သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ကေလးမ်ား အခြင့္အေရး ျမန္မာအစိုးရ စီမံကိန္းခ်ေဆာင္ရြက္


ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကေလးအခြင့္အေရးေတြကို အကာအကြယ္ေပးေနသလို ကေလးေတြအတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး ရပိုင္ခြင့္ေတြအတြက္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီ္လာခံကို ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔က တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ ေနရာေတြက ကေလးေတြအတြက္လည္း အကာအကြယ္ေပးမႈေတြကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔လက္တဲြ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို႔လည္း ေျပာသြားပါတယ္။ ကိုသားညြန္႔ဦးက အျပည့္အစံု တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံရဲ႕ တတိယေကာ္မတီလို႔ ေခၚတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ စည္းေ၀းပဲြအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းစံထားအတိုင္း ကေလးအခြင့္အေရးအတြက္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီမံကိန္းေတြ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ ခဲ့တယ္လုိ႔ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္သူၿငိမ္းက တင္ျပသြားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၁၇-၁၈ မွာ ကမၻာတ၀ွမ္း ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ရဲ႕ ကေလးအခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို တင္ျပၾကရာမွာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္္မႈေတြကို ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အခမဲ့ အေျခခံ ပညာေရးစနစ္ကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး လက္ေတြ႔က်က် စတင္ေဆာင္ရြက္သလို တဘက္မွာ ပုဂၢလိပိုင္းကိုလည္း ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းပိုင္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က ေျပာပါတယ္။

“ဒီအစီအစဥ္အရ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းသားေတြကို ဖတ္စာအုပ္ေတြကို အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မၾကာခင္ကစၿပီး ပုဂၢလိကပိုင္းေတြကိုလည္း အစိုးရအဆင့္ပညာေရးနဲ႔တန္းတူ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြမွာ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးေတြကိုပါ ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ႏိုင္ငံသားက်င့္၀တ္ေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။”

ပညာေရးအျပင္ က်န္းမာေရးက႑မွာလည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီမံကိန္းေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရကို္ယ္စားလွယ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“ကေလးေတြအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္မႈအေနနဲ႔ ၂၀၀၆ ကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ကေလးေတြအတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အဟာရျပည့္၀မႈ ေရသန္႔ရရိွမႈ ပညာေရးနဲ႔ ကေလးငယ္ဖံြၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကေလးငယ္အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း ဂ်ပန္နဲ႔ ယူနီဆက္ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖဲြ႔တို႔ အကူအညီနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ကုလသမဂၢရဲ႕ ကေလးအခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာကို ကေလးသူငယ္ ဥပေဒတရပ္ကို ျပဌန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကေလးအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းအသံုးျပဳမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာႏို္င္ငံဟာ ကေန႔အခ်ိန္အထိ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ေတြရဲ႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္မႈကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမႈ အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ အေရးယူအစီအစဥ္တရပ္ကို ကုလသမဂၢနဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ခဲ့တာဟာ သမိုင္း၀င္တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ တရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္က အေထြေထြညီ္လာခံကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

“အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ကုလသမဂၢနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ကတည္းက အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ကေလးငယ္ေတြကို စစ္ထဲ စုေဆာင္းတာမ်ိဳး မရိွေတာ့ပါဘူး။ ဒါမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ စစ္သားစုေဆာင္းေရးဌာနေတြကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးတဲ့ စနစ္ေတြ လုပ္ထားပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးငယ္ ၁၃၈ ဦးကို စစ္တပ္ကေန သက္ဆိုင္ရာကို ျပန္လည္လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြအနက္ ကေလးအခြင့္အေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးေတြကိုပဲ အဓိက လက္မွတ္ ထိုးထားတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမႈ အပါအ၀င္ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ကေလးငယ္ေတြကို အလုပ္ခိုင္းေစမႈကိစၥ၊ တဖက္မွာ ကေလးငယ္နဲ႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ က်န္းမာေရးနိမ့္က်မႈ အေျခအေနေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္စရာေတြအျဖစ္ ရိွေနဆဲပါ။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား ...

XS
SM
MD
LG