သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

လယ္ယာစီးပြားေရး နဲ႔ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး


တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး

စစ္အစိုးေခတ္မွာ လယ္ယာစီးပြားေရး တုိးခ်ဲ ႔မႈ၊ ေျမျပႆနာနဲ႔ ေတာျပဳန္းတဲ့ျပႆနာေတြ ဆက္စပ္ေနပံုကို လြန္ခဲ့တဲ့ မတ္လထုတ္ Commercial Agricultural Expansion in Myanmar ဆိုတဲ့ (၇၈) မ်က္ႏွာ သုေတသနစာတမ္းမွာ တင္ျပထားပါတယ္။ သုေတသီ Kevin Woods ေရးသားၿပီး အဂၤလန္အေျခစုိက္ Forest Trends အဖြဲ႔က ထုတ္ေဝပါတယ္။ စစ္အစိုးရေခတ္မွာ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ ႔လာလို႔ ျပႆနာျဖစ္တာကို (၂) ႏွစ္ ေလ့လာစမ္းစစ္ၿပီး ေရးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ခိုးထုတ္လို႔ ေတာျပဳန္းတာကို လူသိမ်ားေပမယ့္ လုပ္ငန္းကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ေတာရွင္းတာကိုေတာ့ လူသိနည္းေနပံုရပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ သစ္ေတာသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ေၾကြးေၾကာ္ရင္း လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႀကီးထြားေအာင္ ေထာက္ခံအားေပးေနပါတယ္။ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ သစ္ထုတ္ယူမႈေၾကာင့္ ေတာျပဳန္းတဲ့ဧရိယာဟာ ႏွစ္စဥ္ဧက (၁) သန္းေက်ာ္ ရွိလာပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ခ်ေပးတဲ့ ေျမဧရိယာဟာ ဧက (၅) သန္းေက်ာ္ ရွိလာပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ခ်ေပးတဲ့ ေျမဧရိယာဟာ ဧက (၅) သန္းေက်ာ္လာပါတယ္။ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ကုမၸဏီ (၈၀၀) ေက်ာ္ကို စက္မႈလယ္ယာ လုပ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရက ေျမရွာေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ထဲမွာ တကယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကိုင္သူက ေလးပံုတပံုေတာင္ မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားအျပားလုပ္ခြင့္ရတဲ့ တနသၤာရီတုိင္းမွာ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကသာ စိုက္ပ်ဳိးၾကၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္မွာေတာ့ (၁၂) ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ စိုက္ပ်ဳိးၾကပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ လယ္ယာစီးပြားေရး လုပ္ခြင့္ရတဲ့ ခရိုနီေတြထဲမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးမွာ စိတ္ဝင္စားသူေတြကနည္းၿပီး ရတဲ့ေျမေပၚမွာ စီးပြားေရးအျမတ္ထုတ္ဖုိ႔သာ အဓိကထားၾကတာ ထင္ရွားပါတယ္။ သစ္ေတာအလုပ္တုိက္နယ္ထဲမွာ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြကို လုပ္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ၂၀၀၄ နဲ႔ ၂၀၀၅ က ႀကိဳးဝိုင္းႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာမွာ ဧက (၂) သန္းနီးပါး စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ခြင့္ေပးတဲ့အတြက္ ေတာေနရာမွာ စစ္စခန္းနဲ႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြ ေရာုက္လာပါတယ္။ ဆီအုန္း၊ ရာဘာနဲ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ၂၀၁၁ မွာ သစ္ကုဗမီတာ (၁) သိန္းေက်ာ္ ထုတ္ယူေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ အစိုးရစာရင္းဇယား အလြန္နည္းေနပါတယ္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ခြင့္ရတဲ့ ခရိုနီေတြ ထုတ္ယူတဲ့ သစ္ပမာဏ ဘယ္ေလာက္ရွိမယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရေခတ္မွာ အဂတိလိုက္စားၿပီး အခြင့္ထူးေတြ သံုးတာေၾကာင့္ စာရင္းအင္း စနစ္တက်ရွိတာ အလြန္နည္းပါတယ္။ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ကြက္ေတြ ခရိုနီကို ခ်ေပးတာဟာ ေဒသခံေတြနဲ႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းပါပဲ။ မိရိုးဖလာဓေလ့အတိုင္း သားစဥ္ေျမဆက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္လာတဲ့ လယ္သမားမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုျပတဲ့ စာရြက္စာတမ္း မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေျမသိမ္းမႈေတြမွာ ေဒသခံေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္း ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမိန္႔နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အာဏာရွင္အစိုးရအဖို႔ေတာ့ ခရိုနီေတြကို စာရြက္စာတမ္း ထုတ္ေပးလိုက္ရင္ ၿပီးတာပါပဲ။ လယ္ယာစီးပြားေရးေၾကာင့္ ေတာျပဳန္းရပံုကို ေလ့လာစမ္းစစ္တာမ်ဳိး မရွိေသးဘူးလို႔ Kevin Woods က ဆိုပါတယ္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးစီးမံကိန္းေတြမ်ားၿပီး လူမႈေရးပဋိပကၡေတြမ်ားတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ တနသၤာရီတုိင္းကို အဓိက ေလ့လာထားပါတယ္။ လယ္ယာစီးပြားေရးအတြက္ ခ်ေပးတဲ့ ေျမဧက (၅) သန္းခြဲမွာ တနသၤာရီတုိင္းက ဆီအုန္းက ဧက (၂) သန္း ရွိပါတယ္။ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးအားလံုး တနသၤာရီက သစ္ေတာအလုပ္တိုက္နယ္ထဲမွာ ရွိပါတယ္။ ဆီအုန္းစိုက္ခြင့္ရတဲ့ အစိုးရနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ခရုိနီလုပ္ငန္းရွင္ (၄၀) ေက်ာ္ဟာ ေတာရွင္းၿပီး ျပင္ဆင္ၾကေပမယ့္ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ေတာ့ စိုက္ခြင့္ရတဲ့ ဧက (၂) သန္းထဲက (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၾကပါတယ္။ ခရိုနီေတြဟာ ရတဲ့ေျမကြက္မွာ သစ္ခုတ္ယူၿပီး ေျမအေရာင္းအဝယ္လုပ္ဖို႔သာ စိတ္ဝင္စားၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံကို ထြက္ေျပးခိုလႈံၾကတဲ့ ကရင္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ ႔ မိရိုဖလာ စိုက္ပ်ဳိးေျမေတြလည္း ဆီအုန္းစိုက္ခင္း ျဖစ္သြားပါတယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈနဲ႔ အတန္းအစား က်ဆင္းမႈကို ဟန္႔တားႏိုင္ဖို႔အတြက္ သစ္ေတာစိုက္ခင္းသစ္ တည္ေထာင္ၿပီး ေတာနိမ့္ေတာပ်က္ေတြကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းပါတယ္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ ေတာရွင္းၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေျမ တိုးခ်ဲ ႔လိုတာေၾကာင့္ အစိုးရဌာနအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ အေျခအေန ရွိလာပါတယ္။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တုိးတက္ေအာင္ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြကို အားေပးရမယ္ဆိုတဲ့ အစိုးရလမ္းစဥ္ေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနက အေပၚစီးရသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေတာရွင္းတဲ့အခါမွာ သစ္ပင္ေတြကို ခုတ္လွဲထုတ္ယူရတာမုိ႔ ေတာျပဳန္းၿပီး သစ္ခြဲသားေတြ မ်ားျပားလာတာကို သတိမထားမိဘဲ တရုတ္ေတြ သစ္ခိုးထုတ္တာကိုပဲ အာရံုစိုက္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ လယ္ယာစီးပြားေရး တုိးခ်ဲ ႔တာကို အမည္ခံၿပီး သစ္ပင္ေတြကို ခုတ္လွဲထုတ္ယူၿပီးေတာ့ သစ္ခြဲသားအျဖစ္ ယူနန္ဘက္ကို သယ္ယူတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၊ ခရိုနီ၊ တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ ထိပ္ပိုင္းက စစ္ဗိုလ္ႀကီးေတြ အျမတ္ထုတ္ၾကပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး လမ္းေဖာက္ေရးစသျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ သစ္ထုတ္ေနပံုကို Kevin Woods က အေသးစိတ္ တင္ျပထားပါတယ္။

XS
SM
MD
LG