သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အစိုးရရဲ ႔ ေၾကြးၿမီသံသရာ


စစ္တပ္ႀကီးစိုးတဲ့ အႏွစ္ (၅၀) ေက်ာ္ကာလမွာ ဗမာအစိုးရဟာ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားက ေငြေခ်းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခါမွ ျပန္ဆပ္ႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၈၈ လူထုအံုၾကြမႈကို ႏိွမ္နင္းတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ တရုတ္ကလြဲၿပီး ေငြေခ်းမယ့္သူ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အခုမွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ ႔ ျပဳျပင္ေရးကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ၿမီရွင္ႏိုင္ငံေတြက ေၾကြးေဟာင္းေတြကို ျပန္လည္စီစဥ္ၿပီး ေငြထုတ္ေခ်းေနၾကတဲ့အတြက္ ျမန္မာအစိုးရမွာ ေၾကြးထူလာျပန္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ တက္လာၿပီး မၾကာမီမွာ ႏိုင္ငံျခားအေၾကြး ေဒၚလာသန္း (၁၁၀၀၀) ရွိၿပီး၊ (၈) ေထာင္ေက်ာ္ဟာ မဆလေခတ္ကက်န္တဲ့ အေၾကြးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။

ၿမီးစားျဖစ္သူ ျမန္မာက သူယူထားတာ ေဒၚလာသန္း (၁၁၀၀၀) ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ အႏွစ္ငါးဆယ္ မဆပ္ဘဲထားတဲ့ အေၾကြးျဖစ္လို႔ ေပးရမယ့္အတိုးနဲ႔ ေဆာင္ရမယ့္ဒဏ္ေငြပါထည့္တြက္ရင္ ေဒၚလာသန္း (၁၅၀၀၀) ဆပ္စရာရွိတယ္လို႔ ၿမီရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ၿမီရွင္ (၁၉) ႏုိင္ငံ၊ ပဲရစ္ၿမိဳ ႔မွာ ေတြ႔ဆံုတဲ့အခါ ေနာ္ေဝ နဲ႔ ဂ်ပန္က အေၾကြးေလွ်ာ္ပစ္ၿပီး ျပန္လည္စီစဥ္တဲ့အခါ ျမန္မာအစိုးရ ျပန္ဆပ္ရမယ့္ အေၾကြးဟာ ေဒၚလာသန္း (၉) ေထာင္ေက်ာ္အထိ ေလ်ာ့သြားပါတယ္။ ေဒၚလာသန္း (၆) ေထာင္ကို ေလွ်ာ္ပစ္လိုက္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာအစိုးရကို ေငြျပန္ေခ်းႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (၂၀၀၄) မတ္လမွာ ေနျပည္ေတာ္ကိုလာတုန္း ေဒၚလာသန္း (၅) ရာေက်ာ္ေခ်းဖို႔ သေဘာတူလိုက္ပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ျမွင့္တင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာလေရာက္ေတာ့ သီလဝါ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္နဲ႔ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ေဒၚလာသန္း (၂၅၀) ေက်ာ္ ဂ်ပန္အစိုးရက ထုတ္ေခ်းျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အတိုးနည္းနည္းနဲ႔ ေဒၚလာသန္း (၈၀၀) ေက်ာ္ ျမန္မာအစိုးရကို ေခ်းငွားဖို႔လည္း မၾကာမီက သေဘာတူျပန္ပါတယ္။ ဒီေငြကို လွ်ပ္စစ္လိုင္း တည္ေဆာက္မႈ၊ ဗိယက္နမ္-ျမန္မာ ကားလမ္းနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ပတ္ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳရမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ေဒၚလာသန္း (၁၅၀၀) ေက်ာ္ ျမန္မာအစိုးရကိုေခ်းဖို႔ ဂ်ပန္အစိုးရက သေဘာတူလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရဆီက ရစရာရွိတဲ့ ေၾကြးၿမီကို ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရ ေလ််ာ္ပစ္လိုက္ေပမယ့္ ေဒၚလာသန္း (၂) ေထာင္ေက်ာ္ ဆပ္စရာ က်န္ေနပါေသးတယ္။ လက္က်န္ေၾကြးၿမီနဲ႔ အေၾကြးသစ္ကို ေပါင္းလိုက္ရင္ ဂ်ပန္ကို ဆပ္ရမယ့္ ေၾကြးၿမီဟာ ေဒၚလာသန္း (၄) ေထာင္နီးပါး ရွိလာပါတယ္။ ဂ်ပန္အစိုးရေခ်းတဲ့ေငြကို ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြကတဆင့္ သံုးရတဲ့အတြက္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ျမွင့္တင္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ က