သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ႏိုင္ငံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုုသ႑ာန္မ်ား နဲ႔ ဒီမိုုကေရစီ အတိုင္းအတာ


ႏိုင္ငံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုုသ႑ာန္မ်ား နဲ႔ ဒီမိုုကေရစီ အတိုင္းအတာ

ဒီတပတ္ မတူတာေလးေတြ အစီအစဥ္မွာ ကမာၻ႔အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုုသ႑ာန္ နဲ႔ ဒီမိုုကေရစီ အတိုုင္းအတာမ်ားအေၾကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္ တင္ျပေပးထားပါတယ္။

၂၀၁၀ သုုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ကမာၻေပၚမွာ တည္ရွိေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္မ်ားမွာ Full democracy (ျပည့္၀ေသာဒီမိုုကေ႐စီ), Flawed democracy (အျပစ္အနာအဆာ မကင္းေသာ ဒီမိုုကေ႐စီ), Hybrid regimes (ေရာေထြးစံနစ္မ်ားႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ) နဲ႔ Authoritarian regimes ( အာဏာရွင္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ) တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ကိုးကား ~ Economic Intelligence Unit

XS
SM
MD
LG