သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အစိုးရသစ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ


အစိုးရသစ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့မ်က္ေမွာက္ေရးရာသံုးသပ္ခ်က္ အစီအစဥ္မွာ ဦးေက်ာ္ဇံသာ က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ဗဟိုအဆင့္မွာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ သီးျခားျဖစ္ေပမယ့္ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္နဲ႔ ပူးတြဲထားတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ က ေျပာဆိုခ်က္ကို ပိုမိုသိရွိႏိုင္ေအာင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ပထမဦးဆံုး ေမးခ်င္တာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ဥပေဒျပဳ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသလဲ။ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အပိုင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ ႔ လႊမ္းမိုးမႈ လြတ္ကင္းၾကတာနဲ႔ တိုင္းတာၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ separation of power ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ဘယ္ေလာက္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိတာနဲ႔ တိုင္းတာၾကပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ကင္းလြတ္ပါသလဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ေတြ လက္ေအာက္က ဥပေဒျပဳအာဏာဟာ လံုးဝ ကင္းလြတ္တယ္ သီးျခားျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါသလား။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ။ ။ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ဥပေဒျပဳတဲ့အခါမွာ ဥပေဒျပဳတဲ့ အမ်ဳိးအစားေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးခ်င္းက ဥပေဒျပဳခ်င္လို႔ရွိရင္ private bill တင္ရပါတယ္။ ပုဂၢလိက ဥပေဒၾကမ္းေပါ့။ တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံသားတေယာက္က တင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးကတဆင့္ တင္ရပါတယ္။ ဒါကတမ်ဳိးေပါ့။

ေနာက္တခုက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က တင္တဲ့ကိစၥေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက တင္ရွိတာကေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက သူတုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ဘာသာရပ္အလိုက္ တင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ခြင့္ရွိတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းအမ်ဳိးအစား (၃) မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ဒီ (၃) မ်ဳိးကေတာ့ budget က တခုပါ။ ေနာက္တခုက အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒ။ ေနာက္တခုက အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ။ ဒီ (၃) မ်ဳိးက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကေန ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ရပါတယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ တင္လို႔ရွိရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္တဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ သင့္ေတာ္ရာကို နာယက က ခြဲၿပီး အဲဒီမွာ စတင္ ေဆြးေႏြးပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္တရပ္ခ်င္း ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့အခါမွာ အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ကလည္း counter check ရွိပါတယ္။ တရပ္နဲ႔တရပ္ သေဘာမတူတာေတြ အျပန္အလွန္ ရွိပါတယ္။ ဒီ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးက သေဘာတူတယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္ အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႔အစည္းက သေဘာတူတယ္လို႔ မွတ္ယူရပါတယ္။ တကယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္က သေဘာမတူဘူးဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေစာေစာက ေျပာတဲ့အထဲမွာ budget ရသံုးခန္႔မွန္းေခ် စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒလည္းပါတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လႊတ္ေတာ္မစခင္ကမွာတင္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းက အမိန္႔နဲ႔ အတည္ျပဳသြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒါကိုလည္း