သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျပည္သူ႔ဘဝခ်ဳိ ႔တဲ့မႈစစ္တမ္း


ျပည္သူ႔ဘဝခ်ဳိ ႔တဲ့မႈစစ္တမ္း
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:31 0:00
တိုက္႐ိုက္ လင့္ခ္

ျမန္မာ့လူေန႔မႈဘဝကို ဘက္ေပါင္းစံုေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ခ်ဳိ ႔တဲ့ေနသူေတြ ဘယ္ေလာက္ရိွတယ္ဆုိတာကို ခန္႔မွန္းထားတဲ့ (၉၄) စာမ်က္ႏွာ စစ္တမ္း လြန္ခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလက ထြက္လာပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ပူးတြဲေရးသားထားတဲ့ စစ္တမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမတိုင္မီကလည္း ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက ျမန္မာအစိုးရ ဗဟိုစာရင္းအင္အားနဲ႔ ပူးတြဲၿပီး ျမန္မာ့လူေနမႈဘဝအေၾကာင္း ေရးဖူးပါတယ္။ ဒီတခါေတာ့ ဘဝရဲ ႔ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ျခင္း ရိွမရိွ အကဲျဖတ္ထားပါတယ္။

က်န္းမာေရး၊ အိမ္ယာ၊ အလုပ္အကိုိင္၊ ပညာေရး၊ အိမ္သံုးပစၥည္း၊ ေရနဲ႔မိလႅာစတဲ့ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ (၆) မ်ဳိးကို ျဖည့္ဆည္းႏိိုင္သလား။ (သို႔မဟုတ္) ခ်ဳိ ႔တဲ့ေနသလားဆိုတာကို ဆန္းစစ္ထားပါတယ္။ ယာယီအမိုးအကာလုပ္ၿပီး ေနထိုင္မႈ၊ အလင္းေရာင္ရဖို႔၊ ဖေရာင္းတုိင္ (သို႔မဟုတ္) ေရနံဆီ သံုးစြဲမႈစတာမ်ဳိးကို ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အိမ္ယာခ်ဳိ ႔တဲ့မႈကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ရပါတယ္။ တိုင္းျပည္လူဦးေရတဝက္ေလာက္မွာ အိမ္ယာခ်ဳိ ႔တဲ့ေနပါတယ္။ အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းနဲ႔ ေရမိလႅာ၊ မီးေရာင္ ရရိွမႈဟာ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသာက္ေရကို ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္း၊ အိုင္နဲ႔တြင္းက အလြယ္တကူ ရယူတာဟာ ေရခ်ဳိ ႔တဲ့မႈျဖစ္ၿပီး၊ အိမ္သာမရိွမႈ၊ ခြက္အိမ္သာနဲ႔ တြင္းအိမ္သာသံုးမႈကို မိလႅာခ်ဳိ ႔တဲ့မႈလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ျမန္မာလူဦးေရ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာက္ေနတဲ့ေရဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီညႊတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေက်းလက္မွာ သံုးဆေလာက္ ပိုဆိုးပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရမယ့္အရြယ္မွာ အလုပ္မရိွတာဟာ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုထဲမွာ အရြယ္ေရာက္သူတဝက္ေလာက္ဟာ လုပ္ခအနည္းအက်ဥ္းသာရတဲ့ ယာယီက်ပန္း အလုပ္ကလြဲၿပီး အျခားလုပ္စရာမရိွတာဟာလည္း အလုပ္အကိုင္ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့ မိသားစုဝင္ တဝက္ေလာက္ဟာ စာမတတ္ဘူးဆိုရင္ ပညာေရးခ်ဳိ ႔တဲ့မႈလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ စာမတတ္သူဦးေရ (၉) ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး မူလတန္းပညာေရး ခ်ဳိ ႔တဲ့သူဟာ (၁၄) ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွပါတယ္။ ကိုယ္အဂၤါမသန္းစြမ္းမႈနဲ႔ ကေလးအေသအေပ်ာက္ကိုၾကည့္ၿပီး က်န္းမာေရးခ်ဳိ ႔တဲ့မႈကို တိုင္းတာပါတယ္။

တိုင္းျပည္လူဦးေရရဲ ႔ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကိုယ္လက္အဂၤါမသန္စြမ္းမႈရိွၿပီး ကေလးအေသအေပ်ာက္ႏႈန္းကေတာ့ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသမွာ က်န္းမာေရးခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ ပိုမိုမ်ားျပားပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာေတြျဖစ္တဲ့ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ တယ္လီဖုန္း၊ ကြန္ျပဴတာ စတာေတြနဲ႔ သြားလာေရးအတြက္ စက္ဘီး၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ လွည္း၊ ေလွ စတာေတြ မရိွတာကို အိမ္သံုးပစၥည္း ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္လူဦးေရ (၄၂) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အိမ္သံုးပစၥည္း ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ ခံစားေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုဟာ ခ်ဳိ ႔တဲ့ေနၾကၿပီး လူနည္းစုကသာ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ ကင္းရွင္းေနပါတယ္။ လူဦးေရ (၈၄) ရာခိုင္ႏႈန္း ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈတခုခုကို ခံစားေနရၿပီး (၁၆) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ မရိွပါဘူး။

လူဦးေရ (၈၄) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေက်ာ္ဟာ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ (၆) မ်ဳိးစလံုး ခံစားေနရပါတယ္။ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ (၁) မ်ဳိးထက္ပိုသူက (၆၀) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ (၂) မ်ဳိးထက္ပိုသူက (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈမ်ဳိးစံု ခံစားရတဲ့ အတိုင္းအတာပမာဏဟာ ေက်းလက္နဲ႔ၿမိဳ ႔ျပအၾကား အလြန္ကြဲျပားျခားနားပါတယ္။ ေက်းလက္လူဦးေရဟာ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈမ်ဳိးစံုကို ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ (၃) မ်ဳိးထက္ မနည္းခံစားေနရသူဦးေရဟာ ေက်းလက္မွာ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ၿမိဳ ႔ျပမွာ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အၾကားမွာလည္း ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ ပမာဏ သိသိသာသာ ကြာျခားပါတယ္။ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ (၅) မ်ဳိးထက္ပိုၿပီး ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ လူဦးေရကိုၾကည့္ရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ (၃၆) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းမွာ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈႏႈန္းအမ်ားဆံုးဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး၊ အနည္းဆံုးဟာ ရန္ကိုင္တုိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေအာက္မွာေတာ့ ဧရာဝတီတုိင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ရိွပါတယ္။ သူတုိ႔ထက္ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈနည္းသူေတြကေတာ့ ပဲခူးတုိင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတုိင္းနဲ႔ ရန္ကိုင္တုိင္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ တတိယအနည္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ေရမိလႅာနဲ႔ ပညာေရး ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈက (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အိမ္သံုးပစၥည္း ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈဟာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာေတာ့ အိမ္ယာခ်ဳိ ႔တဲ့မႈဟာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ ႔ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ ႔နယ္ေတြဟာ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ ႔နယ္ေတြထက္ ပိုၿပီးခ်ဳိ ႔တဲ့ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈႏႈန္း နည္းပါးတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းရဲ ႔ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွာ အခ်ဳိ ႔တဲ့ဆံုး မိသားစုေတြကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဟာ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈအနည္းဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ ဧရာဝတီတိုင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းရဲ ႔ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚၿမိဳ ႔နယ္ေတြမွာေတာ့ ခ်ဳိ ႔တဲ့မႈႏႈန္း ျမင့္မားေနပါတယ္။

XS
SM
MD
LG