သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျမန္မာအစိုးရ နဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား


သီလဝါကြန္တိန္နာ ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ဆက္ေနတဲ့ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ (၃) ခု ဗမာအစိုးရနဲ႔ ျမန္မာသီလဝါဦးပိုင္ကုမၸဏီတုိ႔ မၾကာမီက သေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္က (၄၉) ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုင္ဆုိင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာပိုင္တဲ့ (၅၁) ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာသီလဝါဦးပိုင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီက (၄၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ေျမဧက (၁၀၀၀) မွာ စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ၿပီး ေရွ ႔လ (သို႔မဟုတ္) ေရွ ႔လ သိုု႔မဟုုတ္ ေရွ႕ႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ လုပ္ငန္းစမယ္ဆုိရင္ ၂၀၁၅ မွာ ပထမအဆင့္ ၿပီးစီးလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၁၉၉၆ က စီမံကိန္းခ်ခဲ့တဲ့ သံလ်င္ေက်ာက္တန္း စက္မႈဇုန္ကို (၁၈) ႏွစ္ၾကာေတာ့မွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီလမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒနဲ႔ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ က ျပဌာန္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ မတ္လကစၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးလာၾကပါတယ္။ ျပင္ဆင္ရာမွာ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သေဘာထားကြဲလြဲေနလို႔ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဥပေဒသစ္ ထြက္လာတဲ့အခါမွာ လက္ရွိ စီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ ႏွစ္ခုစလံုး ရုတ္သိမ္းရပါလိမ့္မယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ သီလဝါ၊ ထားဝယ္နဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၃) ခု တည္ေဆာက္ဖို႔ စီမံကိန္း ခ်ထားပါတယ္။ ထားဝယ္ စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ျမန္မာနဲ႔ ထိုင္းအစိုးရ နားလည္းမႈယူခဲ့တာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္ေပမယ့္ ေငြအရင္းမ်ားၿပီး တည္ေဆာက္ခ်ိန္ ၾကာျမင့္မွာမုိ႔ ရင္းႏီွးလိုေငြ ရႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေနပါတယ္။ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ မူလတာဝန္ယူထားတဲ့ Italian- Thai ကုမၸဏီ ဆက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိလာတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ-ထုိင္း ကားလမ္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု၊ ေရကာတာ စတဲ့ အေျခခံေတြကို အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္ရမယ့္ စီမံခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္း အဆင္သင့္ ရွိေနၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္နဲ႔ ၿပီးစီးႏိုင္မယ့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ႏုိင္ငံျခားက ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ အေရွ ႔အာရွနဲ႔ အေရွ ႔ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား အရင္းအႏီွး ဝင္လာေအာင္ ျပည္တြင္းမွာ အေျခအေန ျပဳျပင္ေရး လုပ္ေပးရပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား အရင္းအႏီွးကို အခြင့္ထူးခံတစုသာ ခံစားေနရင္ တုိင္းသူျပည္သားက ေက်နပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ နဲ႔ ျပည္သူလူထုတို႔ အက်ဳိးခံစားႏိုင္မယ့္ အေျခခံေဘာင္ကို တျပည္လံုးမွာ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ဆုိတာ အလြန္ခက္ခဲတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခတ္မီအေျခခံေဘာင္ နဲ႔ အေဆာက္အအံုကို အျမန္ဆံုး တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို အရင္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဒဏ္ခတ္အေရးယူ ခံေနရတုန္း ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္မႈကို ဦးစားေပးခဲ့တာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတဲ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရာမွာ ၾကန္႔ၾကာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အဓိက တာဝန္ယူထားသူဟာ တရုတ္အစိုးရပိုင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွေရး ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ-ယူနန္ ရထားလမ္း၊ ေလယာဥ္ကြင္း နဲ႔ စက္မႈဇုန္ ပါဝင္မယ့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ၂၀၀၉ မွာ ဗမာအစိုးရနဲ႔ တရုတ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွေရး ကုမၸဏီတို႔ နားလည္းမႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးပါတယ္။ စတုရန္ ကီလိုမီတာ ၁၂၀ က်ယ္ဝန္းတာမို႔ ေက်းရြာေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ ေရႊ ႔ေျပာင္းေပးရဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဟာ ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ကေတာ့ အႏၱရာယ္ဇုန္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ရခိုင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာမွာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝထားပါတယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဆိုးက်ဳိးေတြဟာ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းထက္ ပိုဆိုးလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အိႏိၵယ-တရုတ္ နဲ႔ အာဆီယံ ေဒသစံုရာ အခ်က္အခ်ာက်တာကို ၾကည့္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ျပည္တြင္းမွာ အမႊန္းတင္ေျပာဆုိတာေတြ ရွိပါတယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္လိုက္ရံုနဲ႔ လိုခ်င္တာ ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈစြမ္းရည္ ရွိဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းေတြမွာလည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြ ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရာက္ရင္ မဲေခါင္ေဒသ ႏုိင္ငံေတြမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၆၀) ေက်ာ္ ရွိလာမယ္လို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ခန္႔မွန္းပါတယ္။ မဲေဆာ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ဒီႏွစ္ အေစာပိုင္းက ထိုင္းအစိုးရ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ထိုင္းဘက္ျခမ္းက ေသာင္းရင္ျမစ္ဝွမ္း (၉) ကီလိုမီတာေလာက္ မဲေဆာ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ပါဝင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေတြ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ ေဒၚလာသန္း (၁၅၀) ေခ်းမယ္လို႔ အိႏိၵယက မၾကာမီက ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားအရင္းအႏီွးရေအာင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ဆြဲေဆာင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၃၅) ႏိုင္ငံမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၃) ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ကိစၥဟာ တရုတ္-ဂ်ပန္ နဲ႔ ထုိင္းကုမၸဏီေတြေပၚ မူတည္ေနပါတယ္။
XS
SM
MD
LG