သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေရြးေကာက္ပဲြကို ကမကထလုပ္ေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္လိုအဖဲြ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ျဖစ္တဲ့တပ္မေတာ္လို အဖဲြ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သမာသမတ္က်က်ရပ္တည္ႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆပါသလား။

လာမယ့္ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေရြးေကာက္ပဲြ လြတ္လပ္ၿပီး၊ တရားမွ်တဖို႕ဆိုရင္ သမာသမတ္ရွိရွိ ၾကားေနရပ္တည္ရမယ့္ အဖဲြ႕အစည္းေတြကလည္း သမာသမတ္ရွိဖို႕အေရးႀကီးပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြကို ကမကထလုပ္ေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္လိုအဖဲြ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ျဖစ္တဲ့တပ္မေတာ္လို အဖဲြ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သမာသမတ္က်က်ရပ္တည္ႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆပါသလား။ ဒီအဖဲြ႕အစည္း (၂)ခုရဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ လက္ရွိရပ္တည္ခ်က္နဲ႕ သူတို႕အေပၚအကဲျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

XS
SM
MD
LG