ျမန္မာျပည္မွာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွတဲ့ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ (၅၆) ခုသာ ရွိပါတယ္။ ေၾကြးၿမီျပန္လည္ စီစဥ္ၿပီး ေငြထပ္ေခ်းတဲ့အခါ (၂၀၁၄) မွာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ (၁၆၈) ခုအထိ တိုးလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေၾကြးမဆပ္ႏိုင္ေပမယ့္ ဗမာအစိုးရကို ဂ်ပန္အစိုးရက အၿမဲတမ္း ေငြထုတ္ေခ်းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ေၾကညာထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီထဲမွာ (၁၉၈၈) ေနာက္ပိုင္း တရုတ္ဆီက ေခ်းထားတဲ့ ေဒၚလာသန္း (၂) ေထာင္ေက်ာ္ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေၾကြးျပန္လည္စီစဥ္တဲ့ ပဲရစ္အစည္းအေဝးမွာေတာ့ တရုတ္မပါပါဘူး။ ၂၀၁၀ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးသန္းေရႊ က တရုတ္ျပည္သြားေတာ့ ေဒၚလာသန္း (၄) ေထာင္ေက်ာ္ကို အတိုးမယူဘဲ ဗမာအစိုးရကိုေခ်းဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမစ္ဆံုဆည္ မရပ္ဆုိငး္မီ ရယူတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မို႔ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေပၚပံု မရပါဘူး။ (၂၀၁၃) ေခ်းယူတဲ့ ေဒၚလာသန္းတရာနဲ႔ ဒီႏွစ္ေခ်းတဲ့ သန္း (၃၀၀) ကို ႏွစ္စဥ္တိုး (၄.၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးရပါတယ္။ ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၇၈၀၀) အထိေခ်းဖို႔ (၂၀၁၄) မွာ တရုတ္က သေဘာတူထားပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြက အတိုး (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းယူၿပီး တရုတ္ရဲ ႔ အတိုးက (၄) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေနတာကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေဝဖန္ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားအေၾကြးဆပ္တဲ့ အစဥ္အလာမရွိတဲ့ ဗမာအစိုးရကို ေငြထပ္ေခ်းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အႀကံအဖန္ လုပ္ေပးေနၾကေပမယ့္ ဗမာအစိုးရဟာ ေၾကြးဒုကၡ Debt Distress ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာ မရွိဘူးလို႔ IMF အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ရဲ ႔ (၂၀၁၄) ေၾကြးၿမီ စီစစ္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေၾကြးပမာဏဟာ ေၾကြးဒုကၡအျဖစ္ သတ္မွတ္တဲ့အဆင့္နားကို ေရာက္လာတဲ့အတြက္ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အတိုးမေပးရတဲ့ ေၾကြးၿမီကိုသာ သံုးစြဲသင့္ၿပီး အတိုးေပးရတဲ့ေၾကြးၿမီကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဗမာအစိုးရဟာ တရုတ္အေၾကြးကို အတိုးေပးေနရပါတယ္။

ဗမာအစိုးရမွာ ျပန္ဆပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေပမယ့္ တရုတ္ကေတာ့ ေရနံဓါတ္ေငြမွာ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ေနတာမို႔ ျမန္မာကို ေပးစရာရွိတဲ့အထဲက အတိုးကို ႏုတ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားက ေခ်းတဲ့ေငြကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အသံုးျပဳတတ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အစိုးရေခတ္မွာ ေၾကြးရွင္နဲ႔ စစ္အုပ္စုသာ အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားၾကရပါတယ္။ အခုေတာ့ ေၾကြးထူတဲ့ ဗမာအစိုးရကို ေငြထပ္ေခ်းဖို႔ လမ္းခင္းေပးၾကတဲ့အတြက္ အေၾကြးသံသရာ ပိုၿပီးနက္ရိႈင္းသြားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္တာကို မျမင္ရေသးဘဲ အေနာက္တိုင္းရဲ ႔ အေၾကြးနဲ႔ တရုတ္၊ ဂ်ပန္ အေၾကြးေတြ တိုးပြားလာတာသာ ေတြ႔ရပါတယ္။

XS
SM
MD
LG