သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္း ဒုသမၼတေလာင္း မဲေပးေရြးခ်ယ္ေနတဲ့ သတင္းမွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား

ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔ေတြက အသီးသီး အဆိုျပဳထားၾကတဲ့ ဒုသမၼတေတြကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ၾကရာ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီက အဆိုျပဳထားသူႏွစ္ဦးပဲ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္မွာ ဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဘက္မွာေတာ့ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တို႔ကို ဒုသမၼတေတြ အျဖစ္ အတည္ျပဳလုိက္ပါၿပီ။ သတင္းဓာတ္ပံု- ( သတင္းနဲ႔ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန)
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား

ေရြးေကာက္ခံအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ ဒုတိယသမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဲေပး။
1

ေရြးေကာက္ခံအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ ဒုတိယသမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဲေပး။

ေရြးေကာက္ခံအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ ဒုတိယသမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဲေပး။
2

ေရြးေကာက္ခံအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ ဒုတိယသမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဲေပး။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ ဒုတိယသမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း
3

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ ဒုတိယသမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း

ေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ ဒုတိယသမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္
4

ေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ ဒုတိယသမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္

ေနာက္ထပ္ၾကည့္႐ႈရန္

XS
SM
MD
LG