သံုးစဲြသူရဲ႕ အခ်က္အလက္နဲ႔ Facebook စီးပြား႐ွာ

Facebook သံုးစဲြသူေတြနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္။ အျပဳအမူ။ အေလ့အထေတြကို Facebook ကမွတ္ယူစုေဆာင္း စီးပြား႐ွာေနတာျဖစ္လို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္အေရးအခ်က္အလက္ေတြ လံုၿခံဳေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာကို မစုျမတ္မြန္က ဘေလာ္ဂါေတြ ေျပာသမွ် အစီအစဥ္မွာ တင္ျပထားပါတယ္။

Your browser doesn’t support HTML5

သံုးစဲြသူရဲ႕ အခ်က္အလက္နဲ႔ Facebook စီးပြား႐ွာ