ဓါတ္သင္ပုန္း သင္ေထာက္ကူ App မ်ား

360ed, Datthinpone, App

ပညာေရးဌာနက ျပဌာန္းထားတဲ့ သင္႐ိုးေတြကိုအေျခခံၿပီး ၁၀ တန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ဇီဝေဗဒနဲ႔ ဓါတုေဗဒပညာရပ္ေတြကို Augmented Reality နည္းပညာနဲ႔ လက္ကိုင္စမတ္ဖုန္းေပၚမွာ ၃ ဖက္ျမင္ေလ့လာႏိုင္မယ့္ App ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႐ွိေနပါၿပီ။ 360ed ကုမၸဏီက တီထြင္ဖန္တီးထားတဲ့ ၁၀ တန္းနဲ႔ ၁ တန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ပညာေရးသင္ေထာက္ကူ App ၃ မ်ဳိး အေၾကာင္းကို မစုျမတ္မြန္က ဘေလာ္ဂါေတြေျပာသမွ် အစီအစဥ္မွာ ေျပာျပထားပါတယ္။

Your browser doesn’t support HTML5

ဓါတ္သင္ပုန္း သင္ေထာက္ကူ App မ်ား