ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ေရွ႕အလားအလာ

စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၈ - ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးေနခ်ိန္မွာပဲ၊ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကေတာ့ ဖိအားေပး အေရးယူတာေတြဟာ ျပႆနာကုိ ေျပလည္ေစမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပး ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ မတူကဲြျပားတဲ့ ပုံစံေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကတဲ့ အေရွ႕နဲ႔အေနာက္ ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ဘယ္သူက တုိင္းျပည္အတြက္ လက္ေတြ႔ အက်ဳိးမ်ားႏုိင္ပါသလဲ၊ အက်ပ္အတည္းၾကားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္း ဘယ္သူျဖစ္ႏုိင္သလဲ ဆုိတာေတြကုိ ဗြီအုိေအရဲ႕ စေနေန႔ည တုိက္႐ုိက္ေလလႈိင္း အစီအစဥ္မွာ ကုိေအာင္လြင္ဦးက ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ ထားပါတယ္။

Your browser doesn’t support HTML5

ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ေရွ႕အလားအလာ