သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

အေမရိကန္သမၼတ ျမန္မာ့ လႊတ္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ႔ ေတြ႔ဆံု (သတင္းဓာတ္ပံု)

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေတြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံု။ (ႏိုဝင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄)
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံု။
1

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံု။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။
2

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ေရာက္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု။
3

ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ေရာက္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံု။ (ႏိုဝင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄)
4

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံု။ (ႏိုဝင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄)

XS
SM
MD
LG