သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား


တရားစီရင္ေရး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို တိုက္တြန္းတဲ့အဆိုကို တရားသူႀကီးဦးစိုးညႊန္႔က ကန္႔ကြက္ေပမယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အမ်ားစုေထာက္ခံမဲနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔က အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ တရားသူႀကီးတဦးတည္းက အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ဂ်ဴရီ (Jury) လူႀကီးမ်ားအဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္တဲ့စနစ္နဲ႔ အစားထိုးဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ တဦးတည္းက စီရင္ခ်က္ခ်တဲ့ လက္ရွိတရားရံုးစနစ္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လြယ္ကူတာမို႔ တရားရံုးေတြကို အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Jury လူႀကီးေတြ ပါဝင္တဲ့အဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုရင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ Jury အဖြဲ႔က စီရင္ခ်က္ခ်တဲ့စနစ္ကိုသာ ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္လာလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ Jury စနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ Jury အဖြဲ႔ဟာ တရားသူႀကီးရဲ ႔ အကူအညီကို အၿမဲတမ္း ယူရပါတယ္။ စရိတ္ကုန္က်တာမုိ႔ မႈခင္းအေသးစားမွာ Jury စနစ္ မသံုးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈ စုစုေပါင္းရဲ ႔ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာသာ Jury စနစ္ သံုးပါတယ္။ ဒီလုိ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုတာေတာင္ ရာဇဝတ္မႈေပါင္း သံုးေသာင္းေလာက္ ရွိပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ႀကီးစိုးတဲ့ မဆလဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွာ ျပည္သူ႔တရားစီရင္ေရး စနစ္ဆိုတာကို က်င့္သံုးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဥပေဒ နားလည္တဲ့ တရားသူႀကီးကို ဥပေဒ နားမလည္တဲ့ အရပ္သားနဲ႔ အစားထိုးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔တရားရံုးမွာ ျပည္သူ႔တရားသူႀကီး (၃) ဦးက စီရင္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ မဆလပါတီဝင္က ျပည္သူ႔တရားသူႀကီး လုပ္တာမ်ားပါတယ္။ ျဖဳတ္ပစ္လိုက္တဲ့ တရားသူႀကီးကို တရားရံုးမွာ ဥပေဒအႀကံေပးအျဖစ္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္တာမ်ဳိးရွိေပမယ့္ သူတုိ႔ရဲ ႔ အႀကံေပးခ်က္ကို လိုက္နာဖုိ႔ တာဝန္မရွိပါဘူး။ ျပည္သူ႔တရားသူႀကီးေတြ ပါတီက ခန္႔အပ္တာမုိ႔ မဆလပါတီရဲ ႔ ၾသဇာခံတရားစီရင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသရုပ္ပ်က္ တရားစီရင္ေရးကို တည္ထြင္သူဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းရဲ ႔ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဂ်ဴရီစနစ္ မဟုတ္ပါဘူး။

၂၀၁၅ မွာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က “တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမွင့္တင္ေရး” ဆိုတဲ့ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ သံုးႏွစ္စီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ စီမံကိန္း ၿပီးဆံုးပါလိမ့္မယ္။ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးနဲ႔ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ ျပည္သူအမ်ားယံုၾကည္တဲ့ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရး၊ မႈခင္းကို ဥပေဒနဲ႔အညီ မွန္မွန္နဲ႔ျမန္ျမန္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရး၊ တရားရံုးဂုဏ္သိကၡာျမွင့္တင္ေရး စတာေတြကို အဓိကရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အႏွစ္ (၅၀) က ရွိခဲ့တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေဟာင္းေတြဟာ ေနသားက် ေခါက္ရိုးက်ဳိးေနၿပီျဖစ္လို႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ျပန္လည္တည့္မတ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အေျခအေနမေပးေသးဘူးလို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ဒီမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲႏုိင္ဖို႔ ကုလသမဂၢနဲ႔ အေမရိကန္ေအဂ်င္စီတုိ႔က ကူညီၾကပါတယ္။

တရားရံုးခ်ဳပ္က ျပည္သူလူထုအတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ ပညာေပးစာစဥ္ေတြကိုလည္း အေမရိကန္ရဲ ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီကပဲ ထုတ္ေဝထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈ၊ တရားမ,မႈနဲ႔ စာခၽြန္ေတာ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာဆိုတဲ့ လက္ကမ္းစာရြက္ေတြနဲ႔ “သင့္အတြက္ တရားရံုး” ဆိုတဲ့စာေစာင္ကို အေမရိကန္အကူအညီနဲ႔ ထုတ္ေဝပါတယ္။ ျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္ကိုးစားတဲ့ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ တရားစီရင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ တရားရံုးနဲ႔ ျပည္သူအၾကား ဆက္ဆံမႈကို စစ္တမ္းေကာင္ပါတယ္။ တရားရံုးကို ဆက္ဆံရာမွာ လြယ္ကူမႈ၊ အဆင္ေျပမႈ၊ လက္လွမ္းမီမႈ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းစံုစမ္းတဲ့အခါမွာ (၆၁) ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ေက်နပ္တယ္လို႔ သိရတဲ့အတြက္ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရေအာင္ႀကိဳးစားမယ္လို႔ “သင့္အတြက္ တရားရံုး” စာေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တရားစီရင္ေရးမွာ အဂတိလိုက္စားတဲ့ အစဥ္အလာ ရင့္သန္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ဘယ္အစိုးရပဲတက္တက္ တရားေရးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈကေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ား ရွိေနပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္ေနတာကို သိေပမယ့္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏုိ္င္ဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ တရားသူႀကီး (၁၄၀၀) ေက်ာ္နဲ႔ ဥပေဒအရာရွိ (၁၂၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ဳိးသားတဝက္၊ အမ်ဳိးသမီးတဝက္ပါဝင္တဲ့ အမႈထမ္းေလာက ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ ႔ေနကေတာ့ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တရားရံုးမွာ တရားသူႀကီး၊ ဥပေဒအရာရွိ၊ ေရွ ႔ေနနဲ႔ ျပည္သူ႔ရဲကို အၿမဲတမ္းေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလူေတြအၾကား အေပးအယူလုပ္ၿပီး အဂတိလုိက္စားၾကတာမို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။

စစ္အစိုးရေတြက တရားဥပေဒကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မထိမဲ့ျမင္ လုပ္လာတဲ့ဆိုးက်ဳိးကို အခုခံစားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒအထက္မွာ လူ ပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းတခုခု ရွိေနတာဟာ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး မျဖစ္ထြန္းရတဲ့အခ်က္ပဲလို႔ သူရဦးေရႊမန္း ေျပာတာကိုလည္း မတ္လ (၇) ရက္ေန႔ထုတ္ DVB သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ တရားေရးမ႑ိဳင္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ မေပ်ာက္ႏုိင္တာဟာ ပါဝင္သူေတြျဖစ္တဲ့ တရားသူႀကီး၊ ေရွ ႔ေန၊ ဥပေဒအရာရွိ၊ ရဲအဖြဲ႔ဝင္နဲ႔ ျပည္သူလူထုဟာ တရားဥပေဒကို အယံုအၾကည္နည္းေနလို႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

XS
SM
MD
LG