သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

လိပ္ကၽြန္းအမႈ မွ်တတဲ့တရားစီရင္ေရးရွိဖို႔ အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာေတြေတာင္းဆို

ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦးရဲ႕ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ ထုိင္းသံ႐ံုးေရွ႕ေတြမွာ ျပည္နယ္ေပါင္း ၈ ခုက ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူေတြ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပ။
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦးရဲ႕ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ ထုိင္းသံ႐ံုးေရွ႕ေတြမွာ ျပည္နယ္ေပါင္း ၈ ခုက ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူေတြ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပ။ (ဓာတ္ပံု - မခင္ေအးျမင့္)
1

ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦးရဲ႕ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ ထုိင္းသံ႐ံုးေရွ႕ေတြမွာ ျပည္နယ္ေပါင္း ၈ ခုက ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူေတြ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပ။ (ဓာတ္ပံု - မခင္ေအးျမင့္)

ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦးရဲ႕ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ ထုိင္းသံ႐ံုးေရွ႕ေတြမွာ ျပည္နယ္ေပါင္း ၈ ခုက ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူေတြ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပ။ (ဓာတ္ပံု - မခင္ေအးျမင့္)
2

ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦးရဲ႕ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ ထုိင္းသံ႐ံုးေရွ႕ေတြမွာ ျပည္နယ္ေပါင္း ၈ ခုက ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူေတြ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပ။ (ဓာတ္ပံု - မခင္ေအးျမင့္)

ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦးရဲ႕ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ ထုိင္းသံ႐ံုးေရွ႕ေတြမွာ ျပည္နယ္ေပါင္း ၈ ခုက ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူေတြ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပ။ (ဓာတ္ပံု - မခင္ေအးျမင့္)
3

ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦးရဲ႕ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ ထုိင္းသံ႐ံုးေရွ႕ေတြမွာ ျပည္နယ္ေပါင္း ၈ ခုက ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူေတြ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပ။ (ဓာတ္ပံု - မခင္ေအးျမင့္)

ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦးရဲ႕ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ ထုိင္းသံ႐ံုးေရွ႕ေတြမွာ ျပည္နယ္ေပါင္း ၈ ခုက ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူေတြ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပ။ (ဓာတ္ပံု - မခင္ေအးျမင့္)
4

ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦးရဲ႕ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ ထုိင္းသံ႐ံုးေရွ႕ေတြမွာ ျပည္နယ္ေပါင္း ၈ ခုက ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူေတြ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပ။ (ဓာတ္ပံု - မခင္ေအးျမင့္)

ေနာက္ထပ္ၾကည့္႐ႈရန္

XS
SM
MD
LG