သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ကခ်င္နဲ႔ ရခုိင္ကစစ္ေရွာင္စခန္းေတြအတြက္ ကန္ေရာက္ တုိင္းရင္းသားေတြ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့


ျပည္တငြ္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ၊ ကတြ္ခုိင္ ရွမ္းျပည္နယ္။

[ ZAWGYI ]

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒုကၡသည္အရေး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖုိ႔လုိၿပီး ၊ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ တပ္မတော္ဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အစပ်ဳိးလက္ကမ္းဖို႔ လိုတယ္လို႔ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတကြုိ ကူညီေထာက္ပံ့နေတဲ့ အမေရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းတခ်ဳိ႕က ဇနြ္လ(၂၀)ရက္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔မွာ ျေပာဆိုလိုက္ၾကတဲ့ အၾေကာင္းကို ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္ တင္ျပထားပါတယ္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ၿပီးခ်ိန္ကစလို႔ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ေက်ာ္ ရွည္ၾကာလာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡနဲ႔အတူ တိုင္းရင္းသားနယ္စပ္ ေဒသတလေွ်ာက္မွာ ဒုကၡသည္ စခန္းတိုးလာၿပီး ၊ အခုလို ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါကာလ လိုအပ္ခ်က္တေြအတကြ္ ကခ်င္ စစ္ေရွာင္စခန္းတေြနဲ႔ ရခုိင္နဲ႔ခ်င္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတအြတကြ္ပါ ငေြၾေကး ကူညီေထာက္ပံ့နေတယ္လို႔ ဝါရွင္တန္ဒီစီအၿေခစိုက္ ကခ်င္မဟာမိတ္အဖဲြ႔ဥကၠဌ ကိုဂနြ္ဆမ္က VOA ကုိေျပာပါတယ္။

" ျပည္ပရောက္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေတအြကုန္ေပါင္းၿပီးတော့မွ ျမန္မာေငြ သိန္း(၃၀၀) လောက္ က်နော္တို႔ အလႉငေြ ကောက္ခံရရွိပါတယ္။ အဲဒါကို တဝက္ကတော့ က်နော္တုိ႔ ကခ်င္ျပည္မွာ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေဘးသင့္ေနတဲ့ IDP လို႔ခေၚတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ တုိင္းရင္းသားတေြအတကြ္ ပို႔ပေးတယ္ ေနာက္တခုကတော့ အကုန္လုံးသိတဲ့အတိုင္းပဲ အခု AA နဲ႔တိုက္ပဲြ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တကယ့္ကို စစ္ေဘးကနေ တိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားနဲ႔ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ေတကြုိ က်န္တဲ့ သိန္း(၁၀၀)ေက်ာ္ အဲဒါကို က်နော္တို႔ ပုိ႔ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ "

အလားတူ တပ္မတော္နဲ႔ ရခုိင္လက္နက္ကိုင္ AA တပ္ဖဲြ႔ၾကား တိုက္ပဲြတေြၾေကာင့္ ထကြ္ေျပးနေရတဲ့ ရခိုင္စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတကြုိ ငေြၾေကးပေးပို႔လႉဒါန္းခဲ့ၾေကာင္း ရခုိင္-အမေရိကန္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း ဒုဥကၠဌ ကိုသိန္းထနြ္းဇံက ျေပာပါတယ္။

" က်နော္တို႔ ဒီအမေရိကန္ ျပည္နယ္(၅၀)မွာရွိတဲ့ ရခိုင္ေတရြော ရခိုင္မဟုတ္တဲ့ တျခား လႉခ်င္တဲ့ လူေတြရော ဆီကနေၿပီးေတာ့ က်နော္တို႔ အလႉေငြတေြ ဆက္တိုက္ေကာက္ခံ ၿပီးတော့ ဟိုဘက္မွာ ဒုကၡသည္ေတလြက္ထဲကို တိုက္ရုိက္ အကူအညီေပးနေတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းတေြကို က်နော္တုိ႔ ကူညီနေပါတယ္။ အခုဆိုရင္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ(၅) သောင္းနီးပါးေပါ့ ကူညီႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ "

သမၼတဟောင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က စခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းရေးလုပ္ငန္းစဥ္ကလည္း NLD အစိုးရ လက္ထက္အထိ ျပည့္စုံအောင္ျမင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒုကၡသည္အရေး ပပေ်ာက္ဖုိ႔ဆိုရင္ အစိုးရနဲ႔ တပ္မတော္ဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္ကို အစပ်ဳိး ကမ္းလွမ္းဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကိုသိန္းထနြ္းဇံက ျမင္ပါတယ္။

" ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားနေ႔မွာ က်နော္ေျပာခ်င္တာ စစ္တပ္ေရာ အရပ္သားအစိုးရရော ဒီလုိ ဒုကၡသည္ေတ ြ ဆက္ၿပီး မပါြးလာရအောင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚဆောင္တဲ့နေရာမွာလည္း ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ကနေၿပီးေတာ့ Initiate ေပါ့ အစပ်ဳိးၿပီးတော့ တိုင္းရင္းသားတေြ အက်ဳိးကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔သင့္ပါတယ္။ အဲဒါမွပဲ ဒီစစ္ေတၿြငိမ္းခ်မ္းၿပီးေတာ့ ဒုကၡသည္ေတလြည္း ပပေ်ာက္သားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ "

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့အလယ္မွာ တင့္တယ္ႏိုင္မွာမုိ႔ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းဆောင္ေတ ြသတၱိရွိရွိဆုံးျဖတ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကိုဂနြ္ဆမ္က တုိက္တနြ္းပါတယ္။

" ကမၻာမွာ အရွည္ၾကာဆုံးသော ျပည္တငြ္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ က်နော္တို႔ ျမန္မာျပည္ ဒီဒုကၡဘေးကနေၿပီးေတာ့ လတြ္ပါေစလို႔ က်နော္တို႔ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတေြက ဆုေတာင္းပါတယ္။ အစိုးရကလည္း တကယ္ သတၱိရွိရွိ တိုင္းရင္းသားအားလုံးကို ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးပိုင္ခငြ့္ကို ေပးလုိက္ပါလို႔ ေတာင္းဆုိခ်င္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္မွ က်နော္တို႔ ျမန္မာျပည္က ကမၻာ့အလယ္မွာ တကယ္ တင့္တယ္တဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ "

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္တငြ္း အိုးအိမ္စနြ္႔ခ ြာနေရတဲ့ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၂၀၂၀ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း စာရင္းအရ (၄)သိန္းခဲြက်ော္ ရွိတယ္လို႔ ဒုကၡသည္အရေးစောင့္ၾကည့္တဲ့ IDMC အဖဲြ႔ စာရင္းအရ သိရၿပီး ၊ ျပည္ပကိုထကြ္ေျပးရတဲ့ ဒုကၡသည္ေပါင္း သိန္းနဲ႔ခ်ီရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာ့ဒုကၡသည္ဦးေရ စုစုေပါင္း (၆၈)သန္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

= = = = = = =

တိုက္႐ိုက္ လင့္ခ္


[ UNICODE ]

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒုက္ခသည်အရေး ချုပ်ငြိမ်းဖို့ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ဖို့လိုပြီး ၊ မြန်မာအစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ဘက်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို အစပျိုးလက်ကမ်းဖို့ လိုတယ်လို့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တေကွို ကူညီထောက်ပံ့နတေဲ့ အမရေိကန်ပြည်ထောင်စုရောက် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတချို့က ဇနွ်လ(၂၀)ရက် ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့မှာ ြပောဆိုလိုက်ကြတဲ့ အြကောင်းကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ ကျနော် ဉာဏ်ဝင်းအောင်ပါ။


ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ပြီးချိန်ကစလို့ နှစ်ပေါင်း(၇၀)ကျော် ရှည်ကြာလာခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခနဲ့အတူ တိုင်းရင်းသားနယ်စပ် ဒေသတလေျှာက်မှာ ဒုက္ခသည် စခန်းတိုးလာပြီး ၊ အခုလို ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလ လိုအပ်ချက်တေွအတကွ် ကချင် စစ်ရှောင်စခန်းတေွနဲ့ ရခိုင်နဲ့ချင်း စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တေအွတကွ်ပါ ငေြွကေး ကူညီထောက်ပံ့နတေယ်လို့ ဝါရှင်တန်ဒီစီအြခေစိုက် ကချင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဥက္ကဌ ကိုဂနွ်ဆမ်က VOA ကိုပြောပါတယ်။

