သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ျပည္တြင္းသတင္းသံုးသပ္ခ်က္

ေငြေၾကးတန္ဘိုးက်ဆင္းမွဳ ျပသနာ ဗဟုိဘဏ္ ကိုင္တြယ္ႏုိင္မလား


ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဘိုး က်ဆင္းရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ အစိုးရ အသံုးစားရိတ္ ဟာ ၀င္ေငြနဲ႔ ႏွိဳင္းစာရင္ ပိုမိုမ်ားျပားေနျပီး ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျမင့္မားေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

XS
SM
MD
LG