သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ဗုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာသတင္းမ်ား


သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး EITI အစီရင္ခံစာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အေျခအေန၊ ခ်ီလီႏိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း ရီကာဒို လားဂို႔စ္ ပါ၀င္ ေရးသားျပဳစုခဲ့တဲ့ “ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းမ်ား - ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ သင္ယူျခင္း” ျမန္မာဘာသာျပန္စာအုပ္ မိတ္ဆက္ပြဲ ရန္ကုန္မွာက်င္းပ။

XS
SM
MD
LG