သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္အကူအညီ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ CDD Community Driven Development Projects အေျခခံလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ ဆႏၵ လိုအပ္ခ်က္ကိုဗဟိုျပဳတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေပါင္း ၃၅၀ ေက်ာ္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းက ေက်းရြာေတြရွိ လူဦးေရ ၂၄၅,၀၀၀ အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္အကူအညီနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ဆန္းစစ္ အကဲခတ္ေလ့လာ ခ်က္ေတြအရ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးစံနစ္ ေခတ္ေနာက္က်ၿပီး အားနည္းေနတာေတြကို ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြက ၀န္ခံထားၿပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ေဒၚခင္စိုး၀င္းက ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Kanthan Shankar ကို သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ကမၻာ့ဘဏ္အေနနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဒသခံလူထု အေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ NGO အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔အတူ ေက်းရြာအဆင့္ မျဖစ္မေန ပါဝင္ရမယ့္ အကူအညီလိုအပ္ေနတဲ့ အေျခခံလူထုရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆီးေပးေနပါတယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Kanthan Shankar က ေျပာပါတယ္။

“စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဖၚေဆာင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကမၻာ့ဘဏ္အေနနဲ႔ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေတြ၊ ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ လူမႈဘ၀ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တိုးၿပီးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ဘက္က လုပ္ေဆာင္တာေတြနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ၾကား ဟန္ခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းဘဲ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာအေျခခံၿပီး ပထမဆံုးေဆာင္ရြက္ခ်က္ကေတာ့ CDD Community Driven Development Projects ေခၚ အေျခခံလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ ဆႏၵလိုအပ္ခ်က္ကို ဗဟိုျပဳတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ အေထာက္အပံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ ရန္ပံုေငြ ခ်ထားေပးခဲ့တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသက ဆင္းရဲတဲ့ေက်းရြာေတြအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနပါတယ္။ ေသာက္သံုးေရရရွိေရး၊ ေရနဲ႔ မိလႅာ သန္႔ရွင္းေရး၊ စာသင္ေက်ာင္းျပင္ဆင္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အဲဒီေဒသရွိ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းကေတာင္းဆိုတဲ့အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖၚေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ ႕ေဒၚလာသန္း ၈၀ ရန္ပံုေငြဟာ IDA လို႔ေခၚတဲ့ ႏုိင္ငံတကာဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ အေထာက္အပံ့ရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလက ခဲြေဝခ်ထားေပးတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၆ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး ျပန္လည္ေထာက္ပံ့တဲ့ေငြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရန္ပံုေငြေတြနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ခ်င္းျပည္နယ္က ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္က နန္႔စန္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ တနသၤာရီတုိင္းက ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ေက်းရြာေတြက လူဦးေရ ၂ သိန္း၊ ၄ ေသာင္း၊ ၅ ေထာင္အတြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေပါင္း ၃၅၀ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာလူထုရဲ႕ အလိုအပ္ဆံုး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္က အကူအညီေပးေနတဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း မစၥတာရွန္ကာက အခုလုိ ဆိုပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ သံုးပံုတပံုခန္႔ကဘဲ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်န္ေနတဲ့ လူဦးေရကို လွ်ပ္စစ္မီးရေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းရွိတယ္လို႔ေျပာရမွာပါ။ အစိုးရကေတာ့ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ လူတိုင္း လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲႏိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီး ေမွ်ာ္မွန္းထားတာရွိပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ဒီရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မွီေအာင္ ကူညီလိုတဲ့ဆႏၵရွိတဲ့အတိုင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ တန္ဖိုးရွိတဲ့ စီမံကိန္းနဲ႔ အစပ်ိဳးေနပါၿပီ။ မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုေတြ ေခတ္မွီေအာင္ နည္းပညာေတြနဲ႔ အတူ ဓါတ္ေငြ႔သံုး Generator ေတြတပ္ဆင္ အကူအညီေပးေနပါၿပီ။ ဒီစီမံကိန္းက မြန္ျပည္နယ္တခုထည္းအတြက္တင္အကိ်ဳးေက်းဇူးရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။ တႏိုင္ငံလံုး National Grid ပင္မ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးနဲ႔ပါ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာျဖစ္လို႔ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစဲြေနပံု အေျခအေန။
ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစဲြေနပံု အေျခအေန။

ကမၻာတဝွန္း ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံေတြက အစိုးရေတြရဲ႕ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီေတြ ေပးေနသလိုပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးက႑ကိုလည္း တဘက္တလမ္းက အႀကံဉာဏ္ေတြ ေပးေနတဲ့အေၾကာင္း အခုလို ေျပာပါတယ္။

“အစိုးရရဲ႕ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း အႀကံၪာဏ္ေတြေပးေနပါတယ္။ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနအတြက္အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းနဲ႔ Planning စီမံကိန္းေရးဆြဲရာမွာ ခိုင္မာေအာင္ ကူညီေပးေနပါတယ္။ ပိုၿပီး အေရးႀကီးတာက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစံနစ္ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရကလည္း တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ဘ႑ာေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြလႊဲေပးလို႔ရမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ရွာေနတဲ့အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္က ကူညီေပးေနပါတယ္။”

ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကေတာ့ ဘ႑ာေရးနဲ႔ စီမံကိန္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရး၊ ငါးလုပ္ငန္းနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီးေတာ့ အဲဒီ ဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ အားျဖည့္ ကူညီမႈကို မစၥတာ ရွန္ကာက အသိအမွတ္ ျပဳလုိက္ပါတယ္။

“ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ အေသးစိတ္ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့ဘဏ္ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္၀င္ လာျဖစ္တဲ့ အေရးႀကီတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြက အေတြ႔အႀကံဳေတြကိုအေျခခံၿပီး၊ အစိုးရရဲ႕ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဆန္းစစ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္ခ်က္ေတြ အားသာခ်က္ေတြကို ဆန္းစစ္ပါတယ္။ သံုးသပ္ခ်က္အရ အားနည္းခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီ ဆန္းစစ္ခ်က္က သိပ္အားနည္းေနေတာ့ အစိုးရက လက္မခံဘဲ ကမၻာ့ဘဏ္ကို ျငင္းမယ္ဆိုရင္ျငင္းႏိုင္ပါတယ္။ အဆင့္က အညံ့ဆံုးအဆင့္ထိျဖစ္ေနတာကို အစိုးရက ၀န္ခံပါတယ္။ သူတို႔မွာ ျပသာနာေတြရွိပါတယ္။ အကူအညီလိုေနပါတယ္။ အကူအညီေပးပါလို႔ေမတၱာရပ္ခံခဲ့တာပါ။ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ အခု ဖြံ႔႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြေၾကးပါေထာက္ပံ့ၿပီး အကူအညီေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။”

ျမန္္မာႏုိင္ငံဟာ စစ္အစိုးရ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းလဲေရး၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ကေန ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ အႏွစ္ ၆၀ နီးပါး ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ခဲ့လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လံုးပမ္းေနရတဲ့ သံုးထပ္ကြမ္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနရတယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္က သံုးသပ္ထားပါတယ္။ ဒီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္မယ့္ အလားအလာေကာင္းေတြနဲ႔အတူ သာယာဝေျပာေရးကို မွ်ေဝ ခံစားႏုိင္ၿပီး အာရွမွာ စီးပြားေရး ထြန္းကားတဲ့ ႏုိင္ငံ တႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ေနရာယူႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္က အားေပးကူညီသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ မစၥတာရွန္ကာက မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား ...

XS
SM
MD
LG