သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းရဲ ႔ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြ


Inside Myanmar Central Bank (Photo Credit: REUTERS/Soe Zeya Tun )
တိုက္႐ိုက္ လင့္ခ္

ျမန္မာအစိုးရရဲ ႔ ဘ႑ာေငြမွာ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းကရတဲ့ေငြက တဝက္ေလာက္ ပါဝင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးက႑အမ်ားအျပားမွာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းရိွေနၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြမ်ားျပားတာမုိ႔ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားရဲ ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရိွဘဲ၊ လုပ္ပံုကိုင္ပံုဟာလည္း ႏုိင္ငံတကာမွာသံုးတဲ့ စံႏႈန္းထက္ နိမ့္က်ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ Natural Resource Governance Institute နဲ႔ Renaissance Institute က ပညာရွင္ေတြျဖစ္တဲ့ Andrew Bauer, Arkar Hein, Khin Saw Htay, Matthew Hamilton နဲ႔ Paul Shortell တို႔ ေရးသားျပဳစုၿပီး မၾကာမီကထုတ္ျပန္တဲ့ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုေရးရွင္း (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ဖို႔ စစ္အစိုးရေခတ္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြကတည္းက ရည္ရြယ္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အရႈံးေပၚတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္လုိက္တဲ့အတြက္ အစိုးရအတြက္ ဘ႑ာေရးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ေလ်ာ့က်သြားပါတယ္။ အျမတ္ရတာရိွသလို၊ အရႈံးေပၚတာလည္း ရိွပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး ေကာင္းစြာမလည္ပတ္ႏုိင္လို႔ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဝင္ေငြတုိးတက္မႈဘက္မွာ အားနည္းေနတာလည္းပါပါတယ္။

ဥပမာ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းဟာ အက်ဳိးတူကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ေတြကို (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္စဥ္ေရာင္းခ်တဲ့ ဓါတ္ေငြ႔အားလံုးအတြက္ အခြန္အေကာက္ေတြ ေပးေဆာင္ေနရလို႔ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းရဲ ႔ ကုန္က်စရိတ္ဟာ ေပးသင့္ေပးထိုက္တာထက္ ပိုမ်ားေနပါတယ္။ အက်ဳိးတူလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြအတြက္ပါ ျမန္မာက အခြန္ေဆာင္ေနတဲ့သေဘာပါ။ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းအစုစပ္လုပ္ငန္းမွာလည္း ဒီပံုစံအတုိင္းပါ။ ၂၀၁၂ မတိုင္မီက ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြဟာ သူတုိ႔ရတဲ့ အျမတ္ေငြအားလံုး စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဌာနကို ေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အျပည့္အဝေပးသြင္းတာမ်ဳိး မရိွခဲ့ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းက မ်ားမ်ားရၿပီး နည္းနည္းေပးတာကို စစ္အစိုးရေခတ္က လက္ခံတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရေခတ္က ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြ ေပးသြင္းရတဲ့ အခြန္ေငြဟာ အလြန္နည္းေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ၿပီး မိမိဘာသာ ရပ္တည္ေရးကို ရည္ရြယ္ေတာ့ ျပႆနာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ ႔အျမတ္ေငြ (၄၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ အစိုးရဘ႑ာေငြစာရင္းထဲ ထည့္သြင္းၿပီး (၅၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကို အျခားစာရင္းမ်ား Other Accounts (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြအေနနဲ႔ သိမ္းဆည္းထားၿပီး လိုသလို ထုတ္ယူသံုးစြဲၾကပါတယ္။ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလအထိ အျခားစာရင္း (ေခၚ) ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြမွာ က်ပ္ေငြဘီလ်ံ (၄၀၀၀) သာ ရိွတာမုိ႔ အျခားစာရင္း (ေခၚ) ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြဟာ အစိုးရအသံုးစရိတ္လိုေငြထက္ သံုးဆပိုမ်ားေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အျမတ္ေငြအမ်ားဆံုး သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းကေတာ့ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းနဲ႔ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရနံနဲ႔ ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွာရိွတဲ့ အျမတ္ေငြပမာဏဟာ (၇) ႏွစ္စာ အသံုးစရိတ္နဲ႔ ညီမွ်ၿပီး၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးနဲ႔ သိမ္းဆည္းေငြပမာဏဟာ (၁၇၂) ႏွစ္စာ အသံုးစရိတ္နဲ႔ ညီမွ်တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းဟာ အျမတ္ေငြ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို သိမ္းဆည္းထားတာမို႔ ကမာၻမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ မေလးရွားႏုိင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းဟာ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထိုင္းမွာ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗိယက္နမ္မွာ (၁၈) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အင္ဒိုနီးရွားမွာ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္း သိမ္းဆည္းထားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျမတ္ေငြ သိမ္းဆည္းမႈနဲ႔ သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး ျပည္သူေတြ သိရိွႏုိင္ေအာင္ အြန္လုိင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖို႔ အႀကံေပးထားပါတယ္။

ေရနံဓါတ္ေငြ႔နဲ႔ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြကို အက်ဳိးရိွေအာင္ ခြဲေဝမယ္ဆိုရင္ က်ပ္ေငြ (၃) ထလီယံနီးပါး (သို႔မဟုတ္) က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း (၃) သန္းနီးပါး ထြက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဒီလိုခြဲေဝသံုးစြဲလိုက္ေပမယ့္ ေရနံဓါတ္ေငြ႔နဲ႔ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းေတြဟာ ပံုမွန္လည္ပတ္ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ဆက္လက္သံုးစြဲႏုိင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျမတ္ေငြသိမ္းဆည္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ေျပာင္းလဲလိုက္ရံုနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြဟာ ပိုၿပီးလုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ရိွလာမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒေတြမွာ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲတဲ့အျပင္ ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမွာလည္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွင္းလင္းတဲ့အတြက္ အစိုးရက ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ခက္ေနပါတယ္။ တာဝန္ဝတၱရားကို ရွင္းလင္းစြာ ဥပေဒျပဌာန္းထားတာ မရိွတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းထိန္းေၾကာင္းတဲ့ေနရာမွာ အားနည္းေနရပါတယ္။ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းရဲ ႔ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္သူမာ်း သိရိွေအာင္ခ်ျပဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း 'ႏုိင္ငံပိုင္ုလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေရး' စာတမး္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

XS
SM
MD
LG