သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႔ရသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ မီးႀကိဳးမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးတိုင္တစ္ခု။ ဇန္န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၄။
ဖြံ႔ၿဖိဳးစႏုိင္ငံေတြမွာ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္မႈနဲ႔ အဂတိလိုက္စား မႈေၾကာင့္ ေဒၚလာ သန္း ၂,၀၀၀ က ၄,၀၀၀ အထိ ႏွစ္စဥ္ ဆံုး႐ံႈးေနရတယ္လုိ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ခန္႔မွန္းပါတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြ အလြဲသံုးစားလုပ္ထား တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏဟာ ႏုိင္ငံျခားေထာက္ပံ့ေငြရဲ႕ ၁၀ ဆ ေလာက္ရွိတယ္လို႔ ၂၀၁၁ UNDP ကုလသမဂၢဌာနခြဲရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ကမာၻ႔အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၅% ေလာက္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္ၾက၊ ခိုး၀ွက္ေနၾကတဲ့အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး သေဘာတူခ်က္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ကုလသမဂၢက ျပဌာန္းထားရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္တြင္းမွာ အာဏာအလြဲသံုးစားမလုပ္ဘူး၊ လာဘ္မစားဘူး၊ မခုိး၀ွက္ဘူးဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားေထာက္ပံ့ေၾကးမပါဘဲ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ႏုိင္မယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အားနည္းလာၿပီး ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္း မ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးသြားပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေၾကာင့္ သဘာ၀သယံဇာတ ႂကြယ္၀တဲ့အက်ဳိးကို တိုင္းသူျပည္သား မခံစားရပါဘူး။ အဂတိ လိုက္စားမႈ မ်ားရင္မ်ားသလို စရိတ္အကုန္အက်လည္း ပိုမ်ားလာ တာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြ တြန္႔ဆုတ္သြားတတ္ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဂတိလိုက္စားလာတဲ့ အက်င့္ဓေလ့ ဟာ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ သံုးသပ္ၾက ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းတဲ့အစိုးရျဖစ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဗဟိုကၫႊန္ၾကားထားေပမယ့္ ျမန္မာ့ဗ်ဴေရကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးယႏၲရားဟာ အရင္ပံုစံအတိုင္း ဆက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေန တုန္းျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္မွာ အရင္ကရွိခဲ့တဲ့ အက်င့္ပ်က္မႈ၊ လာဘ္စားမႈေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးေကာ္မတီရဲ႕ ၾသဂုတ္လ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျပည္သူ႔တိုင္စာ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရထားေပမယ့္ အနည္းအက်ဥ္း သာ ေကာ္မတီက ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။ စစ္အာဏာပိုင္ကို အလုပ္အေကၽြးျပဳ ခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားဟာ ျပည္သူကို အက်ဳိးျပဳဖို႔ အခက္အခဲေတြ႔ေနပံုရပါတယ္။

မတရားလုပ္မႈကို ျပည္သူျပည္သားက လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြကို တိုင္ၾကားေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သူက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာျခံေျမကို ဥပေဒမဲ့သိမ္းပိုက္လို႔ လယ္သမားနစ္နာတဲ့ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ လယ္ယာေျမေကာ္မတီက ၾကား၀င္ ဆံုးျဖတ္ေပးေပမယ့္ လက္ေတြ႔ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ကို ေပးပို႔တဲ့ တိုင္စာေတြထဲမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈက အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီကို ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လက ဖြဲ႔စည္းတာမို႔ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ခဲြပဲ ရွိပါေသးတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ရဲ႕ ေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာေတြဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ျဖစ္ေပၚေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကခ်ည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္လုိ႔ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အလားအလာ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လိုပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ ဘ႑ာေငြကိစၥမွာ တာ၀န္ ပ်က္ကြက္တာကို ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ မတ္လ အစီရင္ခံစာ မွာ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းတခ်ဳိ႕မွာ ဒီဇင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္း က ေဖာ္ျပပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေပးအပ္ရမယ့္ ေငြေၾကးကို အျပည့္မေပးဘဲ ထိမ္ခ်န္တာျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးစရာ ရွိတဲ့ေငြကို မေပးဘဲထားတာ အစဥ္အလာလိုျဖစ္ပါတယ္။ အလြဲသံုးစားလုပ္ထား တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ရွင္းျပတာမ်ဳိး မရွိေသးတာဟာ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးစနစ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတရဲ႕ ၀န္ႀကီးစာရင္းမွာ ျပည္ထဲေရးဌာန မပါတာဟာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေန ပါတယ္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ အက်ဥ္းဌာန၊ (စ သံုးလံုး) အထူး စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးဌာနနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ျပည္ထဲေရးရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ဌာနေတြျဖစ္ပါတယ္။ NIB အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔နဲ႔ မူးယစ္ေဆး တိုက္ဖ်က္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဟာ ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္ခံျဖစ္ၿပီး အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ အဓိကအခန္းကပါ၀င္ႏုိင္တာမို႔ ျပည္ထဲေရးဌာန အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုလည္း ေၾကညာဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္ ကေရြးခ်ယ္သူသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္ ႏိုင္တာဟာ သမၼတရဲ႕ အားနည္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရ၀န္ထမ္း အရာရွိႀကီးငယ္ေတြမွာ တိုက္တာျခံေျမပိုင္ဆိုင္မႈေတြရွိတာဟာ အမ်ားသိတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ရတဲ့လစာနဲ႔မ၀ယ္ႏုိင္တဲ့ ဥစၥာပစၥည္းေတြ ပိုင္ဆိုင္တာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အေရးယူႏုိင္ပါတယ္။ အရာရွိႀကီးေတြ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေနတာ အမ်ားသိတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူကိစၥမွာ အေထာက္အထားအခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု နဲ႔ ျပည္သူလူထုကတိုင္ၾကားဖို႔ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက အစိုးရ သတင္းစာေတြမွာ ၂၀၁၂ ႏုိ၀င္ဘာလက ေၾကညာပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုယ္မလုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ကို သူမ်ားလုပ္ခုိင္းသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။
XS
SM
MD
LG