သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ဗီြဒီယိုေပါင္းခ်ဳပ္

သယံဇာတတူးေဖၚေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ


ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သယံဇာတ တြင္းထြက္ပစၥည္းတူးေဖၚေရး လုပ္ငန္းေတြက ရတဲ့ အခြန္ဘ႑ာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး အစိုးရအပါအ၀င္၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ကုမ႑ီေတြ ပါ၀င္တဲ့ ညႊန္းေပါင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက တြန္းအားေပးေနပါတယ္။

XS
SM
MD
LG