သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျမန္မာအေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္း ကမၻာ့ဘဏ္ကူ


ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုျဖစ္တဲ့ IFC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းကေန ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း ၃ ခုကို စြမ္းရည္ျမင့္တက္လာေအာင္ အကူအညီေတြေပးသြားဖို႔ ရိွေနပါတယ္။

ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ၀င္ေငြနည္းပါးတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေသးစားေခ်းေငြ ရယူႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း က်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ အကူအညီေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ IFC တာ၀န္ရိွသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရန္ကုန္႐ံုးခဲြကေန ကိုသားညြန္႔ဦးက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

IFC အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး အဖဲြ႔အစည္းေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Pact Global Microfinance Fund၊ Proximity Designs နဲ႔ World Vision International-Myanmar အဖဲြ႔ ၃ ဖဲြ႔နဲ႔ အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ဒီကေန႔ပဲ လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူခဲ့ၾကတာပါ။

ဒီအဖဲြ႔အစည္း ၃ ခုရဲ႕ အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြျဖစ္လာဖို႔ နည္းလမ္းအႀကံေပးကူညီတာ၊ သူတို႔ရဲ႕ စီမံခန္႔ခဲြမႈနဲ႔ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ေတြ ျမင့္တက္လာေအာင္ ကူညီတာ၊ ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈပံုစံေတြကို ျပင္ဆင္ပံုေဖာ္ေပးတာ ၀န္ထမ္းေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတာေတြကို IFC အေနနဲ႔ အကူအညီေတြ ေပးသြားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

IFC မွာရိွတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ဒီအဖဲြ႔အစည္းေတြရဲ႕ လက္ေတြ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းက႑ ဖ႔ံြၿဖိဳးဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ IFC ကေရာ သူတို႔ တဲြဘက္ အဖဲြ႔ေတြကပါ ေျပာၾကပါတယ္။ IFC အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းလာၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္း ပုဂၢလိကက႑ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ IFC ျမန္မာဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Vikram Kumar က ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ကတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ အႀကံေပးညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို လုပ္ခဲ့တာပါ။ က်ေနာ္တို႔အစီအစဥ္ေတြကို မ႑ိဳင္သံုးရပ္ထားၿပီး အဓိက ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ပထမတခုကေတာ့ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ဖို႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြပါ။ ေနာက္တခုကေတာ့ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို အကူအညီေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ဖန္တီးဖို႔ပါ။ တတိယတခုကေတာ့ ေငြေၾကး အကူအညီ ေထာက္ပံ့မႈျဖစ္ပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ၀င္ေငြနိမ့္က်တဲ့ ျပည္သူေတြကို အကူအညီ ေပးဖို႔ရာမွာ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ဟာ IFC နဲ႔ CGAP တို႔ ပူးတဲြ ေလ့လာခ်က္အရဆိုရင္ အေမရိကန္ သန္း ၁ ေထာင္ေလာက္ရိွမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတဲ့အေၾကာင္း IFC တာ၀န္ရိွသူေတြက ေျပာပါတယ္။ အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လုပ္စရာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားရိွတဲ့ေနရာမွာ အရင္ဆံုးေတာ့ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ကုိ ပံ့ပိုးထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ Mr. Kumar က ေျပာပါတယ္။

“အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ၀င္ေငြနိမ့္က်တဲ့ ျပည္သူေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရိွေနတာေၾကာင့္ IFC အေနနဲ႔ ပထမဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ကို ပ့ံံပိုးထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအဖဲြ႔ကေန တႏွစ္အတြင္း တသီးပုဂၢလိကမ်ားနဲ႔ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေငြေခ်းမႈေပါင္း ၉ ေထာင္နီးပါး ပံ့ပိုးခဲ့ၿပီး၊ ပမာဏေငြေၾကးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၅ သန္းေက်ာ္ရိွပါတယ္။”

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ စြမ္းရည္ျမင့္တက္လာဖို႔ အစီအမံတရပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္းက ဒီလုပ္ငန္းမွာ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ေနတဲ့ အဖဲြ႔ေတြကိုရွာၿပီး လက္တဲြဖက္အဖဲြ႔ေတြအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ IFC ရဲ႕ အာရွပစိတ္ဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူ Ricardo Martin Garcia က ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းမွာ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ေနတဲ့ အဖဲြ႔ေတြကို ရွာပါတယ္။ ေစ်းကြက္ထဲမွာ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈကို ၾကည့္ပါတယ္။ ဒီကိစၥေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းအားလံုးကို အကူအညီေပးခ်င္ေပမဲ့ အားလံုးကိုေတာ့ အေထာက္အပံ့ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ လုပ္ေနတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြမွာ အရြယ္အစားစံု၊ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွပါတယ္။ လူေတြကို လက္လွမ္းမီွၿပီး ပိုမို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အဖဲြ႔အစည္းေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေနာက္ခံေတြ၊ သူတို႔အကူအညီေပးေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အေရအတြက္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ သူတို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ေဒသေတြကို တြက္ၿပီး သံုးဖဲြ႔နဲ႔ တဲြလုပ္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္တာပါ။ က်ေနာ္တို႔ စိတ္ကူးကေတာ့ ဒီအဖဲြ႔ သံုးခုရဲ႕ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ ျမင့္တက္လာေအာင္ပါ။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ သူတို႔လုပ္ငန္းေတြ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္မာတဲ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔ပါ။”

IFC အေနနဲ႔ ဒီအဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္အျဖစ္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အားလံုးကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈ ပိုၿပီး ေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ IFC တာ၀န္ရိွသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိိုင္ငံတြင္း စီးပြားေရး ဖ႔ံြၿဖိဳးလာဖို႔ဆိုရင္ ျပည္တြင္းက လက္ရိွ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြထက္၊ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဖံြ႔ၿဖိဳးအားေကာင္းလာဖို႔ဆိုၿပီး စီးပြားေရးအကဲခတ္ေတြက သံုးသပ္ထားတာပါ။

ဒါေၾကာင့္လည္း IFC အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး အဖဲြ႔အစည္းေတြဘက္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေသးစား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အားေကာင္းလာဖို႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ မရိွမျဖစ္တဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အဦးေတြ အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈေတြ အားေကာင္းလာဖို႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနၾက တာ ေတြ႔ရပါတယ္။
XS
SM
MD
LG