သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ နဲ႔ မဲစာရင္း


အမွားမွားအယြင္းယြင္းျဖစ္ေနတဲ့ မဲစာရင္းကို အေျခခံတဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပါေတာ့မယ္။ မဲဆႏၵေပးပြဲမွာ electoral register (ေခၚ) မဲစာရင္းဟာ အဓိကအခန္းက ပါဝင္ပါတယ္။ မဲစာရင္း မွန္မွသာ မဲဆႏၵေပးပြဲ တရားဝင္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ရွိသူတုိင္း မဲစာရင္းမွာပါႏိုင္ေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲရံုးက ႀကိဳးပမ္းရပါတယ္။ မဲစာရင္းမွာ မပါသူဟာ မဲေပးခြင့္မရွိပါဘူး။ ဝါရင့္ဒီမုိကေရစီ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ မဲစာရင္းမွန္ဖို႔ အလြန္ဂရုစိုက္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုမဲစာရင္း အမွန္ကိုရႏိုင္ဖို႔အတြက္ စာနဲ႔တမ်ဳိး လူကုိယ္တုိင္တမ်ဳိး ဆက္သြယ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုမဲစာရင္း အမွန္ကို ရႏိုင္ဖို႔အတြက္ စာနဲ႔တမ်ဳိး လူကိုယ္တုိင္တမ်ဳိး ဆက္သြယ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စု မဲစာရင္းအမွန္ကို ရႏိုင္ဖို႔အတြက္ စာနဲ႔တမ်ဳိး လူကိုယ္တိုင္တမ်ဳိး ဆက္သြယ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စု မဲစာရင္းစုေဆာင္းၿပီး ျပင္ဆင္တဲ့အလုပ္ဟာ ၾသဂုတ္လက ဒီဇင္ဘာလအထိ (၅) လ ၾကာပါတယ္။ တဦးခ်င္းအေနနဲ႔ မဲစာရင္းမွာ မွတ္ပံုတင္ခ်င္ရင္ ဇန္နဝါရီလက ဇူလိုင္လအထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

