သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျပည္သူေတြလည္း ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ USAID တိုက္တြန္း


USAID ေအဂ်င္စီ ရန္ကုန္ရံုးခြဲဒါရိုက္တာ Chris Milligan

မၾကာခင္က်င္းပေတာ့မယ္႔ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႕ ဒီမုိကေရစီစနစ္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဖြံ႔ျဖိဳးမႈေအဂ်င္စီ USAID က ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိုေရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကိုပါ လိုအပ္တဲ႔အေထာက္အပံ႔ေတြ ေပးေနတဲ႔အေၾကာင္း အျပည့္အစံုကို VOA သတင္းေထာက္ မသိဂၤ ီလင္းက ေျပာျပေပးပါမယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အေရးၾကီးတာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တတဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစဖို႔ ျပည္သူေတြကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဖြံ႔ျဖိဳးမႈေအဂ်င္စီ USAID ရန္ကုန္ရံုးခြဲဒါရိုက္တာ Chris Milligan က အခုလို ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

“ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမွာ အေရးၾကီးတဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အဆံုးသတ္လိုက္မွာ မဟုတ္ဘဲ အေရးၾကီးတဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ လက္ေတြ႔က်က်ပဲ စဥ္းစားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေရွ႕မွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိမယ္၊ အခက္အခဲေတြလည္း ရွိမယ္ဆုိတာ သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ယံုၾကည္ရသလား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသလား ျပီးေတာ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵေတြကို အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳရဲ႕လားဆိုတာကို ျပည္သူေတြကိုယ္တုိင္ပဲ ဆန္းစစ္ ဆံုးျဖတ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။”

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရးနဲ႕ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာလာေရးတို႔အတြက္လည္း ကူညီေနတယ္လို႔ Chris Milligan က ေျပာပါတယ္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ႔ ဆက္ဆံေရးရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ စြမ္းရည္တိုးျမင့္လာဖို႔၊ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပိုျပီး ထိေရာက္ေစဖို႔ အဓိကထားျပီး ကူညီေထာက္ပံ႔ေနပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြ တုိးတက္ေအာင္ကို ဆိုလိုတာပါ။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႕ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတြကို ျပည္သူေတြနဲ႕ အျခားပါဝင္ပတ္သက္မယ့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ သိေအာင္ ခ်ျပေပးဖို႔ အားေပးထားပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိေအာင္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို သမာသမတ္က်က် ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။”

ဒါ့အျပင္ USAID ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ေရာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းျပီး ေရြးေကာက္ပဲြပညာေပးသင္တန္းေတြ ပို႔ခ်ရာမွာ ကူညီေထာက္ပံ႔ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကိုလည္း မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ႔ေပးေနတယ္လို႔ Chris Milligan က ေျပာပါတယ္။

“ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေတြအေနနဲ႔ ဒီ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ေအာင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးမွာ ကူညီေပးေနပါတယ္။ သူတို႔ေတြ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမယ္႔ မဲဆႏၵနယ္ေတြက ေဒသခံေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာမွာ အဆင္ေျပေအာင္၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ဆႏၵေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြနဲ႔ အျခားက႑ေတြမွာ ကူညီေထာက္ပံ႔ေနတာပါ။ ျပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အားလံုးကို အကူအညီေတြ ေပးေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ကိုယ္တုိင္က ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဆံုးအျဖတ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အားလံုးကို အကူအညီေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။”

USAID အဖြဲ႔ဟာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေတြ ေပးေနတာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေတြကိုေပးဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအျပင္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

XS
SM
MD
LG