ေရာဂါအဆင့္သတ္မွတ္ခံရတဲ့ ဂိမ္းစြဲမႈ

ဂိမ္းစြဲတဲ့ျပႆနာကို WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီးက ေရာဂါတခုအျဖစ္သတ္မွတ္တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဂိမ္းစြဲတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ဳိးပါလဲ။ ဂိမ္းစြဲသူေတြကို ဘယ္လိုဂိမ္းျဖတ္ရသလဲဆိုတာကို မစုျမတ္မြန္က ဘေလာ္ဂါေတြေျပာသမွ် အစီအစဥ္မွာ တင္ျပထားပါတယ္။

Your browser doesn’t support HTML5

ေရာဂါအဆင့္သတ္မွတ္ခံရတဲ့ ဂိမ္းစြဲမႈ