သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈ ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ


ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈ ျပႆနာကို အာဏာပိုင္ေတြက မွ်တစြာ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့အတြက္ လယ္သမားေတြ နစ္နာေနရတယ္လို႔ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္က ႏိုဝင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔က ေျပာပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၄) လေလာက္ကပဲ စစ္တပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး ေျမယာသိမ္းပိုက္တဲ့ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္မွာ အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့အမႈကနည္းၿပီး မေျဖရွင္းႏိုင္တာက မ်ားလြန္းတာမို႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ စစ္တပ္ကို ကိုယ့္ရိကၡာ ကုိယ္ရွာခုိင္းခ်ိန္ကစၿပီး ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈမ်ားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ခရိုနီအရင္းရွင္ေတြ ေျမယာပိုင္ရွင္ ျဖစ္လာပါတယ္။

ျမန္မာ့လူဦးေရ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေက်းလက္ေဒသမွာ ေနထုိင္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးမွာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းလက္မိသားစုေတြအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးဟာ ေျမႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးစံအရ အသိအမွတ္ျပဳၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ေျမယာကို အမီွျပဳၿပီး ဘဝရပ္တည္ၾကသူေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေျမယာကို သိမ္းယူလုိက္တာနဲ႔ ဘဝရပ္တည္မႈကို ထိခိုက္သြားပါတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ မတရားအသိမ္းခံရသည္ျဖစ္ေစ ေျမယာမဲ့ျဖစ္သြားတဲ့ လယ္သမားဟာ ေစ်းတက္လာတဲ့ ေျမယာကို ျပန္ရႏိုင္ဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာၿပီး ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈ ျပႆနာေျဖရွင္းဖို႔ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး ေကာ္မတီေတြဖြဲ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ လယ္ယာေျမအမ်ားအျပား စစ္အုပ္စုနဲ႔ ခရိုနီအရင္းရွင္ေတြ လယ္ထဲေရာက္ကုန္လို႔ လယ္ယာမဲ့ေတြ အေတာ္မ်ားေနပါၿပီ။ လယ္သမားေတြရဲ ႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲေတြကိုၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ေပးပို႔တဲ့ တုိင္စာေတြထဲမွာ အမ်ားစုဟာ ေျမယာနဲ႔ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ လယ္ယာမဲ့ ျပႆနာအေရးႀကီးပံုကို အစိုးရသေဘာေပါက္ေပမယ့္ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ အားနည္းေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ ေျမယာသိမ္းပိုက္ခဲ့တာကို စစ္တပ္က ေတာင္းပန္ၿပီး ေနာက္ထပ္မသိမ္းပိုက္ဖို႔ ကတိျပဳပါတယ္။ သိမ္းထားတဲ့ ေျမယာထဲက အနည္းအက်ဥ္းကို ျပန္ေပးတာမ်ုိး လုပ္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လယ္ယာေျမဆံုးရႈံးသူေတြ သိန္းခ်ီၿပီးရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ၁၉၅၃ လယ္ယာေျမ ႏုိင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ႏွင့္ လယ္ယာေျမ အက္ဥပေဒဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏုိင္ငံထဲက ေျမအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္ကပိုင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာမို႔ အစိုးရပိုင္နဲ႔ အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားကို ၁၉၇၄ မဆလ ဆိုရွယ္လစ္အေျခခံဥပေဒနဲ႔ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒကလည္း အသိအမွတ္ ျပဳထားပါတယ္။ ၁၉၅၃ ဥပေဒဟာ လယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳေပမယ့္ ေရာင္းဝယ္မႈနဲ႔ လႊဲေျပာင္းမႈကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားၿပီး အစုိးရကိုေတာ့ ပလပ္ေျမကို သိမ္းယူခြင့္ ေပးထားပါတယ္။ ၁၉၆၃ သီးစားခ်ထားေရး ဥပေဒနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးဥပေဒေတြကလည္း ႏုိင္ငံသားရဲ ႔ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ေတြကို ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ အခုေတာ့ ဒီဥပေဒ (၃) ခုစလံုးကို ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ရုတ္သိမ္းလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအစိုးရဟာ ၂၀၁၂ မွာ လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႔ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီး ေျမဧက ငါးေသာင္းအထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးပါတယ္။ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ေျမကို ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏံွခြင့္၊ ငွားရမ္းခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္၊ ေပးကမ္းခြင့္ ရွိလာတာေၾကာင့္ လယ္ေျမဟာ ကုန္ပစၥည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၉၅ ေလာက္ကစၿပီး စစ္အုပ္စုက ေျမယာေတြ သိမ္းပိုက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ေျမယာျပႆနာေတြဟာ အဲဒီအခ်ိန္ကစခဲ့တဲ့ သိမ္းပိုက္မႈေတြမွာ ျမစ္ဖ်ားခံပါတယ္။ စစ္တပ္ (သို႔မဟုတ္) နီးစပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ ေျမယာသိမ္းယူႏုိင္ေအာင္ အစိုးရက စီစဥ္ေပးပါတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးျမင့္ရဲ ႔ ယုဇနကုမၸဏီဟာ ဖားကန္႔နဲ႔ တႏိုင္းၿမိဳ ႔နယ္မွာ ၂၀၀၆ က ေျမယာဧက (၂) သိန္းေက်ာ္ သိမ္းယူတာကို အခုမွ စစ္ေဆးဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ ႔ ေျမယာအားလံုးကို အစိုးရပိုင္တယ္လို႔ ယူဆၿပီး အာဏာပိုင္ေတြရဲ ႔ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းနဲ႔ အေပါင္းအသင္းေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးတဲ့စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးေတြကိုလည္း အစိုးရက ေျမငွားၿပီး ကန္ထရိုက္လယ္ယာ လုပ္ခြင့္ေပးပါတယ္။ အာဏာသံုးၿပီး ေျမယာေဝငွမႈေၾကာင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈ ‘ကေခ်ာ္ကခၽြတ္’ ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာမဲ့ လယ္သမားေတြ မ်ားလာပါတယ္။ Michigan တကၠသိုလ္နဲ႔ MDRI ျမန္မာသုေတသနဌာနတုိ႔ မႏွစ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ ပူးတြဲေလ့လာခ်က္အရ ေက်းလက္မိသားစု (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ လယ္ယာမရွိတဲ့ လယ္သမားေတြျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚမွာေတာ့ လယ္ယာမဲ့ဦးေရဟာ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ျမန္မာ့လူဦးေရ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲက တဝက္သာ လယ္မဲယာမဲ့ ဆင္းရဲသားေတြပါ။ လယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အျငင္းပြားၿပီး ဆႏၵျပေနရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြ ဘဝရပ္တည္ေရး က်ပ္တည္းတာဟာ လူမႈေရးမတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ပဋိပကၡကို ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမယ္၊ လယ္သမား အက်ဳိးျပဳလမ္းစဥ္ က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရရွည္မွာ တုိးတက္လာဖြယ္ ရွိပါတယ္။

XS
SM
MD
LG