သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းမွ ျမန္မာ့စီးပြား ဖြံ႔႔ၿဖိဳးမည္


ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားဖ႔ံြၿဖိဳးေရးအတြက္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းေတြမွာ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြအၾကား ပူးတဲြ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာစီးပြားေရးေဖာ္ရမ္တခု ဖဲြ႔စည္းသြားမယ္လို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းပိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမွ တိုင္းျပည္စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာသြားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျမန္မာပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ ၅၀၀ ေလာက္ ေတြ႔ဆံုၾကတဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦး သတင္းသြားေရာက္ယူခဲ့တဲ့ ကိုသားညြန္႔ဦးက ဒီအေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

လက္ရိွ ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔အတူ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ အေရးပါလာတဲ့ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အခက္အခဲ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သိရိွလိုတာေၾကာင့္ သူ႔အေနနဲ႔အခုလို ေတြ႔ဆံုတာျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာသြားပါတယ္။ သူတို႔အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈနဲ႔အတူပဲ က႑စံုမွာ အေျခခံက်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

“လက္ေတြ႔နယ္ပယ္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အေျခအေနမ်ားကို လာေရာက္နားေထာင္ ေလ့လာဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အဓိကေနရာကေန စြမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔လိုလားခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။”

လက္ရိွ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာတိုးတက္လာဖို႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို သမၼတက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ရွင္းျပပါတယ္။ ဒီအတြက္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ကုန္သြယ္မႈတန္ဘိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅.၂၇ ဘီလီယံကေန ၂၀၁၂ ေဖဖ၀ါရီမွာ ၂၂.၅၇ ဘီလီယံအထိ တိုးလာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုင္းမွာလည္း ၂၀၁၁ ကေန ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာအထိ ႏိုင္ျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၈၈ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးအားျဖင့္ သန္း ၈,၂၀၀ ေက်ာ္၊ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၄၅ ခု တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၁ သိန္းေက်ာ္ တိုးလာတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ မၾကာခင္မွာေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုရိွလာေအာင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေဖာ္ရမ္တရပ္ ဖဲြ႔စည္းသြားမယ္လို႔ သမၼတက အခု ေဆြးေႏြးပဲြမွာပဲ ေၾကညာသြားပါတယ္။

“အဲဒီအဖဲြ႔အစည္းကေတာ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၊ ျမန္မာ Business Forum ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႔ လုိင္း ၂ လိုင္းရွိပါတယ္။ တဘက္က ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေနာက္ လုပ္ငန္းအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္တယ္။ ေနာက္တခါ အဲဒီလုပ္ငန္းအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းအဖဲြ႔မွာ Working Group ေတြ၊ ေနာက္ ထိန္းညႇိေပးမယ့္ အတြင္းေရးမႉးအဖဲြ႔ေတြ၊ အေပၚကေန ကြပ္ကဲေပးမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အဖဲြ႔ေတြ၊ တဘက္က ဒါေတြပါသလိုပဲ က်ေနာ္တို႔အစိုးရဘက္ကလည္း ေစာေစာကအႀကံျပဳသလိုပဲ၊ က်ေနာ္ဦးစီးၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ့ေအာက္မွာ ဒု-သမၼတတစ္ေယာက္ထားၿပီးေတာ့ ဒီဘက္ကလိုပဲ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေပးမယ့္ အတြင္းေရးမႉးအဖဲြ႔ေတြ၊ ေနာက္တခါ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ Working အဖဲြ႔ေတြ၊ Delivery Unit ေတြ၊ Delivery unit ေတြလည္း ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီ Mechanism ႀကီးကို အျမန္ဆံုးဖဲြ႔ၿပီးေတာ့မွ ပုဂၢလိကနဲ႔အစိုးရ - အၿမဲမျပတ္ ထိေတြ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမွ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ဒီအေျဖကို က်ေနာ္တို႔ေရာက္ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ က်ေနာ္တို႔ရွိပါတယ္။”

သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔႔ပတ္သက္လို႔ အစိုးရကေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ၊ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို ခ်ျပေျပာဆိုသြားသလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကလည္း သူတို႔ႀကံဳေတြရတဲ့အခက္အခဲ လက္ေတြ႔အေျခအေနေတြကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ပိုေတာင္းတာ ေတြ႔ရသလို သူတို႔လုပ္ေနတဲ့ အစိတ္အပိုင္းအလိုက္ ႏိုင္ငံကို ဘယ္ေလာက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသလဲဆိုတာေတြကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြအၾကား အခုလို ထိစပ္မႈမ်ိဳးဟာ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ္လို႔ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ဦးျမင့္စိုးက VOA ကို ေျပာပါတယ္။

“ဒီတေခါက္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေပးသင့္တဲ့ message ေတြကို ေပးရတာရယ္၊ ေနာက္ သမၼတဘက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ကေနၿပီး ဘယ္ကိုသြားေနတယ္၊ ဘယ္အထိေရာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ message ကိုလာေပးတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားရယ္၊ ဒီလိုေတြ႔ဆံုမႈေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း အက်ဳိးရွိသလို က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာလည္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုေတြ႔ဆံုမႈမ်ဳိးကေန အေျချပဳၿပီး က်ေနာ္တို႔က PPP ေပါ့၊ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကိစၥရပ္ေတြကို အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။”
ေမး။ ။ သမၼတကေတာ့ သူ႔တို႔အေျခအေနေတြ၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ရွင္းျပတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကလည္း ကိုယ့္အခက္အခဲေတြ၊ ကိုယ္လိုခ်င္တာေတြ ေျပာျပတယ္။ တကယ္လက္ေတြ႔လုပ္ရမွာကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ရလာဒ္ေကာင္းေတြေရာ တကယ္ထြက္လာမယ္ ထင္လား။
ေျဖ။ ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဟာကို ရလာဒ္ေကာင္းေတြကေတာ့ ရလည္းရရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ ရရွိေနတဲ့ဟာေတြက မ်ားစြာလည္း ရလာဒ္ေကာင္းေတြက က်န္ေနေသးတဲ့အတြက္ ဒီလိုေတြ႔ဆံုပဲြေတြကေနတဆင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုမယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ သံုးသပ္ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ရန္ကုန္မွာ အခုလို ေတြ႔ဆံုတာဟာဆိုရင္ ဒါဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး အရင္ကထက္ပိုၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုလာႏိုင္တဲ့အေျခအေနျဖစ္လာတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သမၼတနဲ႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတြ႔ၿပီးေနာက္မွာလည္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႔ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ သူတို႔အခက္အခဲေတြ ေဆြးေႏြးတာ၊ တဘက္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းတာေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း အစိုးရဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေဆြးေႏြးပဲြကိုေတာ့ သမၼတရံုး ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးတင္ႏိုင္သိန္းတို႔နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြတို႔က ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား ...

XS
SM
MD
LG