သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အစိုးရအဖြဲ႔လႊဲေျပာင္းေရး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေနၿပီလား


တိုင္းရင္းသားလႊတေ္တာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေတြ႔ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

သမၼတသစ္ေရြးခ်ယ္ေရး ပထမအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ဒုတိယသမၼတသံုးဦး ေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္း စတင္မယ့္ရက္ကို အရင္ေၾကညာထားတဲ့ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔အစား ၁၀ ရက္ေန႔မွာလုပ္မယ္ဆုိၿပီး သီတင္းတပတ္ ေရွ႕တိုး သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။

ဒီလို ေရွ႕တိုးသတ္မွတ္ လိုက္တာဟာ အစိုးရအဖြဲ႔အလႊဲအေျပာင္း ပိုၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လာမယ့္ အရိပ္လကၡဏာအျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ေသာတရွင္ေတြ ယူူဆပါသလား၊ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ တက္တက္ခ်င္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာသြားၿပီလို႔ ေရာ ယူဆၾကပါသလား၊ စေနေန႔ည တိုက္႐ိုက္ေလလိႈင္းအစီအစဥ္မွာ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

XS
SM
MD
LG