မဲစာရင္း ေကာက္ယူပံုနဲ႔ မဲဆႏၵေပးပံုနည္းကိုၾကည့္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအဆင့္အတန္းကို ခန္႔မွန္းေလ့ရွိပါတယ္။ မဲစာရင္း၊ မဲေပးပံု၊ မဲေရတြက္ပံု မွန္ကန္မွသာ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုက်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းဟာ ၂၀၁၀ မဲစာရင္းအတုိင္း ျဖစ္ေနတယ္ဆိုၿပီး အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ႏုိင္ေအာင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ က ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းကို ျပင္ဆင္ေပးလိုက္ေပမယ့္ လက္ေတြ႔မဲဆႏၵေပးတဲ့ေနရာမွာ မသမာမႈနဲ႔ မွားယြင္းမႈေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။ မဲေရတြက္တဲ့အခါမွာ ရလဒ္ကို လိုခ်င္သလို ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္ႀကိဳက္မဲမေပးရဲေအာင္ မဲဆႏၵရွင္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး စည္းရံုးသိမ္းသြင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့မဲဆႏၵရွင္ အသျပာေငြေၾကးနဲ႔ အခြင့္အေရးေပးၿပီး ေထာက္ခံမဲေပးေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ အာဏာရပါတီနဲ႔ နယ္ေျမလိုျဖစ္ေနတဲ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ႏိုင္ပါတယ္။ ဇမၼဴသီရိ မဲဆႏၵနယ္မွာ မဲေပးႏိုင္သူ သံုးပံုႏွစ္ပံုဟာ အစိုးရအမႈထမ္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ လြတ္လပ္စြာမဲေပးႏိုင္ဖို႔ နဲ႔ ၾသဇာအရွိန္အဝါ ကင္းရွင္းဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြ ကိုယ္တုိင္ မဲဆြယ္တဲ့နယ္ေျမ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ ႔ ျပဳျပင္ေရးအစီအစဥ္ေတြမွာ အေရးပါတဲ့အဆင့္တဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵေပးပြဲမွာ မဲစာရင္းဟာ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲစာရင္းစစ္ေဆးဖို႔ အခြင့္အလမ္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ မဲစာရင္း ကူးယူရင္ တမ်က္ႏွာက်ပ္ႏွစ္ရာ ေတာင္းတာမို႔ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတဲ့ပါတီ မရွိသေလာက္ပဲလုိ႔ သိရပါတယ္။ အခုက်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အလဲြလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ေနတဲ့ မဲစာရင္းကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အခ်ိန္အလံုအေလာက္ မရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေဖေဖၚဝါရီ (၂၉) ရက္ေန႔မွာ မဲစာရင္းထုတ္ျပန္ၿပီး မတ္လ (၇) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားအေၾကာင္းျပန္ဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က (၇) ရက္သာ အခ်ိန္ေပးတာဟာ ၿပီးစလြယ္လုပ္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မဲစာရင္းမွားေနလို႔ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ပတ္တိုးေပးဖို႔ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ပန္ၾကားတာကို ရန္ကုန္တုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က လက္မခံပါဘူး။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဖေဖၚဝါရီလကုန္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အသိပညာအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက ရလဒ္ေတြဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ပိုၿပီးရွင္းလင္းျမင္သာမႈ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲစာရင္းကို ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ပါတီေတြ မရရွိခဲ့ေပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ မဲေပးခြင့္ရွိသူ စာရင္းကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အားလံုးရမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ မဲမသမာမႈရွိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒနဲ႔အညီ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းမွာ တရားစြဲႏိုင္ၿပီး တရားမ ေၾကာင္းအရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ တရားစြဲႏိုင္တယ္လို႔လည္း ရွင္းျပသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မဲစာရင္းမွန္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း မရွိတာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ ႔ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ဳိ ႔ေနရာဆိုရင္ မဲစာရင္းစစ္ေဆးဖုိ႔ တပတ္ေတာင္ အခ်ိန္မရပါဘူး။ လုပ္ငန္းအခက္အခဲေၾကာင့္ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔အထိ မဲစာရင္းမရေသးတဲ့ ေက်းရြာေတြ ေတာင္တြင္းႀကီးမွာ ရွိပါတယ္။ မဲစာရင္းမွာ ေသဆံုးသူပါလာသလုိ အသက္မျပည့္သူနဲ႔ အမည္ ႏွစ္ခါထပ္ၿပီး ပါလာသူေတြ ရွိပါတယ္။ တလမ္းလံုး မဲစာရင္းထဲ မပါတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ေကာ့မွဴးၿမိဳ ႔နယ္ ဝါးဘေလာက္ေသာက္ရြာမွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ (၅၀၀) ေလာက္ မဲစာရင္းမွာ ေပ်ာက္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

မွားယြင္းတဲ့ မဲစာရင္းမွာပါသူကို ကန္႔ကြက္ဖို႔ ပါတီမဲရံုကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးကို အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တာဝန္ေပးထားေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္း ေျပာတာကို ဒီအပတ္ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္စ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မဲစာရင္းမွာ မပါသူကေတာ့ မဲေပးခြင့္ ဆံုးရႈံးဖြယ္ရွိပါတယ္။ အျမင္ေကာင္းေအာင္ ႏိုင္ငံျခားေလ့လာသူေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ျပဳထားေပမယ့္ မဲစာရင္းမွားတာကို သူတုိ႔ဘာမွ တတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတယ္လို႔ ယူဆရင္ အေနာက္တုိင္းရဲ ႔ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္တ့ မဲေပးပြဲျဖစ္ဖို႔ကိစၥဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအတြက္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးေနပါတယ္။

XS
SM
MD
LG