အဝတ္အစား ကိုယ္တိုင္းကြက္တိခ်ဳပ္ေပးမဲ့ နည္းပညာသစ္

အဝတ္အစားမ်ဳိးစံု Online ကေနေရာင္းတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက Zozotown Website က Zozo ဆိုတဲ့ အဝတ္အထည္ Brand သစ္ကို မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ Zozo Brand ကအဝတ္အစားမွာသူေတြရဲ႕ ကိုယ္တိုင္းနဲ႔ ကြက္တိျဖစ္ေအာင္ နည္းပညာကို အေျခခံၿပီး တိုင္းခ်ဳပ္လုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုတိုင္းၿပီး ဘယ္လိုခ်ဳပ္ေပးမွာလဲဆိုတာကို မစုျမတ္မြန္က ဘေလာ္ဂါေတြေျပာသမွ် အစီအစဥ္မွာ တင္ျပထားပါတယ္။

Your browser doesn’t support HTML5

အဝတ္အစား ကိုယ္တိုင္းကြက္တိခ်ဳပ္ေပးမဲ့ နည္းပညာသစ္