သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျပည္သူ႔ေနထိုင္မႈ အေျခအေန


မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တခု။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၆။

NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ ႔ လူေနမႈအေျခအေန တိုးတက္လာတယ္လို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုရဲ ႔ စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အစိုးရဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္နဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုတုိ႔ ပူးေပါင္းေလ့လာခဲ့တဲ့ စာမ်က္ႏွာ (၂၀၀) ေက်ာ္ရိွတဲ့ စစ္တမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔က ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္က ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္အထိ တႏွစ္လံုးေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စာရင္းဇယားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ ႔နယ္ေပါင္း (၂၉၆) နယ္က အိမ္ေထာင္စု (၁၃၇၃၀) ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းလို႔ ရရိွတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါ။ အလုပ္အကိုင္၊ ဝင္ေငြနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။

လူေနမႈဘဝမွာ အဓိကက်တဲ့ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲလာပံုကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဥပမာ လွ်ပ္စစ္မီး အသံုးျပဳတာကိုၾကည့္ၿပီး လူေနမႈ တိုးတက္ပံုကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေနေရာင္ျခည္ဆိုလာ နည္းပညာသံုးစြဲမႈနဲ႔ ဓါတ္အားလိုင္းတိုးခ်ဲ ႔မႈေတြေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုေတြမွာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး သံုးစြဲလာၾကပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးႏိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ ညပိုင္းအထိ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ေက်းလက္မွာ ေနေရာင္ျခည္ဓါတ္အား အသံုးျပဳသူ မရိွသေလာက္ ရွားပါးခဲ့ပါတယ္။

ဓါတ္အားလိုင္းကြန္ရက္ကို ၂၀၁၅ မွာ တိုင္းျပည္လူဦးေရ (၃၄) ရာခုိင္ႏႈန္း အသံုးျပဳခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၇ ေရာက္ေတာ့ သံုးစြဲသူလူဦးေရ (၄၂) ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးပြားလာပါတယ္။ လက္ကိုင္ဖုန္းအသံုးျပဳသူ တိုးပြားလာတဲ့အတြက္ ဆက္သြယ္မႈ မ်ားျပားလာပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုဦးေရရဲ ႔ (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ၂၀၁၇ မွာ အနည္းဆံုး လက္ကိုင္ဖုန္း (၁) လံုး ပိုင္ဆိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လက္ကိုင္ဖုန္း (ေခၚ) Mobile Phone ဟာ အသံုးဝင္တာမို႔ အသံုးမ်ားမႈနဲ႔ တုိးတက္မႈ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ Mobile Phone အသံုးအနည္းဆံုးေဒသဟာ ရခိုင္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Mobile Phone ရိွသူတိုင္းဟာ ကမာၻနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္တဲ့ Internet ကြန္ရက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာ မဟုတ္လို႔ ဒီေနရာမွာ အားနးည္းေနပါေသးတယ္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲႏုိင္မႈကိုလိုက္ၿပီး အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္း သံုးစြဲမႈလည္း မ်ားျပားလာပါတယ္။ တီဗီနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ သံုးစြဲမႈဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း သိသိသာသာ တုိးပြားေနပါတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ တီဗီပိုင္တဲ့ အိမ္ေထာင္စု (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ ရိွေပမယ့္ ၂၀၁၇ ေရာက္ေတာ့ မိသားစု (၅၄) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးပြားလာပါတယ္။ စက္ဘီးစီးသူဦးေရကေတာ့ က်ဆင္းလာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၿမိဳ ႔ေတြမွာ ကားပိုင္ရွင္ဦးေရ တိုးပြားလာပါတယ္။ ၂၀၀၅ က အိမ္ေထာင္စု (၂၀) မွာ ကားပိုင္သူတဦးရိွရာက ၂၀၁၇ ေရာက္ေတာ့ ႏွစ္ဦး ရိွလာပါတယ္။

သတင္းအခ်က္အလက္ သိရဖို႔ ေရဒီယိုကို အားကိုးခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြဟာ တီဗီကိုလည္း ဦးစားေပးလာၾကပါတယ္။ ၂၀၀၅ ကေန ၂၀၁၄ အထိ ေရဒီယို သံုးစြဲသူဦးေရ တိုးပြားလာေပမယ့္ ၂၀၁၄ ေနာက္ပိုင္းမွာ တီဗီနဲ႔ လက္ကိုင္ဖုန္းကို သံုးသူေတြ မ်ားလာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဓါတ္အားလိုင္းကြန္ရက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္တဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာ ေရခဲေသတၱာ၊ ထမင္းခ်က္အိုးစတဲ့ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။ ေနရာေဒသ၊ ရာသီဥတုနဲ႔ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနကိုလိုက္ၿပီး၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေတြ ကြဲျပားသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္မိုးသြပ္ျပားသံုးတဲ့ အိမ္ေထာင္စု (၄၄) ရာခိုင္ႏႈန္းရိွရာက ၂၀၁၇ မွာ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးပြားလာပါတယ္။ ေျခာက္ေသြ႔ပူအိုက္တဲ့ေဒသေတြမွာ ဝါးထရံကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

ေက်းလက္ပညာေရးလည္း တိုးတက္လာပါတယ္။ အလယ္တန္္းေက်ာင္းတက္ဦိးေရ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးပြားလာလို႔ အိမ္ေထာင္စုအေျခအေန ေကာင္းလာတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အသက္ (၁၅) ႏွစ္အထက္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သူဦးေရ (၃၅) သန္းမွာ အမ်ဳိးသမီးက (၅၄) ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ပါတယ္။ ၿမိဳ ႔ေနလူဦးေရမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ အမ်ဳိးးသမီး မ်ားျပားလာပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးဦးေရမွာ (၅၂) ရာခိုင္ႏႈန္း အလုပ္လုပ္ၾကၿပီး အမ်ဳိးသားဦးေရမွာေတာ့ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္း အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အမ်ားဆံုးလုပ္ေလ့ရိွတဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴးေရး၊ သစ္ေတာစတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္သူဦးေရ ေလွ်ာ့နည္းလာၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမွာ အလုပ္သမားဦးေရ တုိးပြားလာပါတယ္။

၂၀၀၅ မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္သူ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းရိွရာက ၂၀၁၇ မွာ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွာ ပါဝင္သူဦးေရကေတာ့ (၃၀) ရာခုိင္ႏႈန္းဝန္းက်င္မွာ တည္ရိွေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္သူေတြထဲမွာ အေရးအဖတ္အတြက္ (အသံုးလံုး) ေက်သူ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွေပမယ့္ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းအဆင့္မွာ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ ရိွပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ စာတတ္သူ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ (၆၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုရဲ ႔ ေနထိုင္မႈစစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

XS
SM
MD
LG