သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ကိုလိုနီ ေလာင္းရိပ္ မိေနတဲ့ ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ား


Unity ဂ်ာနယ္ မ်က္ႏွာဖံုးပံု။ Source: Journal's Website
မေကြးတိုင္းက ‘လွ်ဳိ႕၀ွက္ဓာတုလက္နက္စက္႐ံု’ ဆိုတဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးကို ဓာတ္ပံုနဲ႔အတူ ေဖာ္ျပတဲ့ Unity အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္နဲ႔ သတင္းေထာက္ ၄ ဦးကို မၾကာ မီက ဖမ္းဆီးၿပီး စစ္ေဆးေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒအရ အေရးယူမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ (Burma Official Secrets Act) ဟာ ကိုလိုနီ ေခတ္ ၁၉၂၃ မွာ ျပဌာန္းတဲ့ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ တားျမစ္ထားတဲ့ ေနရာအနီးကိုခ်ဥ္းကပ္မယ္၊ စူးစမ္းမယ္၊ ပံုဆြဲမယ္၊ အမွတ္အသားလုပ္မယ္၊ မွတ္စုေရးမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူမဆို အေရးယူခံရ မယ္လို႔ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃) ကဆိုပါတယ္။

တိုင္းသူျပည္သားရဲ႕ အေျခခံအခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္တဲ့ အာဏာရွင္စ႐ိုက္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္တဲ့ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာက်င့္သံုးေနတဲ့ ဥပေဒအမ်ားစုဟာ အာဏာရွင္ကိုလိုနီအစိုးရနဲ႔ အာဏာရွင္စစ္အစိုးရ ျပဌာန္းတဲ့ဥပေဒေတြျဖစ္လို႔ ႏုိင္ငံသား အခြင့္ အေရးကို အဓိကမထားဘဲ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးနဲ႔ အာဏာစက္ခုိင္မာေရးကို ဦးစားေပးၾကပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ ႏုိင္ငံသားရဲ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈကို အာမခံၿပီး အစိုးရလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ပါတယ္။ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသားခြင့္ကို တန္ဖိုး ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔ဆက္ဆံေရးကို ဥပေဒက စည္းကမ္းေဘာင္ သတ္မွတ္ေပးတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးေလာကကို ပံုေဖာ္ႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ စီးပြားေရး အက်ဳိး အျမတ္ကိုသာ ရည္ရြယ္တာမို႔ ျမန္မာတျပည္လံုး ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေနေအာင္ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းပါ တယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးဖြဲ႔စည္းတဲ့ အရပ္သားအစုိးရကလည္း သက္တမ္း ၁၄ ႏွစ္မွာ ကိုလိုနီ ေခတ္ဥပေဒေတြကို ဆက္လက္က်င့္သံုးပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ အႏွစ္ ၅၀ ႀကီးစိုးတဲ့အခါမွာ ကိုလိုနီေခတ္ဥပေဒေတြကို ဆက္လက္က်င့္သံုးတဲ့အျပင္ အမိန္႔ဥပေဒအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း ျပဌာန္း ပါတယ္။ အႏွစ္သာရကိုၾကည့္ရင္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ အသြင္တူၾကပါတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ဖိႏွိပ္ေရးယႏၲရားအျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး တိုင္းသူျပည္ သားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္တဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအစိုးရ ၁၉ ရာစုႏွစ္ကျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ရာဇသတ္ႀကီးနဲ႔ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒဟာ ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ လက္သံုးေတာ္ဥပေဒေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒပါ အသံုးအႏႈန္း အခ်ဳိ႕ကို ၂၀၁၂ မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ထားေပမယ့္ ရာဇသတ္ႀကီးဟာ အစြမ္း ထက္ေနတုန္းပါပဲ။ ရာဇသတ္ႀကီး အခန္း ၈ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကိုပ်က္ေစတဲ့ ျပစ္မႈ ေတြကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးကို ပ်က္စီးေစတယ္လို႔ အာဏာပိုင္ကယူဆရင္ အေရးယူႏုိင္တဲ့ဥပေဒပါပဲ။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကိုဆန္႔က်င္တဲ့ ျပစ္မႈေတြကို အခန္း (၆) မွာ ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ အစိုးရဆန္႔က်င္သူကို လက္ခံရင္၊ အားေပးရင္၊ ထိမ္ခ်န္ရင္လည္း အေရးယူႏုိင္ပါ တယ္။ အစုိးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ေျပာဆိုေရးသားရင္၊ အမွတ္အသားျပရင္လည္း အေရးယူႏုိင္တာမို႔ ဒီပုဒ္မေတြကို ဖ်က္သိမ္းသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။

ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး ပ်က္ျပားေအာင္လုပ္တယ္လို႔ အာဏာပိုင္ကယူဆရင္ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေအာင္ သီးသန္႔ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြလည္းရွိပါတယ္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ ‘အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒ’ နဲ႔ ၁၉၇၅ မဆလေခတ္မွာျပဌာန္းတဲ့ ‘ႏုိင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလုိသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ’ ဟာ အလြန္က်ယ္ ျပန္႔တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားကို အလြယ္တကူ ဖမ္းဆီးႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပား ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အစိုးရတပ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုေႏွာင့္ယွက္ရင္ ေသဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ေထာင္ဒဏ္ တသက္တကၽြန္းအထိ က်ႏုိင္တယ္လို႔ ၁၉၅၀ အေရးေပၚစီမံမႈဥပေဒက ဆိုပါတယ္။ ၁၉၀၈ မတရားအသင္းဥပေဒနဲ႔ ၁၉၂၃ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒဟာ မရွိသင့္ေတာ့ တဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြျဖစ္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံျခားပညာရွင္ေတြက ယူဆပါတယ္။

ဥပေဒဟာ ျပဌာန္းထားတဲ့အဆင့္မွာသာရွိရင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိပါဘူး။ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးတဲ့အခါက်မွ သက္၀င္လႈပ္ရွားလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္က လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ ၁၉၅၅ အထိ ဥပေဒေပါင္း ၇၀၀ နီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ၄၀၀ နီးပါးကို ျပင္ဆင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဒီဥပေဒေတြကို Burma Code ေခၚ ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒ ၁၃ တြဲမွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ က ျပဌာန္းတဲ့ The Unlawful Associations Act အရ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာခံရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပတ္သက္သူကို ဗမာအစိုးရ အေရးယူေလ့ရွိပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကလည္း KIA ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္နဲ႔ ပတ္သက္တယ္လို႔ ယူဆသူေတြကို အေရးယူအျပစ္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ ‘မတရားအသင္းဥပေဒ’ ကို သံုးေနပါတယ္။

အစိုးရလုပ္သမွ်ကို ျပည္သူျပည္သား သိပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ေခတ္မွာ ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ၊ Burma Official Secrets Act ကို က်င့္သံုး တာဟာ အလြန္သ႐ုပ္ပ်က္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုလုိနီအာဏာရွင္ေခတ္က ဥပေဒေတြကို အမ်ားဆံုးက်င့္သံုးသူဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ျပဳျပင္ေရး လက္လွမ္းမမီတဲ့ စစ္တပ္ လက္ေအာက္ခံ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဌာနေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကိုလိုနီအာဏာရွင္ေခတ္က ဥပေဒေတြကို က်င့္သံုးေလေလ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေရးကို အယံုအၾကည္နည္းေလေလ ျဖစ္လာဖို႔သာ အလားအလာရွိေနပါတယ္။
XS
SM
MD
LG