သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အဂတိလိုက္စားမႈ ႏွင့္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ


အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ရဲ ႔ သက္တမ္း (၆) လအတြင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တုိင္ၾကားစာ (၅၀၀) ေက်ာ္ လက္ခံရရွိခဲ့ေပမဲ့ (၃) ေစာင္ကိုသာ အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ သတင္းမီဒီယာေလာကမွာေရာ ေမးျမန္းစရာ ေဝဖန္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ လစာနဲ႔ မစားေလာက္လို႔ လာဘ္စားတဲ့ဝန္ထမ္းနဲ႔ ခ်မ္းသာခ်င္လို႔ လာဘ္စားတဲ့ ဝန္ထမ္းဆိုၿပီး ဝန္ထမ္းႏွစ္မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းလို႔ ေအာက္ပိုင္းက ဝန္ထမ္းေတြ လာဘ္စားၿပီး အထက္တန္းဝန္ထမ္းကေတာ့ စည္းစိမ္ခံစားခ်င္လို႔ လာဘ္စားပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားလို႔ လူမႈစီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ဆိတ္သုဥ္းရတယ္ဆိုတာကို လက္ခံယံုၾကည္တဲ့ ကုလသမဂၢ သေဘာတူခ်က္ UN Convention Against Corruption ကိုလည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အတည္ျပဳထားပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြထဲမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ အဂတိလိုက္စာမႈ ရွိေနတုန္းျဖစ္လုိ႔ ဒီအက်င့္ေတြေပ်ာက္ေအာင္ စိတ္ဓါတ္ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔နဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ ႔ လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၄) လပတ္ အစည္းအေဝးမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာသြားပါေသးတယ္။

ဒါေပမဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို ေဖေဖၚဝါရီလမွာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး မၾကာမီ တန္းဖိုးက်ပ္ (၃) သိန္းေက်ာ္မွ အဂတိလုိက္စားမႈလုိ႔ သတ္မွတ္မယ့္အေၾကာင္း သမၼတရံုးက ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို စာပို႔ထားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းထြက္လာလို႔ စာနယ္ဇင္းေလာကမွာ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ရွင္းလင္းဖုိ႔ ပုသိမ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္က အခုက်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ေမးျမန္းတဲ့အခါ က်ပ္ေငြ (၃) သိန္းကိစၥဟာ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဒု-ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျဖသြားပါတယ္။ (၃) သိန္းကိစၥဟာ လူရယ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ေလလံုးထြားသေလာက္ လက္ေတြ႔မွာ သႀကၤန္အေျမာက္လုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ကုလသမဂၢ၊ OECD နဲ႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၃၀၀၀) ေက်ာ္ကို မၾကာမီက ေမးျမန္းစံုစမ္းတဲ့အခါ လုပ္ငန္းတုိးတက္ေရးမွာ လာဘ္စားမႈဟာ အႀကီးဆံုးအဟန္႔အတားလုိ႔ (၂၀) ရာခုိင္ႏႈန္းက ျမင္ပါတယ္။ လိုင္စင္ရဖို႔ မွတ္ပံုတင္ကတည္းက လာဘ္ထိုးရတယ္လို႔ လုပ္ငန္းရွင္ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖပါတယ္။ က်ပ္ေငြ (၅) သိန္းေက်ာ္ လာဘ္ထိုးရသူက (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး (၁၂) ဦးကေတာ့ သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ လာဘ္ထိုးရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ လုပ္ငန္းအႀကီးအေသးလုိက္ၿပီး လာဘ္ထိုးရတဲ့ ေငြပမာဏ ကြာျခားသြားပံုရပါတယ္။ ေမးျမန္းခံရတဲ့လုပ္ငန္း အမ်ားစုရဲ ႔ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းဟာ (၁၅) ႏွစ္ ျဖစ္တာမို႔ စစ္အစိုးရေခတ္က ဓေလ့ထံုးစံအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြကို လာဘ္ထိုးၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ေနၾကတာ ထင္ရွားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ (၃၀၀၀) ေက်ာ္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို အဟန္႔အတားအျဖစ္ ယူဆသူ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိတာဟာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ အမ်ားစုဟာ လာဘ္ထိုးတာကို လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပံုရတဲ့အတြက္ အဟန္႔အတားလုိ႔ မျမင္တာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ လာဘ္ထိုးတဲ့ေငြကိုပါ ကုန္က်စရိတ္ထဲ ထည့္သြင္းၿပီး ေစ်းတင္ေရာင္းတာဟာ ဓေလ့ထံုးစံလို ျဖစ္ေနပံုရပါတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ လာဘ္ထိုးတဲ့အတြက္ အရင္းအႏီွးမ်ားလာတာဟာ လုပ္ငန္းတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္။ ေစ်းကြက္မွာ အဂတိလုိက္စားမႈ ပါဝင္ေနတဲ့အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေနထိုင္မႈစရိတ္ဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြထက္ပိုၿပီး ႀကီးျမင့္ေနတာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။

ဝန္ႀကီးဌာနေတြဟာ တင္ဒါမေခၚဘဲ ကုမၸဏီေတြ ခ်ိတ္ဆက္လက္သိပ္ထိုးၿပီး လုပ္ငန္းအပ္ႏွံတာေတြ ပစၥည္းဝယ္ယူတာေတြ လုပ္ေနတုန္းျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၆) လပတ္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပတယ္လို႔ ဇူလိုင္ (၂၇) ရက္ထုတ္၊ Eleven ဂ်ာနယ္စာေစာင္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြဟာ သမၼတရံုးရဲ ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို မလုိက္နာဘဲ ကိုယ္နည္းကုိယ္ဟန္နဲ႔ လုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သိျမင္ႏိုင္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ေျဖာင့္မတ္မႈ စတာေတြ ကင္းမဲ့ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ တာဝန္မေက်တာကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးလာတာဟာ တုိးတက္လာတဲ့ လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရာမွာ အေရးအႀကီးဆံုးေနရာက ပါဝင္တဲ့ အစိုးရယႏၱရားက အဂတိလိုက္စာေနတာဟာ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစပါတယ္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ရွင္သန္ႀကီးထြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း အရံႈးေပၚေနတဲ့ အစိုးရလုပ္ငန္းေတြကို ဦးစီးဌာနအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ျပင္ဆင္ေနတာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လြန္ခဲ့တဲ့လကုန္ပိုင္းမွာ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အႏွစ္သာရ မေျပာင္းဘဲ အမည္ေျပာင္းတာဟာ စစ္အုပ္စုဓေလ့ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားတဲ့ အစိုးရမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိရဲ ႔လားဆိုတဲ့အထိ တုိင္းသူျပည္သားေတြက စဥ္းစားလာႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

XS
SM
MD
LG