သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

site logo
ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ


အစိုးရရဲ ႔ ျပဳျပင္ေရးစီမံခ်က္ေၾကာင့္ သယံဇာတႂကြယ္ဝတဲ့ နယ္စပ္ေဒသမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွဖို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ စဥ္းစားလာၾကပါတယ္။ ဒီေဒသဟာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္အခံရဆံုးနဲ႔ အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရနဲ႔ ကုမၼဏီႀကီးေတြ အာရံုအစိုက္ဆံုးေနရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နယ္စပ္ေဒသမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ အက်ဳိးခံစားရတဲ့ အစဥ္အလာမရွိေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားဟာ သူတုိ႔ဘဝကို အေျခပ်က္ေစမယ့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကို လက္ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေတြ အက်ဳိးခံစားႏုိင္ေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူကို ဗဟုိျပဳတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္နဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ျပႆနာေျဖရွင္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့တဲ့လက ထုတ္ေဝတဲ့ Developing Disparity ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ သံုးသပ္ထားပါတယ္။ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Transnational Institute နဲ႔ Burma Center က သုေတသီေတြ စုေပါင္းၿပီး ေရးသားထားတဲ့စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အစိုးရရဲ ႔ ျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္းဟာ တုိင္းရင္းသားအပါအဝင္ လူအမ်ားစုအက်ဳိးခံစားႏုိင္ၿပီး သဘာဝသယံဇာတ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းကာ ေဒသဆုိင္ရာပဋိပကၡကို ဟန္႔တားႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာကို စမ္းစစ္ထားတဲ့ စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္။
သဘာဝသယံဇာတ ႂကြယ္ဝတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၁၇ ႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုဟာ ပိုၿပီးဆင္းရဲလာပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္၊ ေရႊေမွာ္၊ သစ္နဲ႔တျခား လုပ္ငန္းေတြကို အစိုးရတပ္နဲ႔ ပုဂၢလိကကုမၼဏီေတြက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားပါတယ္။ ၂၀၀၅ မွာ အစိုးရေလလံျပစ္တဲ့ ေရႊလုပ္ကြက္ ၄၂ ကြက္မွာ ၂၃ ကြက္ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ရွိပါတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေရႊတူးေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ မ်ားလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္၊ ေကအုိင္အိုအဖြဲ႔နဲ႔ စီးပြားေရးသမားတစုသာ အက်ဳိးခံစားရပါတယ္။ အက်ဳိးမခံစားရသူေတြဟာ ေဒသခံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးစြဲ၊ အေႂကြးတင္၊ ေရာဂါျဖစ္ပြား စတဲ့ ျပႆနာမ်ဳိးစံု ေရႊေမွာ္ေဒသမွာ ႀကံဳရပါတယ္။ အစိုးရဟာ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ကို မၾကည့္ဘဲ ကခ်င္ျပည္သူေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထု တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ကိုသာ အဓိကထားေနရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္လုိ ျဖစ္သြားမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။

အစိုးရတပ္မ်ားျပားလာတာကလည္း ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေတြအဖုိ႔ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲလုိက္တဲ့ ကရင္ေဒသက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေတြကို စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္တာကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေဒသခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔နဲ႔ အစိုးရတပ္ရင္းကို လာဘ္ထိုးၿပီး တရုတ္နဲ႔ ထုိင္းကုမၼဏီေတြ စီးပြားေရးအျမတ္ထုတ္တာဟာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြကို အက်ဳိးျပဳတဲ့လုပ္ရပ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္တာနဲ႔အတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ေတြ လုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားတာကို ကရင္ဘက္က ဘဝင္မက် ျဖစ္ေနပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ပဋိပကၡ ျပန္မျဖစ္လာဖုိ႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသခံေတြကို လစ္လွ်ဴရႈၿပီး စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ကိုသာ အဓိကထားတဲ့ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ဳိး မျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ သယံဇာတထုတ္ယူတဲ့ လက္ရွိလုပ္ငန္းေတြဟာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေတြကို အက်ုိးမျပဳတာမ်ားပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအက်ဳိးမျဖစ္တဲ့ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကို အစိုးရကိုယ္တုိင္ ေထာက္ခံအားေပးၿပီး စစ္တပ္က လံုၿခံဳေရးကို တာဝန္ယူေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားကို အဓိကထားတဲ့ အရပ္သားအဖြဲ႔ေတြ လႈပ္ရွားလာႏုိင္တာဟာ ေဒသခံေတြအတြက္ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေဒသခံလူဦးေရးကို အႏၱရာယ္ေပးမယ့္ စီမံခ်က္ႀကီးေတြကို အရပ္သားအဖြဲ႔အစည္းေတြက တညီတညႊတ္တည္း ဆန္႔က်င္လာၾကပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၆၅ ႏွစ္ကစခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ အခ်ိန္ယူရပါလိမ့္မယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲတာဟာ ပထမအဆင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားရဲ ႔ မေက်နပ္ခ်က္နဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရပါလိမ့္မယ္။ ေဒသခံနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို အက်ဳိးျပဳမယ့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ျဖစ္ေပၚေစဖုိ႔ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡကို ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းႏုိင္ရပါလိမ့္မယ္။ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏုိင္ရင္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမွာ ျပည္သူဗဟုိျပဳ ဖြံ႔ၿဖိုးေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူပါဝင္မႈနဲ႔ သိသာျမင္သာမႈ ရွိရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလုိ မလုပ္ႏုိင္ရင္ နယ္စပ္ေဒသမွာ ပဋိပကၡ ျပန္ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမွာ နယ္စပ္ေန တုိင္းရင္းသားေတြ အက်ဳိးမခံစားရဘဲ ျဖစ္သြားႏိုင္တာကို အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုး အက်ဳိးရွိႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ရပ္ကြက္အဆင့္ကစၿပီး ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာအဆင့္အထိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေအာင္ အစိုးရက အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္သင့္တယ္လို႔ Developing Disparity ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ သံုးသပ္ထားပါတယ္။
XS
SM
MD
LG