သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျမန္မာ တရုတ္ နဲ႔ တိုင္းရင္းသား


တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္ဂ်ာေဘာင္း (Wen Jiabao) လြန္ခဲ့တဲ့ ဇြန္လ (၂) ရက္နဲ႔ (၃) ရက္ေန႔ေတြမွာ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္လာၿပီး (၂) ႏိုင္ငံ သေဘာတူခ်က္ (၁၅) ခု ေနျပည္ေတာ္မွာ လက္မွတ္ထိုးပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ေက်ာက္ျဖဴက ေရႊလီအထိ ေရနံနဲ႔ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ေဆာက္လုပ္တဲ့ စီမံကိန္းလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ (၂) ႏွစ္ၾကာ ေဆာက္လုပ္ရတဲ့ MICC – International Convention Centre ကိုလည္း ဝမ္ဂ်ာေဘာင္း က လွ်ဴဒါန္းပါတယ္။ ဝမ္ဂ်ာေဘာင္း ျပန္သြားၿပီး မၾကာမီ ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖန္ခ်န္ေလာင္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ တရုတ္ စစ္မစ္ရွင္ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္လာၿပီး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေရးကို ေဆြးေႏြးပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမွာ တင္းမာမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

ဗမာအစိုးရဟာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္အျဖစ္ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို အျပည့္အဝသံုးလို႔ မရႏိုင္တာေတြ႔ရွိရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမွာ တဖက္သတ္ထင္သလို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါဘူး။ တရုတ္နဲ႔ အဆင္မေျပရင္ ဗမာအစုိးရရဲ ႔ ဘဝရပ္တည္ေရးနဲ႔ အာဏာတည္ၿမဲမွာ အမ်ားႀကီး အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါတယ္။ တရုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ အျပန္အလွန္ ကူညီရိုင္းပင္ေရးဆုိတဲ့ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေပါင္းကလည္း တရာေလာက္ရွိေနပါၿပီ။

လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္အတြင္းမွွာ ထင္ရွားတဲ့ျဖစ္ရပ္ဟာ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္က တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ႀကီးထြားလာတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးမွာ တရုတ္ႀကီးစိုးလာပါတယ္။ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း စီးပြားေရးလုပ္တာရွိသလို ေဒသခံအခ်င္းခ်င္း ပူးတြဲလုပ္ကိုင္တာလည္း ရွိပါတယ္။ တရုတ္အရင္းအႏီွးေၾကာင့္ ကိုးကန္႔နဲ႔ ဝေဒသ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ လာပါတယ္။ ကိုးကန္႔ေဒသမွာ တရုတ္စကားသာေျပာတဲ့ တရုတ္ေတြကအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ေတာင္ေပၚတရုတ္လုိ႔ ယူနန္မွာ လူသိမ်ားပါတယ္။ တရုတ္လူမ်ဳိး ကိုးကန္႔မွာ အေျခခ်ေနထိုင္လာတာ (၁၇) ရာစုျပည္မင္း (၁၆၆၁-၁၆၇၂) လက္ထက္ကတည္းကျဖစ္လို႔ အႏွစ္သံုးရာေက်ာ္ပါၿပီ။ ဝလူမ်ဳိးဟာ ယူနန္မွာေရာ ရွမ္းျပည္နယ္မွာေရာ ေနထုိင္ၾကၿပီး တရုတ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ပိုမ်ားပါတယ္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဗမာစစ္အစိုးရဟာ တိုင္းျပည္ရဲ ႔ သဘာဝသံယဇာတ အားလံုးကိုပိုင္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအခန္း (၁) မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူေတြကို ေဖာ္ျပရာမွာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ နဲ႔ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ၊ ႏိုင္ငံသားရဲ ႔ ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္မႈ၊ အေမြဆက္ခံမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္မႈ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြကို အစိုးရက ျပဌာန္းမယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြကေတာ့ သူတုိ႔ေနထုိင္ရာေဒသမွာ သူတုိ႔လည္း ဥစၥာပစၥည္း ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဗမာစစ္အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအားလံုးကုိ ခ်ုဳပ္ကိုင္ထားလို႔တာမို႔ နယ္စပ္ေဒသ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းလို႔ မရေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး တပ္မေတာ္ရဲ ႔ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမယ္ လို႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၇) မွာ ေဖာ္ျပထားတာကိုလည္း တိုင္းရင္းသားေတြ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ တုိင္းတပ္ဖြဲ႔ အသြင္းေျပာင္းေရးကိစၥကို ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ကုမင္ ေရနံဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းဟာ ဝနယ္ေျမကို မေရာက္ဘဲ မူဆယ္၊ ေရႊလီဘက္က တရုတ္ျပည္ထဲ ဝင္သြားမွာမို႔ ဝနယ္ေျမကို ဗမာစစ္တပ္ ထုိးစစ္ဆင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ တရုတ္က ဆက္လက္ႀကီးစိုးေနပါတယ္။ ဗမာစ္စစ္အစိုးရက တရုတ္ကို မီွခိုေနရသလို တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသက တုိင္းရင္းသားေတြကလည္း တရုတ္ကိုပဲ မွီခိုေနရတာ ျဖစ္ရပါတယ္။ တရုတ္စာ တရုတ္စကား တက္ကြ်မ္းတဲ့ စစ္ဗိုလ္ဟာ ဝစစ္ဗိုလ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၂၀) အတြင္း ျမန္မာျပည္ကို နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ဝင္ေရာက္လာၾကတဲ့ တရုတ္ဦးေရဟာ တသန္းေက်ာ္ေနၿပီလို႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္။