လူတခ်ဳိ ႔က ေဝဖန္ၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က်င္းပေတာ့မယ္ ျဖစ္ရဲ ႔သားနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကို ေရွာင္သြားရသလဲ။ အဲဒါက ဘာေၾကာင့္ ေရွာင္ခဲ့ရပါသလဲ။ ေနာင္ကိုဆိုရင္လည္း ဒီ budget ဟာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳမွသာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္မွာအဆိုျပဳ အတည္ျပဳမွသာ လက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥမ်ဳိး ျဖစ္လာႏိုင္မလား။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ။ ။ ခဏေနအံုး ဦးေက်ာ္ဇံသာ။ ခင္မ်ား အခုနတုန္းက ေမးတဲ့ေမးခြန္းက မၿပီးေသးဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဥပေဒျပဳနဲ႔ လြတ္ကင္းရဲလားဆိုတဲ့ ကိစၥေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးသြားရင္ ဥပေဒတရပ္ကို သမၼတ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ေပးပို႔ရပါတယ္။ သမၼတ လက္ခံရရွိတဲ့ ေန႔ကေနၿပီးေတာ့ (၁၄) ရက္အတြင္းမွာ လက္မွတ္ထိုးရပါတယ္။ တကယ္လို႔ သေဘာမတူလို႔ရွိရင္ သမၼတ သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ျပန္ပို႔ရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သမၼတ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို သေဘာမတူရင္လည္း သေဘာမတူတဲ့အတိုင္း ျပန္ပို႔လို႔ ရပါတယ္။ သေဘာတူရင္လည္း ျပင္ဆင္လို႔ ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္က အဓိကသေဘာထားပါပဲ။ အဲဒီလို ျပန္ပို႔တဲ့အခါမွာ (၇) ရက္အတြင္း လက္မွတ္ထိုးရတယ္။ အဲဒီလို (၁၄) ရက္အတြင္း၊ (၇) ရက္အတြင္း လက္မွတ္မထိုးရင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးသကဲ့သို႔ မွတ္ယူရမည္ဟု ပါတဲ့အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ နဲ႔ အာဏာျပဳေရးအာဏာ သီးျခားလြတ္ကင္းပါတယ္။ အဲဒါ ပထမတခု။

ေနာက္တခု ခင္မ်ားေျပာတဲ့ budget ကိစၥ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရအသစ္က မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ ႔ budget ႀကီးကအစ ဧၿပီက စတာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံရဲ ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေနာက္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရေတြအတြက္ အစစအရာရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အရင္ အစိုးရက budget law ကို ဆြဲေပးသြားပါတယ္။ တကယ္လို႔ budget law ဆြဲမေပးသြားဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔က (၃၀) ရက္ေန႔မွာ အစိုးရသစ္ ဖြဲ႔တယ္။ ဒီ အစိုးရအဖြဲ႔ကေန budget ဆြဲမယ္ဆိုရင္ ဆိုလို႔ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ကေန ျပန္ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ အေတာ္ ေနာက္က်သြားမယ့္ အေနအထားလည္း ရွိပါတယ္။ အားလံုးလည္း အဆင္သင့္မျဖစ္တဲ့ အေနအထားလို႔ ေျပာလို႔ရွိရင္ ရပါတယ္။ ေနာင္ႏွစ္ေတြဆိုရင္ေတာ့ ဒီ budget law က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရပဲ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးစရာရွိတာရွိရင္ ဆက္ေမးပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္ေတြကိုယ္၌က အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းရဲ ႔ အင္အားနဲ႔ တြန္းအားနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒီဟာက လူထုကို အတိအက် ကိုယ္စားမျပဳဘူးဆုိၿပီး ေစာဒက တက္ခ်င္တဲ့လူေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဘာမ်ား ျပန္ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ။ ။ ေစာဒက တက္တယ္ဆိုတာက က်ေနာ္တုိ႔ ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တက္ၾကပါတယ္။ တက္တဲ့ကိစၥေတြကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္ေပးေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တပါတယ္။ ဒါေတြက က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာေနရတာထက္ ဒီမွာ လက္ေတြ႔ လာၿပီး လူထုနဲ႔ ေတြ႔လို႔ရွိရင္ သိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခုက လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း bill တင္ၾကမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကေန စီစစ္ေရးေကာ္မတီက စီစစ္ၿပီးမွ ဒါကို ေမးခြန္းအျဖစ္ေျပာင္းပါ။ ဘာညာ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ခြဲျခားစီစစ္ေပးတာရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘယ္လို မူနဲ႔ အဲဒါကို စီစစ္တယ္ဆိုတာကို သိခ်င္ပါတယ္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ။ ။ Bill ေမးခြန္းအျဖစ္ ေျပာင္းတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး၊ လံုးဝမရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္က ေမးခြန္းရယ္၊ အဆိုရယ္၊ ဥပေဒၾကမ္းရယ္ဆိုၿပီး (၃) မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ေမးခြန္းဆိုတာကေတာ့ သိလိုလို႔ ေမးတဲ့ကိစၥပါ။ တရားရံုးတရံုးက ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳရေသးတဲ့ ကိစၥမွအပ က်န္တာေတြ ေမးလို႔ရပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီက practices ေတြက လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစ က်င္းပခဲ့တဲ့ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္က ပါလီမန္မွာလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ သူ႔ရဲ ႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမရဲ ႔ လိုအပ္ခ်က္ေလးေတြကို ဒီမွာ ေတာင္းဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ေမးတာေမးခြန္းပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ အဆိုကေတာ့ မူဝါဒဆန္ဆန္ ျဖစ္ပါတယ္။ မူဝါဒဆန္တယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို ဆိုတာမ်ဳိး ဒီလိုေလး ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီ အဆိုက တခါတေလ ကိုယ္လိုလားတဲ့ ကိစၥတခုကို ေတာင္းဆိုတာဆိုရင္ေတာ့ ေမးခြန္းအျဖစ္ ေျပာင္းရပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဒါက လိုလားခ်က္တခု ေတာင္းဆိုတာ မဟုတ္ေသးဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ အေလ့အက်င့္ သိပ္မရွိေသးလို႔ အဲဒီလို နည္းနည္းပါးပါး လြဲတာေလးေတြရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ မူဝါဒဆိုင္ရာဆိုရင္ အဆိုကို အဆိုအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

အဆိုအတိုင္းဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒါကို အဆိုတင္သြင္းခြင့္ ျပဳတယ္။ ဥကၠ႒ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳတယ္။ တင္သြင္းတယ္။ ေထာက္ခံတဲ့လူေတြရွိရင္ ေနာက္ရက္ကိုခ်ိန္းၿပီးေတာ့ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီးရင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ အဆို အတည္ျဖစ္မျဖစ္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ အဆိုတရပ္ကို အတည္ျပဳၿပီးတာနဲ႔ ဒါကို ခ်က္ခ်င္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ေပးပို႔ပါတယ္။ ဒါေတြက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း binding ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ေနာက္တခုက အဆုိမွာမွ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ ျပည္ေထာင္စုရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြား သို႔မဟုတ္ ေဒသႀကီး တခုရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြား တခုျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေမးခြန္းကို အဆိုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္တာေတြ ရွိပါတယ္။ တေလာက ခ်င္းျပည္နယ္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္ေမးတဲ့ လမ္းကိစၥဆိုရင္ လမ္းဆို ဒီလမ္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ လူထုအတြက္ တခုတည္းေသာ အေရးႀကီးတဲ့ လမ္းတခုျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေမးခြန္းကို အဆုိအျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္တာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ဒီလို အျပန္အလွန္ေတာ့ ရွိပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနာက္တခု ေမးခ်င္တာကေတာ့ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေတြက ညဥ္းတြားသံ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္တခ်ဳိ ႔က သူတုိ႔ေဒသမွာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ အဆံုးအျဖတ္က ပိုၿပီးအေရးႀကီးသလား။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္မႈက အေရးႀကီးသလား။ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ အဆံုးအျဖတ္က အေရးႀကီးသလား ဆိုတာ မျပတ္မသားျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆုိၾကပါတယ္။ အဲဒီကိစၥကို ေနာင္ကို ဘယ္လိုရွင္းရမလဲ။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ။ ။ က်ေနာ္တို႔ အေျခခံဥပေဒအရ စနစ္ (၂) မ်ဳိး - ႏိုင္ငံတခုရဲ ႔ စနစ္ (၂) မ်ဳိး။ က်ေနာ္တို႔ ဗဟိုမွာဆိုရင္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားက်င့္သံုးၿပိး အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့မူကို က်င့္သံုးပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးဟာ တြဲလ်က္က်င့္သံုးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဆီမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အဲဒါကေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္း ၿပီးသြားပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဟာ အလားအလာေကာင္းတယ္ ဆိုၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ေျပာပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း လက္ခံၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ ႔ႏိုင္ငံေတြ၊ တခ်ဳိ ႔ေတြက ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ေသးတယ္။ အေျပာမ်ားၿပီး လက္ေတြ႔က ျဖစ္မလားေသးဘူး။ လက္ေတြ႔ျပသဖို႔ လိုေသးတယ္လို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ အမွန္အတိုင္း အရင္းအတိုင္း ေျပာပါမယ္။ ႏိုင္ငံတကာက pleased ျဖစ္ဖို႔ထက္ ကိုယ့္ျပည္သူလူထုက ေက်နပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဓိက ဒါပါပဲ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ျပည္သူလူထုကေရာ ေက်နပ္ေနၾကၿပီလို႔ ထင္ပါသလား။ အမ်ားစုကေပါ့။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ။ ။ ထင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ လာၿပီး ခင္မ်ားတို႔ ေမးျမန္းစံုစမ္းၾကည့္ရင္ လူထုက ေတာ္ေတာ္ေလး သေဘာက်တဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ ႔ ရက္တိုတို ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို။ လႊတ္ေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ ေျပာၾကဆိုၾက။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ႀကိဳက္တယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ႔အသံပါပဲ။ နယ္ေျမေဒသေတြ။ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း ျပည္သူေမွ်ာ္လင့္ခ်က္။ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အတြက္။ အသံဗလံအားလံုးကို နားေထာင္ပါတယ္။ ဒီလို နားေထာင္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔က လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္မလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ ႔ သေဘာထားေတြ အသံဗလံ ေတြကိုလည္း နားေထာင္ပါတယ္။ ဒီအားလံုးေလာက္ နီးပါးက ၾကားသေလာက္ကေတာ့ သေဘာက်ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ႏိုင္ငံတကာလို႔ ေမးရတာက ဥပမာ အာဆီယံဥကၠ႒မ်ဳိး လုပ္မယ့္ကိစၥမ်ဳိးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပထမတႀကိမ္ လက္လႊတ္ခဲ့ရၿပီးၿပီ။ ဒီ တႀကိမ္မွာ လုပ္မယ္လို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ႏိုင္ငံတကာက ဒီစကားကို ေျပာၾကပါတယ္။ လက္ေတြ႔အေျပာင္းအလဲကို ေစာင့္ၾကည့္ပါအံုး ေျပာေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏိုင္ငံတကာရဲ ႔ သေဘာထားကို ထည့္ၿပီးၾကည့္တာပါ။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ။ ။ အာဆီယံဥကၠ႒ က ျမန္မာႏိုင္ငံအလွည့္က်တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးလို႔ ဒီႏွစ္ေတာ့ မလုပ္ေသးလုိ႔ ဆိုတဲ့အခါမွာ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအားလံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါၿပီလို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ယူပါလို႔ အားလံုးသေဘာတူၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆုိေတာ့ ဒီတႀကိမ္မွာလည္း ဥကၠ႒အျဖစ္ကို ေပးမယ္လို႔ ယူဆတယ္ေပါ့။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ။ ။ ယူဆပါတယ္။ ဒါက အာဆီယံ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ consensus သေဘာနဲ႔ လုပ္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ၾကားတာက အာဆီယံ ဥကၠ႒ျဖစ္ေနတဲ့ မာတီ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက တေန႔ကေျပာပါတယ္။ ဒီဟာကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုေသးတယ္။ ဘာညာဆိုၿပီး လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈရွိမရွိဆိုတာကို သူတုိ႔ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိပါတယ္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ။ ။ ဘယ္လိုပဲ ေျပာသည္ျဖစ္ေစ မူလသေဘာတူညီခ်က္ကို တန္ဖိုးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခုက လူထုရဲ ႔ ေက်နပ္မႈဆိုလို႔ လူထုဆိုလို႔ က်ေနာ္အမ်ားဆံုး ၾကားရတဲ့ ညဥ္းတြားသံေတြက လယ္သမားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္သမားေတြရဲ ႔ လယ္ယာေျမကို သိမ္းယူတယ္။ သိမ္းယူတာက လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ - သူတုိ႔အသံုးအႏႈန္းကေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ရင္းႏီွးတဲ့ လူေတြရဲ ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ သံုးတယ္။ လယ္သမားေတြက ႏွစ္နာတယ္။ အဲဒါကို တုိင္ၾကတယ္။ တိုင္ေတာတာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီကိစၥကို လႊတ္ေတာ္က ဘယ္လုိေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသလဲ။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ။ ။ အဲဒီကိစၥေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း အဆိုေတြ တင္သြင္းၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို တုိက္တြန္းေၾကာင္း လုပ္ၾကတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ကလည္း ျပန္ရွင္းေပးေနပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြအားလံုးကို အကုန္လံုး ျပန္ရွင္းေပးမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဒါေပမဲ့ ၾကားရတာကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သြားၿပီးေတာ့ လယ္သမားေတြကို စပါးစိုက္တာဟာ ဘာမွလည္း မျဖစ္စေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္တာ အျမတ္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားေတြက ဒီေျမကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ မပိုင္ဘူးလို႔ ေျပာသြားပါတယ္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ။ ။ က်ေနာ္ေတာ့ မၾကားဘူးခင္မ်ား။ ဒါကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းဆုိေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းကို ေမးရင္ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္။ က်ေနာ္ ေသခ်ာမသိပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းရဲ ႔ ပုဂၢိဳလ္ေတြထဲမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရွိသလို။ တခ်ဳိ ႔ကလည္း မလုပ္လိုၾကဘူး။ သိပ္ၿပီး စိတ္အားထက္သန္မႈ မရွိၾကဘူးလို႔ တြက္ၾကပါတယ္။ ဥပမာတခုအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေန႔ က်င္းပတဲ့အခါမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဖက္မွာ လြတ္လပ္စြာေမး၊ ႀကိဳက္သလို ေျဖၾကလို႔ ေျပာၾကေပမယ့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဖက္မွာ အဲဒါမ်ဳိး ဘာမွခြင့္မျပဳဘူး၊ ေမးခြင့္မရဘူး ပိတ္ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါကိုၾကည့္ရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လိုသူမလိုသူလို႔ ေျပာႏိုင္တယ္လုိ႔ တခ်ဳိ ႔က သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ။ ။ ေသခ်ာမသိလို႔ျဖစ္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္ ေၾကညာတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီမုိကေရစီေန႔မွာ အင္တာဗ်ဴးလုပ္လို႔ရွိရင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ၾကပါလို႔ (၁၄) ရက္ေန႔ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္၊ ဥကၠ႒ကိုယ္တုိင္ လႊတ္ေတာ္ကို ေၾကညာခဲ့တယ္။ (၁၅) ရက္ေန႔ ဒီမုိကေရစီေန႔ကို က်ေနာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီးလုပ္တာ။ အဲဒီေန႔မွာ မီဒီယာေတြ အကုန္လံုးဖိတ္ၿပီးေတာ့ အကုန္လံုး open to all transparent ရွိရွိလုပ္မယ္ဆိုၿပီး လုပ္တာပါ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ အစိုးရသတင္းဌာနမွအပျဖစ္တဲ့ တျခားသတင္းဌာနေတြရဲ ႔ သတင္းေတြကို ျပည္သူက လြတ္လပ္စြာ ယူခြင့္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ခင္မ်ားတို႔ရဲ ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးက႑မွာ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ေနတာေတြလည္း က်ေနာ္အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။

XS
SM
MD
LG