သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

သဘာ၀ ဒဏ္ခံႏိုင္မယ့္ မ်ိဳးေစ့မ်ား


Seeds from crops like these wild bananas from China can be bred to create new climate-adapting varieties.

ကမာၻ႔ရာသီဥတု ေဖါက္ျပန္မႈေတြေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ အခက္အခဲ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏို္င္ဖို႔ အီတလီႏိ္ုင္ငံ ေရာမအေျခစိုက္ ကမာၻ႔ေကာက္ပဲသီးႏွံ မ်ိဳးကြဲမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔ႀကီး Global Crop Diversity Trust က စမ္းသပ္ေလ့လာ ေနပါတယ္။

အခုထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေနၾကတဲ့ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြထဲက လူေတြ အဓိကစားသံုးေနတဲ့ ဂ်ံဳတို႔ ဆန္တို႔ ပဲတို႔ရဲ့ မ်ိဳးရိုးဗီဖေတြကို သူတို႔ရဲ့ ေတာရိုင္းမ်ိဳးႏြယ္ေတြမွာ ေတြ႔ႏိုင္တယ္လို႔ အဖြဲ႔ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ ကယ္ရီေဖါင္လာ ကေျပာပါတယ္။

အခု ကမာၻမွာ ႀကံဳေတြ႔လာေနတဲ့ ဆိုး၀ါးတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ျဖစ္လာေစမယ့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြကို ရဖို႔၊ လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေနတဲ့ မ်ိဳးေတြကို သူတို႔ရဲ့ ေတာရိုင္းမ်ိဳးႏြယ္ေတြမွာ မ်ိဳးေဖါက္စမ္းသပ္ တာေတြ အားလံုးက၀ိုငး္ၿပီး လုပ္ၾကဖို႔ လည္းတိုက္တြန္းပါတယ္။

XS
SM
MD
LG