ေစ်းကြက္စနစ္က်င့္သံုးခ်ိန္ကစၿပီး တရုတ္ျပည္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရာက္တရုတ္ေတြ အဆက္အဆံ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ ထိုင္ဝမ္ရဲ ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလြန္လို႔ တရုတ္ကို မွီခုိသလိုေတာင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီလုိ စီးပြားေရးေပါင္းဖက္သလို ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း ေပါင္းစည္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက ယူဆေနပါတယ္။ ထုိင္ဝမ္က KMT () ပါတီဥကၠဌ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က တရုတ္ျပည္သြားတဲ့ကိစၥကို တရုတ္-ထိုင္ဝမ္ ေပါင္းစည္းေရး အလားအလာအျဖစ္ ရန္ကုန္ တရုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ေထာက္ခံတာကို ၾကည့္ရင္ ျမန္မာျပည္မွာ အရင္လို တရုတ္ျဖဴရယ္လို႔ မရွိေတာ့ဘဲ တရုတ္နီဘက္သားေတြသာ ရွိေနတာ ထင္ရွားပါတယ္။

ယူနန္တရုတ္အသင္း၊ ဖုခ်န္တရုတ္အသင္း၊ ဂြမ္ေဒါင္တရုတ္အသင္း စသျဖင့္ မိမိတို႔ ဇာတိျပည္နယ္ေတြကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ျမန္မာျပည္က တရုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းရဲ ႔ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ဟာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရနဲ႔ တသားတည္း ျဖစ္ေနတာကိုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုအိဇုမိ (Junichiro Koizumi) ရာစုကုနိ (Yasukuni Shrine) စစ္သင္းခ်ဳိင္္း သြားတဲ့ကိစၥကိုေတာင္ ျမန္မာျပည္ တရုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ေဝဖန္ရႈတ္ခ်ပါေသးတယ္။ မိမိတို႔ ေနထုိင္ရာ တိုင္းျပည္ကို အဓိကထားသူ၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြားကိုသာ အဓိကထားသူ နဲ႔ တရုတ္ျပည္ကို အဓိကထားသူ စသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွာ တရုတ္ (၃) မ်ဳိးရွိတယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ တရုတ္အေၾကာင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာေနခဲ့သူ ပါေမာကၡ ဝမ္ဂန္ဝူး က ခြဲျခားထားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က တရုတ္ေတြမွာ ဘယ္လိုအမ်ဳိးအစားေတြ မ်ားပါသလဲ။

တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္ဂ်ာေဘာင္း (Wen Jiabao) လြန္ခဲ့တဲ့ ဇြန္လ (၂) ရက္နဲ႔ (၃) ရက္ေန႔ေတြမွာ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္လာၿပီး (၂) ႏိုင္ငံ သေဘာတူခ်က္ (၁၅) ခု ေနျပည္ေတာ္မွာ လက္မွတ္ထိုးပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ေက်ာက္ျဖဴက ေရႊလီအထိ ေရနံနဲ႔ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ေဆာက္လုပ္တဲ့ စီမံကိန္းလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ (၂) ႏွစ္ၾကာ ေဆာက္လုပ္ရတဲ့ MICC – International Convention Centre ကိုလည္း ဝမ္ဂ်ာေဘာင္း က လွ်ဴဒါန္းပါတယ္။ ဝမ္ဂ်ာေဘာင္း ျပန္သြားၿပီး မၾကာမီ ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖန္ခ်န္ေလာင္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ တရုတ္ စစ္မစ္ရွင္ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္လာၿပီး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေရးကို ေဆြးေႏြးပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမွာ တင္းမာမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

ဗမာအစိုးရဟာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္အျဖစ္ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို အျပည့္အဝသံုးလို႔ မရႏိုင္တာေတြ႔ရွိရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမွာ တဖက္သတ္ထင္သလို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါဘူး။ တရုတ္နဲ႔ အဆင္မေျပရင္ ဗမာအစုိးရရဲ ႔ ဘဝရပ္တည္ေရးနဲ႔ အာဏာတည္ၿမဲမွာ အမ်ားႀကီး အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါတယ္။ တရုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ အျပန္အလွန္ ကူညီရိုင္းပင္ေရးဆုိတဲ့ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေပါင္းကလည္း တရာေလာက္ရွိေနပါၿပီ။

လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္အတြင္းမွွာ ထင္ရွားတဲ့ျဖစ္ရပ္ဟာ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္က တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ႀကီးထြားလာတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးမွာ တရုတ္ႀကီးစိုးလာပါတယ္။ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း စီးပြားေရးလုပ္တာရွိသလို ေဒသခံအခ်င္းခ်င္း ပူးတြဲလုပ္ကိုင္တာလည္း ရွိပါတယ္။ တရုတ္အရင္းအႏီွးေၾကာင့္ ကိုးကန္႔နဲ႔ ဝေဒသ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ လာပါတယ္။ ကိုးကန္႔ေဒသမွာ တရုတ္စကားသာေျပာတဲ့ တရုတ္ေတြကအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ေတာင္ေပၚတရုတ္လုိ႔ ယူနန္မွာ လူသိမ်ားပါတယ္။ တရုတ္လူမ်ဳိး ကိုးကန္႔မွာ အေျခခ်ေနထိုင္လာတာ (၁၇) ရာစုျပည္မင္း (၁၆၆၁-၁၆၇၂) လက္ထက္ကတည္းကျဖစ္လို႔ အႏွစ္သံုးရာေက်ာ္ပါၿပီ။ ဝလူမ်ဳိးဟာ ယူနန္မွာေရာ ရွမ္းျပည္နယ္မွာေရာ ေနထုိင္ၾကၿပီး တရုတ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ပိုမ်ားပါတယ္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဗမာစစ္အစိုးရဟာ တိုင္းျပည္ရဲ ႔ သဘာဝသံယဇာတ အားလံုးကိုပိုင္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအခန္း (၁) မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူေတြကို ေဖာ္ျပရာမွာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ နဲ႔ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ၊ ႏိုင္ငံသားရဲ ႔ ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္မႈ၊ အေမြဆက္ခံမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္မႈ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြကို အစိုးရက ျပဌာန္းမယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြကေတာ့ သူတုိ႔ေနထုိင္ရာေဒသမွာ သူတုိ႔လည္း ဥစၥာပစၥည္း ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဗမာစစ္အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအားလံုးကုိ ခ်ုဳပ္ကိုင္ထားလို႔တာမို႔ နယ္စပ္ေဒသ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းလို႔ မရေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး တပ္မေတာ္ရဲ ႔ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမယ္ လို႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၇) မွာ ေဖာ္ျပထားတာကိုလည္း တိုင္းရင္းသားေတြ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ တုိင္းတပ္ဖြဲ႔ အသြင္းေျပာင္းေရးကိစၥကို ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ကုမင္ ေရနံဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းဟာ ဝနယ္ေျမကို မေရာက္ဘဲ မူဆယ္၊ ေရႊလီဘက္က တရုတ္ျပည္ထဲ ဝင္သြားမွာမို႔ ဝနယ္ေျမကို ဗမာစစ္တပ္ ထုိးစစ္ဆင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ တရုတ္က ဆက္လက္ႀကီးစိုးေနပါတယ္။ ဗမာစ္စစ္အစိုးရက တရုတ္ကို မီွခိုေနရသလို တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသက တုိင္းရင္းသားေတြကလည္း တရုတ္ကိုပဲ မွီခိုေနရတာ ျဖစ္ရပါတယ္။ တရုတ္စာ တရုတ္စကား တက္ကြ်မ္းတဲ့ စစ္ဗိုလ္ဟာ ဝစစ္ဗိုလ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၂၀) အတြင္း ျမန္မာျပည္ကို နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ဝင္ေရာက္လာၾကတဲ့ တရုတ္ဦးေရဟာ တသန္းေက်ာ္ေနၿပီလို႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္။

