သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရုတ္ အရင္းအႏီွး


China AIIB signing ceremony

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆံုၾကရင္ ဘက္စံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအေဝၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။ မၾကာမီက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တရုတ္ျပည္ သြားေတာ့လဲ တရုတ္သမၼတနဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေတြ႔ဆံုၿပီး၊ ဘက္စံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူခ်က္ေတြ ရယူတယ္လို႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရံုတင္မကဘဲ အဆင့္မ်ဳိးစံုမွာ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ တိုးျမွင့္ၿပီး၊ တန္းတူညီမွ် အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမယ့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမွင့္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

တရုတ္အစိုးရႀကိဳက္တဲ့ တခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း one belt one road အစီအစဥ္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ျမန္မာ (၄) ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္အရ ဆိပ္ကမ္း၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း စတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ လယ္ယာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၊ ေငြေၾကး၊ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား စတဲ့က႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင့္မယ္လို႔ သေဘာတူၾကပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို တရုတ္က ေထာက္ခံတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို ဘက္ေပါင္းစံုက ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္အရင္းအႏီွးဟာ ၂၀၀၈ မွာ ေဒၚလာ သန္း တစ္ေထာင္ ရွိရာက ဆက္တိုက္တိုးပြားလာတဲ့အတြက္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တက္ခ်ိန္မွာ ေဒၚလာ သန္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိလာပါတယ္။ ၁၉၈၈ က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅) ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္မွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွုဳပ္ ပမာဏ ေဒၚလာ သန္း (၅) ေသာင္း ရွိတဲ့အနက္ တရုတ္ အရင္းအႏီွးက ေဒၚလာ သန္း (၁) ေသာင္း (၄) ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏီွး စုစုေပါင္းရဲ ႔ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးဟာ တရုတ္ျပည္က လာတာပါ။ အေမရိကန္ရဲ ႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဟာ ေဒၚလာသန္း (၁၀၀) ေက်ာ္သာ ရွိတာမို႔ တရုတ္ရဲ ႔ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ ရွိပါတယ္။ တရုတ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဟာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေဒၚလာသန္း (၂) ေသာင္းေက်ာ္ သြားႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Li Keqiang ေနျပည္ေတာ္ လာစဥ္က ေဒၚလာသန္း (၈) ေထာင္ေက်ာ္သံုးမယ့္ စာခၽြန္လႊာေတြ လက္မွတ္ထိုးသြားပါတယ္။

ုျမန္မာႏိုင္ငံက တရုတ္အရင္းအႏီွးကို တရုတ္ျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ထုတ္ေပးပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ကို သယံဇာတနဲ႔ စြမ္းအင္ တင္သြင္းရာမွာ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ေငြထုတ္ေခ်းပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ ႔ ေငြေခ်တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က လိုအပ္တဲ့ သယံဇာတေတြကို တင္သြင္းႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ပိုးလမ္းမ (Silk Road) စီးပြားေရးစႀကၤန္လို ႏိုင္ငံျခားအခ်ဳိ ႔ ပါဝင္လာတဲ့ စီမံကိန္းမ်ဳိးမွာေတာ့ အေတာ္ေလး စြန္႔စားရမယ့္သေဘာ ရွိပါတယ္။ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရကို ေငြထုတ္ေခ်းဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒီလို အရင္းအႏွီးမ်ဳိးမွာ တျခားႏိုင္ငံေတြ ပါဝင္လာေရး တရုတ္ သက္သာသြားႏိုင္တာမို႔ အာရွအေျခခံ အေဆာက္အအံု ရင္းႏီွးမႈဘဏ္ (AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank) နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္သစ္ (NDB - New Development Bank) ကို တရုတ္က တည္ေထာင္ပါတယ္။

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ဟာ လူမႈစီးပြားေရး ျမွင့္တင့္ဖုိ႔သာ ဦးစားေပးတာေၾကာင့္ ႀကီးမားတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္စြမ္း မရွိဘူးလို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ကို တရုတ္ ဦးေဆာင္တဲ့ AIIB အာရွအေျခခံ အေဆာက္အအံု ရင္းႏီွးမႈဘဏ္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္တဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္နဲ႔ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ADB မွာ အဖြဲ႔ဝင္ (၆၇) ႏိုင္ငံရွိၿပီး၊ မႏွစ္က တည္ေထာင္တဲ့ AIIB မွာ အဖြဲ႔ဝင္ (၅၀) ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အေျခခံ အေဆာင္အအံု တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ အာရွမွာ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၈) သိန္းေလာက္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ လိုတယ္လို႔ ADB က ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ADB ဟာ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၁) ေသာင္းေက်ာ္သာ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ပါတယ္။ ဒီဟာကြက္ကို ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔အတြက္ AIIB အာရွအေျခခံ အေဆာက္အအံု ရင္းႏီွးမႈဘဏ္ တရုတ္က တည္ေထာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာကိုေပးတဲ့ ADB ရဲ ႔ ေခ်းေငြစုစုေပါင္းဟာ ေဒၚလာသန္း (၁၄၀၀) ေက်ာ္ ေနပါၿပီ။ ကမာၻ႔ဘဏ္ကလည္း ဦးသိန္းစိန္ရဲ ႔ ျပဳျပင္ေရးကို အားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ေဒၚလာသန္း (၁၅၀၀) ထုတ္ေခ်းပါတယ္။ တရုတ္ ရင္းႏီွးထားတဲ့ေငြက ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၁) ေသာင္းခြဲနဲ႔ (၂) ေသာင္းၾကားမွာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ လာမယ့္ (၁၅) ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး (၄) ဆတုိးလာဖုိ႔အတြက္ အရင္းအႏီွး ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၆) သိန္းေက်ာ္ လုိတယ္လို႔ McKinsey သုေတသနဌာနက ခန္႔မွန္းပါတယ္။

ADB နဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ ေခ်းေငြဟာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ မေကာင္းရင္ ဆက္ရဖုိ႔ အလားအလာ နည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ တရုတ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဘဏ္ေတြကေတာ့ ေငြေခ်းသူကို စည္းကမ္းနည္းလမ္း တင္းၾကပ္တာ သိပ္မလုပ္ဘူးဆုိတာေၾကာင့္ ေငြေခ်းရ လြယ္သလို၊ အဂတိလိုက္စားဖို႔လည္း လြယ္ကူသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေဘဂ်င္းအေျခစိုက္ အာရွအေျခခံ အေဆာက္အအံု ရင္းႏီွးမႈဘဏ္မွာ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္သူ ျမန္မာအစိုးရဟာ သူရရွိမယ့္ ခြဲတမ္းအတြက္ ေဒၚလာသန္း (၂၅၀) ေက်ာ္ ထည့္ဝင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေငြကို လာမယ့္ စေနအတြင္း အရစ္က် ထည့္သြင္းမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ တည္ေဆာက္ရမယ့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္ ေငြအမ်ားဆံုး ထုတ္ေခ်းႏိုင္တာ AIIB တရုတ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဘဏ္ႀကီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ တရုတ္ အရင္းအႏွီးဟာ ဆက္လက္တိုးပြားဖို႔သာ အလားအလာ ရွိပါတယ္။

XS
SM
MD
LG