သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ႏိုင္ငံေရးပါတီအလိုက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္း


UEC webpage announcing party candidates

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ တင္သြင္းထားသည့္ ႏုိင္္ငံေရးပါတီ တခုခ်င္းစီ၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္းကို လြယ္ကူစြာ သိႏုိင္ေစရန္ တင္သြင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ အနည္းအမ်ားအလိုက္ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ ဇယားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (ပံုႀကီးခ်ဲ႕ၾကည့္လိုသည့္ ႐ုပ္ပံု သို႔မဟုတ္ ဇယားေပၚတြင္ ေခါက္၍ ၾကည့္ႏုိင္ပါ သည္။)

(ရည္ၫႊန္း။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၀က္ဘ္ဆိုက္။ www.uecmyanmar.org)

XS
SM
MD
LG