ေစ်းကြက္စနစ္က်င့္သံုးခ်ိန္ကစၿပီး တရုတ္ျပည္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရာက္တရုတ္ေတြ အဆက္အဆံ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ ထိုင္ဝမ္ရဲ ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလြန္လို႔ တရုတ္ကို မွီခုိသလိုေတာင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီလုိ စီးပြားေရးေပါင္းဖက္သလို ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း ေပါင္းစည္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက ယူဆေနပါတယ္။ ထုိင္ဝမ္က KMT () ပါတီဥကၠဌ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က တရုတ္ျပည္သြားတဲ့ကိစၥကို တရုတ္-ထိုင္ဝမ္ ေပါင္းစည္းေရး အလားအလာအျဖစ္ ရန္ကုန္ တရုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ေထာက္ခံတာကို ၾကည့္ရင္ ျမန္မာျပည္မွာ အရင္လို တရုတ္ျဖဴရယ္လို႔ မရွိေတာ့ဘဲ တရုတ္နီဘက္သားေတြသာ ရွိေနတာ ထင္ရွားပါတယ္။

ယူနန္တရုတ္အသင္း၊ ဖုခ်န္တရုတ္အသင္း၊ ဂြမ္ေဒါင္တရုတ္အသင္း စသျဖင့္ မိမိတို႔ ဇာတိျပည္နယ္ေတြကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ျမန္မာျပည္က တရုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းရဲ ႔ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ဟာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရနဲ႔ တသားတည္း ျဖစ္ေနတာကိုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုအိဇုမိ (Junichiro Koizumi) ရာစုကုနိ (Yasukuni Shrine) စစ္သင္းခ်ဳိင္္း သြားတဲ့ကိစၥကိုေတာင္ ျမန္မာျပည္ တရုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ေဝဖန္ရႈတ္ခ်ပါေသးတယ္။ မိမိတို႔ ေနထုိင္ရာ တိုင္းျပည္ကို အဓိကထားသူ၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြားကိုသာ အဓိကထားသူ နဲ႔ တရုတ္ျပည္ကို အဓိကထားသူ စသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွာ တရုတ္ (၃) မ်ဳိးရွိတယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ တရုတ္အေၾကာင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာေနခဲ့သူ ပါေမာကၡ ဝမ္ဂန္ဝူး က ခြဲျခားထားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က တရုတ္ေတြမွာ ဘယ္လိုအမ်ဳိးအစားေတြ မ်ားပါသလဲ။

XS
SM
MD
LG