သုံးရလွယ်ကူစေသည့် Link များ

နောက်ဆုံးရသတင်း

၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း


၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ
၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ

၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် က သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။

ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၁
ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၁

ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၂
ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၂

ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၃
ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၃

ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၄
ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၄


ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၅
ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၅

ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၆
ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၆အထက်ပါစာရင်းကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထုတ်ပြန်ချက်မှ ရယူပါတယ်။ http://www.uecmyanmar.org/news_preview_detail.php?action=news_detail1&news_id=5GeZgGMdPv4E%2BqyK5bWnCEv6FCVlJ83vmMackg9TcWQ%3DXS
SM
MD
LG