သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

က်န္းမာေရး နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး


က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး အေျခခံေကာင္းမွ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေၾကာင္း ေရးထားတဲ့ စာအုပ္စာတမ္း အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ က်န္းမာေရး နဲ႔ ပညာေရးဟာ အခ်ဳိ ႔တဲ့ဆံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။ လူဦးေရနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ က်န္းမာေရးက႑ဟာ မႏိုင္တဲ့ဝန္ကို ထမ္းေနရတယ္လို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ဧၿပီလထုတ္ အာရွဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ ႔ Long-term Scenerios for Sustained Growth စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လူ႔စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးမွာ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွဖို႔ လိုအပ္ေနတာကို ဇူလိုင္လထုတ္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ ႔ Unlocking the potential ဆိုတဲ့ စာတမ္းမွာ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး နဲ႔ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ ျမန္မာအစိုးရရဲ ႔ စစ္တပ္အသံုးစရိတ္ဟာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ (၂) ခုေပါင္းထက္ မ်ားေနတာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာေညာင္းလွပါၿပီ။ အခုအထိ စစ္အသံုးစရိတ္ဟာ ပထမဦးစားေပး ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေရွ ႔ေတာင္အာရွမွာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြရဲ ႔ က်န္းမာေရးအေျခအေနဟာ အညံ့ဖ်င္းဆံုး နဲ႔ အဆိုးဝါးဆံုး ျဖစ္တယ္လုိ႔ (၂၀၀၄) ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုရဲ ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စစ္ေရးဟာ ပထမဦးစားေပး ျဖစ္ေနတာမို႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္တဲ့ဘက္မွာ အားနည္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံ (၁၀) ႏိုင္ငံရဲ ႔ လူ႔သက္တမ္းကို ေလ့လာရင္ ျမန္မာျပည္သားဟာ အသက္အတိုဆံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကေလး အေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုးဟာလည္း ျမန္မာျပည္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဟာရဓါတ္ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈဟာလည္း ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အဓိက ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရအသံုးစရိတ္ရဲ ႔ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ က်န္းမာေရးမွာ သံုးတာမုိ႔ တိုင္းသူျပည္သားဟာ ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ ေဆးကုသရပါတယ္။ က်န္းမာမွ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းရွိမွသာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိလာမွာျဖစ္လို႔ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး နဲ႔ လူမႈစီးပြားေရး ဆက္စပ္ေနတာမို႔ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ တိုးလာရင္ လူမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ အစီရင္ခံစာမွာ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

က်န္းမာေရး အေျခအေန အဆိုးဝါးဆံုးဟာ နယ္စပ္ေဒသေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမွာ လူတစ္ေသာင္းမွာ ကိုးဆယ္ဟာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ေဆးမတိုးတဲ့ ငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ဳိး ျဖစ္ပြားေနၿပီး ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း နဲ႔ အေနာက္ပိုင္းအထိ ျပန္႔ႏံွေနေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို ကုလသမဂၢ နဲ႔ အျခားႏိုင္ငံျခား က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြက ကူညီၾကပါတယ္။ ကုလသမဂၢ နဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က (၂၀၁၄) မွာ ေဒၚလာသန္း (၅၀၀) ဖိုးေလာက္ က်န္းမာေရး အကူအညီ ေပးပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို မဝင္ႏိုင္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီေတြဟာ ေဒသခံအဖြဲ႔ေတြကတဆင့္ ကူညီၾကပါတယ္။ အပစ္ရပ္ေဒသ နဲ႔ ထိုင္းအေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဝင္ေရာက္ကူညီေနတာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ UNDP ဟာ အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ေက်းလက္ေဒသမွာ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာ (၁၉၉၄) ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး နဲ႔ ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့တဲ့ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ရြာအက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အႏွစ္ (၂၀) ေလာက္ၾကာေတာ့ ရြာသူရြာသားေတြ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၾကတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿမိဳ ႔နယ္ (၃၀၀) ေက်ာ္ ရွိတဲ့အနက္ UNDP လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ၿမိဳ ႔နယ္က (၆၀) ရွိပါတယ္။ အေနာက္တိုင္း နဲ႔ ဂ်ပန္ဟာ စီမံခ်က္ရဲ ႔ အလွဴရွင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္းမွာ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ အစိုးရစိုက္တာျဖစ္လို႔ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ကိုယ့္အိတ္ထဲက စိုက္သံုးတဲ့ ပမာဏ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ (၈) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကေဆးရံုအခ်ဳိ ႔ ေပၚထြက္လာေပမယ့္ ဆင္းရဲသားလူထုကေတာ့ ရရာေဆးဝါးကို မီွဝဲေနရပါတယ္။ ဆရာဝန္ဦးေရဟာ တေထာင္မွာ တေယာက္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ၿမိဳ ႔မွာစုၿပံဳေနၾကတာ မ်ားပါတယ္။ သူေဌးေတြကေတာ့ ျပည္တြင္းက်န္းမာေရးစနစ္ကို အယံုအၾကည္မရွိတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံျခား - အထူးသျဖင့္ စကၤာပူ နဲ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံေတြမွာ ေဆးဝါးကုသၾကပါတယ္။

ျမန္မာသူေဌးေတြ ထိုင္း၊ စကၤာပူ နဲ႔ မေလးရွားမွာ (၂၀၁၂) က ေဒၚလာသန္း (၁၅၀) ဖိုး ေဆးစရိတ္သံုးေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္စီးသူေတြ သီးသန္႔ဝင္ထြက္ႏုိင္တဲ့ Business Aviation Center ကို ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ (၂၀၁၄) က ဖြင့္ေပးပါတယ္။ ဂ်က္ေလယာဥ္အေသးစားကို စင္းလံုးငွား လူနာတင္ေလယာဥ္အျဖစ္ အသံုးျပဳပါတယ္။ လစဥ္ ေလးငါးႀကိမ္ လူနာတင္ဂ်က္ေလယာဥ္ အဝင္အထြက္ရွိေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ (၂၅) ရက္ေန႔ထုတ္ Eleven Media သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေငြရွင္ေၾကးရွင္နဲ႔ ေဒၚလာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ႏိုင္ငံျခားမွာ လြတ္လပ္စြာ ေဆးကုႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

XS
SM
MD
LG