" ပြည်ပရောက် ကချင်တိုင်းရင်းသားတေအွကုန်ပေါင်းပြီးတော့မှ မြန်မာငွေ သိန်း(၃၀၀) လောက် ကျနော်တို့ အလှူငေွ ကောက်ခံရရှိပါတယ်။ အဲဒါကို တဝက်ကတော့ ကျနော်တို့ ကချင်ပြည်မှာ ကိုဗစ်ကြောင့် ဘေးသင့်နေတဲ့ IDP လို့ခေါ်တဲ့ စစ်ဘေးရှောင် တိုင်းရင်းသားတေွအတကွ် ပို့ပေးတယ် နောက်တခုကတော့ အကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ အခု AA နဲ့တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ တကယ့်ကို စစ်ဘေးကနေ တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားနဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသား တေကွို ကျန်တဲ့ သိန်း(၁၀၀)ကျော် အဲဒါကို ကျနော်တို့ ပို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ "

အလားတူ တပ်မတော်နဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA တပ်ဖွဲ့ကြား တိုက်ပွဲတေြွကောင့် ထကွ်ပြေးနရေတဲ့ ရခိုင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တေကွို ငေြွကေးပေးပို့လှူဒါန်းခြဲ့ကောင်း ရခိုင်-အမရေိကန် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဒုဥက္ကဌ ကိုသိန်းထနွ်းဇံက ြပောပါတယ်။

" ကျနော်တို့ ဒီအမရေိကန် ပြည်နယ်(၅၀)မှာရှိတဲ့ ရခိုင်တေရွော ရခိုင်မဟုတ်တဲ့ တခြား လှူချင်တဲ့ လူတွေရော ဆီကနပြေီးတော့ ကျနော်တို့ အလှူငွေတေွ ဆက်တိုက်ကောက်ခံ ပြီးတော့ ဟိုဘက်မှာ ဒုက္ခသည်တေလွက်ထဲကို တိုက်ရိုက် အကူအညီပေးနတေဲ့ အဖွဲ့အစည်းတေွကို ကျနော်တို့ ကူညီနပေါတယ်။ အခုဆိုရင် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ(၅) သောင်းနီးပါးပေါ့ ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ "

သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်က စခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်း NLD အစိုးရ လက်ထက်အထိ ပြည့်စုံအောင်မြင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒုက္ခသည်အရေး ပပေျာက်ဖို့ဆိုရင် အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ဘက်က ငြိမ်းချမ်းရေးလက်ကို အစပျိုး ကမ်းလှမ်းဖို့ လိုတယ်လို့ ကိုသိန်းထနွ်းဇံက မြင်ပါတယ်။

" ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့မှာ ကျနော်ပြောချင်တာ စစ်တပ်ရော အရပ်သားအစိုးရရော ဒီလို ဒုက္ခသည်တေ ွ ဆက်ပြီး မပါွးလာရအောင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်တဲ့နရောမှာလည်း မြန်မာအစိုးရနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကနပြေီးတော့ Initiate ပေါ့ အစပျိုးပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားတေွ အကျိုးကို ဦးစားပေးပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ဖို့သင့်ပါတယ်။ အဲဒါမှပဲ ဒီစစ်တြွေငိမ်းချမ်းပြီးတော့ ဒုက္ခသည်တေလွည်း ပပေျာက်သားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ "

ငြိမ်းချမ်းရေးရမှ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ တင့်တယ်နိုင်မှာမို့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တေ ွသတ္တိရှိရှိဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ကိုဂနွ်ဆမ်က တိုက်တနွ်းပါတယ်။

" ကမ္ဘာမှာ အရှည်ကြာဆုံးသော ပြည်တငွ်းစစ် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည် ဒီဒုက္ခဘေးကနပြေီးတော့ လတွ်ပါစေလို့ ကျနော်တို့ ကချင်တိုင်းရင်းသားတေွက ဆုတောင်းပါတယ်။ အစိုးရကလည်း တကယ် သတ္တိရှိရှိ တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးပိုင်ခငွ့်ကို ပေးလိုက်ပါလို့ တောင်းဆိုချင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ရနိုင်မှ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်က ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ တကယ် တင့်တယ်တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ "

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တငွ်း အိုးအိမ်စနွ့်ခ ွာနရေတဲ့ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၂၀၂၀ နှစ်ဆန်းပိုင်း စာရင်းအရ (၄)သိန်းခွဲကျော် ရှိတယ်လို့ ဒုက္ခသည်အရေးစောင့်ကြည့်တဲ့ IDMC အဖွဲ့ စာရင်းအရ သိရပြီး ၊ ပြည်ပကိုထကွ်ပြေးရတဲ့ ဒုက္ခသည်ပေါင်း သိန်းနဲ့ချီရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်ဦးရေ စုစုပေါင်း (၆၈)သန်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။

XS
SM
MD
LG