သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

စိုက္ပ်ဳိးေရးအသံုးစရိတ္ စစ္တမ္း (၁)


စိုက္ပ်ဳိးေရးအသံုးစရိတ္ စစ္တမ္း (၁)
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:36 0:00
တိုက္႐ိုက္ လင့္ခ္

စိုက္ပ်ဳိးေရးမွာ ျမန္မာအစိုးရသံုးတဲ့စရိတ္ေငြ အခ်ဳိးအစားဟာ အျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္လုိက္ရင္ အလြန္မ်ားေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ (၂၀၁၀) မွ (၂၀၁၆) အထိ (၆) ႏွစ္အတြင္းမွာ အစိုးရဲ ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးအသံုးစရိတ္ဟာ သံုးဆ တုိးလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ဟာ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ က်ဆင္းေနတယ္လို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ဇြန္လထုတ္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုရဲ ႔ (၁၃၄) မ်က္ႏွာ အစီရင္ခံစာ Agriculture Public Expenditure Review မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိတာမို႔ အျခားစီးပြားေရးက႑ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းရဲ ႔ သံုးပံုတပံုသာ ရွိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး တင္ျပသြားပါမည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံံ႔ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးတဲ့အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊၊ အာဟာရဓါတ္ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ စတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း မရွိိဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးဆုိင္ရာ အစိုးရရဲ ႔ ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္း အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို စနစ္တက် ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အားနည္းမႈ စတာေတြကို ျပဳျပင္ၿပီး အရည္အေသြး၊ အရည္အတြက္ပါ ေကာင္းမြန္လာဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရ စိုက္ပ်ဳိးေရး အသံုးစရိတ္ကို ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက ပထမအႀကိမ္ ေလ့လာသံုးသပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ အလွဳရွင္ေတြရဲ ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ကို ၂၀၁၀ ကေန ၂၀၁၆ အထိ (၆) ႏွစ္ ေလ့လာသံုးသပ္ထားတဲ့ စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးစရိတ္ ခြဲေဝထားမႈနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္တို႔ကို ဆန္းစစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္နဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဆက္စပ္ေနပံုကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကစမယ့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္းကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးထားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အစိုိးရ စိုက္ပ်ဳိးေရးအသံုးစရိတ္ကို ခြဲျခားစိတ္ျဖာသံုးသပ္တဲ့ အက်င့္ရွိလာေအာင္ ေရွ ႔ေဆာင္လမ္းျပအေနနဲ႔ ေရးလိုက္တဲ့ စစ္တမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳေတြကို ျမန္မာအတြက္ သင္ခန္းစာအျဖစ္ တင္ျပထားပါတယ္။

ေစ်းကြက္ခ်ဳိ ႔ယြင္းမႈ၊ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္း ျဖန္႔ေဝေရး မညီမွ်မႈ စတာေတြေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္တဲ့အခါမွာ အစိုးရစိုက္ပ်ဳိးေရးဘတ္ဂ်က္ဟာ လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးအသံုးစရိတ္ တိုးခ်ဲ ႔တဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို မထိခိုက္ေအာင္ ဘ႑ာေရးအရ တာဝန္ရွိရွိ ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆႏုိင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈကို ထိေရာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မွ အက်ဳိးခံစားရပါလိမ့္မယ္။ အစိုးရအသံုးစရိတ္ မ်ားလာတုိင္း အက်ဳိးရွိမွာမဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနနဲ႔ သုေတသနရလဒ္တို႔ကို လယ္သမားေတြ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ အစိုးရက ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွတာဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻက သက္ေသျပေနပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနနဲ႔ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမွာ ရင္းႏီွးတာဟာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အရည္အေသြးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ၂၀၁၀ ကေန ၂၀၁၆ အထိ စစ္တပ္လုပ္တဲ့ (၆) ႏွစ္ကာလမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးအသံုးစရိတ္ဟာ သံုးဆေလာက္ တိုးပြားလာပါတယ္။ အစိုးရစိုက္ပ်ဳိးေရးစရိတ္ဟာ (၂၀၁၆) တုိင္းျပည္ အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈရဲ ႔ (၅) ရာခို္င္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲအာရွႏိုင္ငံေတြရဲ ႔ အစိုးရစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ဟာ တိုင္းျပည္အသားတင္ ပ်မ္မွ်ထုတ္လုပ္မႈရဲ ႔ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရရဲ ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးအသံုးစရိတ္ဟာ အမ်ားဆံုးလို ျဖစ္ေနတာမို႔ ထိေရာက္ေအာင္ ဦးစားေပးစနစ္ က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အသံုးစရိတ္ မလံုေလာက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အလွဳရွင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးကို အေလးအနက္ထားရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စစ္တမ္းေရးတဲ့ကာလအတြင္းမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနရဲ ႔ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ တဝက္ေက်ာ္ကို ဆည္ေျမာင္းက႑အတြက္ အသံုးျပဳတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ စက္မႈလယ္ယာအတြက္ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သီးႏံွအစီအစဥ္ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၾကၿပီး အခ်ိန္ကာလအလိုက္ တိုးပြားလာပါတယ္။ သုေတသန၊ တိုးခ်ဲ ႔ပညာေပး၊ ေျမဆီလႊာ၊ သီးႏံွကာကြယ္ေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း စတာေတြမွာ အသံုးစရိတ္ အလြန္နည္းပါတယ္။ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရး အသံုးစရိတ္ဟာ အာရွမွာ အနည္းဆံုး ျဖစ္ပါေနပါတယ္။

အစိုးရစုိက္ပ်ဳိးေရးအသံုးစရိတ္ကို ဆန္စပါးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ဆည္ေျမာင္း၊ စက္မႈလယ္ယာ၊ မ်ဳိးေစ့၊ တိုးခ်ဲ ႔ပညာေပး စတာေတြမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။ အျခားစိုက္ပ်ဳိးေရးအစီအစဥ္ေတြမွာ ဘတ္ဂ်က္သံုးစရိတ္ အလြန္နည္းတဲ့အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို သိသာျမင္သာတဲ့ အေျခအေနမရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရ စိုက္ပ်ဳိးေရးအသံုးစရိတ္ အက်ဳိးရွိစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ႏိုင္မွသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုရဲ ႔ စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေရွ ႔အပတ္မွာ အစိုးရ စိုက္ပ်ဳိးေရးအသံုးစရိတ္ စစ္တမ္းအပိုင္း (၂) ကို တင္ျပသြားပါမယ္။

XS
SM
MD
LG