သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

သန္းေခါင္စာရင္းရဲ ႔ အက်ဳိးရလဒ္


သန္းေခါင္စာရင္းရွိတဲ့ အစိုးရကသာ တိုင္းျပည္နဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ လူမႈစီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုရိုးရွိပါတယ္။ လူဦးေရနဲ႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာစာရင္းဟာ လူသားရင္းျမစ္ကို မွတ္တမ္းတင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေမြးဖြားႏႈန္း၊ အေသအေပ်ာက္ႏႈန္း၊ အလုပ္အကိုင္၊ ဓနဥစၥာပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ေနထုိင္မႈ၊ ဆက္သြယ္မႈ စတာေတြကို သိရွိမွ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ပါးေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကို ကူညီေနတဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္လည္း သန္းေခါင္စာရင္းဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ ပံုသ႑ာန္ သန္းေခါင္စာရင္းက ျပပါလိမ့္မယ္။ လူမ်ုိးစံုေနထိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္မွာ လူမ်ဳိးဦးေရနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ကိုသိႏိုင္ရင္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းေတြကို မွ်မွ်တတ ခြဲေဝႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြရဲ ႔ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရာမွာ သန္းေခါင္စာရင္းက အေရးႀကီးပါတယ္။ ၁၉၈၃ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ လူဦးေရ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းက ဗမာ။ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္နဲ႔ မြန္ စုစုေပါင္းက (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အျခားအုပ္စုက (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်ဳိးအစားဟာ အၿမဲတမ္းရွိေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

လက္လွမ္းမိရာအရပ္ေတြမွာ ေကာက္ယူတဲ့ ၁၉၈၃ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ေဖာ္ျပတဲ့ လူဦးေရဟာ (၃၅) သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ လူဦးေရ တုိးပြားတယ္လို႔ တြက္ထားတဲ့အတြက္ လက္ရွိလူဦးေရကို သန္း (၅၀) နဲ႔ (၆၀) ၾကားရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္။ အႏွစ္ (၃၀) အတြင္းမွာ လူဦးေရ (၂) ဆနီးပါး တိုးပြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္က တသန္းေလာက္ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ စစ္အစိုးရေခတ္မွာ မႏၱေလးကို ဗဟိုျပဳၿပီး တရုတ္ဦးေရ တိုးပြားလာတာကလည္း (၁) သန္းေက်ာ္ေလာက္ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္။ စစ္တပ္ႀကီးစိုးတဲ့ အႏွစ္ (၅၀) ကာလမွာ လူဦးေရတုိးပြားလာသလို ဘဝရပ္တည္ဖို႔ ခက္ခဲလာတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္သူနဲ႔ အၿပီးအပိုင္ ထြက္ခြါသူမ်ားျပားလာပါတယ္။ လူမ်ားၿပီး ပြဲမစည္တာမို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ အႏုတ္လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္းဟာ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာကိုျပသလို မေကာင္းတဲ့ အလားအလာကိုလည္း ျပပါတယ္။ မေကာင္းတာေတြကို ျပဳျပင္ၿပီး ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ မိသားစုစရိတ္အတြက္ ဝင္ေငြမလံုေလာက္တာဟာ မေကာင္းတဲ့လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ လူငယ္ေတြမ်ားသလို အလုပ္လက္မဲ့ မ်ားျပားမႈ၊ ပညာမသင္ၾကားႏုိင္မႈ၊ က်န္းမာေရးခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ၊ ေသဆံုးမႈ စတာေတြကိုလည္း သန္းေခါင္စာရင္းက ျပသမွာျဖစ္ပါတယ္။ မက်န္းမာသူနဲ႔ ပညာမသင္ႏိုင္သူဦးေရ မ်ားျပားတဲ့တုိင္းျပည္မွာ အနာဂတ္အလားအလာ မေကာင္းပါဘူး။ ကုလသမဂၢမူကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာကို လူမ်ဳိးအျဖစ္ လက္မခံဖို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူကို သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူႏိုင္တာဟာ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေဝဖန္စရာ ျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ ရခိုင္သပိတ္မေမွာက္ေအာင္ ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။

၁၉၈၃ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ တုိင္းရင္းသားဦးေရ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီထက္ပိုၿပီးမ်ားႏိုင္ပါတယ္။ ဗမာစကားကၽြမ္းက်င္ၿပီး မိမိဘာသာစကား မကၽြမ္းက်င္တဲ့ တုိင္းရင္းသားကို ဗမာလုိ႔ သတ္မွတ္တဲ့အတြက္ ဗမာဦးေရမ်ားေနတာလို႔ တုိင္းရင္းသားဖက္က ျမင္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးစံုေနထိုင္တဲ့ တုိင္းျပည္မွာ လူမ်ဳိးေရာစပ္မႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈ သဘာဝကို ထည့္တြက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒုကၡသည္စခန္းေတြနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသေန ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုးကို စာရင္းေကာက္ယူႏိုင္မယ္ဆိုရင္ တုိင္းရင္းသားဦးေရ တုိးပြားလာႏုိင္ပါတယ္။ အခုေကာက္ယူတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ ေဒသခံေတြရဲ ႔ လိုအပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ကို ကူညီေထာက္ပံ့မယ့္ ႏိုင္ငံျခားအလွဳရွင္အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ စီမံခ်က္တိုင္းမွာ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ KIA ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္နဲ႔ ပေလာင္ (ေခၚ) တာအင္း လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမွာေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ KIA လက္ေအာက္ခံေဒသမွာ ေနထိုင္သူ တသိန္းေလာက္သာရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစံု အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ရာမွာ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားဦးေရမ်ားရင္မ်ားသလို ျပည္နယ္ေရးရာကိစၥေတြမွာ ေတာင္းဆိုႏိုင္တာမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။

၂၀၁၀ အမ်ုိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမွာ ၿမိဳ ႔နယ္ (သို႔မဟုတ္) ခရိုင္လူဦးေရကို အေျခခံၿပီး မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္တာမ်ဳိးပါရွိတဲ့အတြက္ ျပည္နယ္လူဦးေရစာရင္းဟာ အေရးပါလာႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒက သတ္မွတ္ထားတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ (၃၃၀) မျပည့္ရင္ လူဦးေရ အနည္းအမ်ားကိုလိုက္ၿပီး ၿမိဳ ႔နယ္မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ မဲဆႏၵနယ္ကိုလည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ လူဦးေရကိုအေျခခံၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ သတ္မွတ္တဲ့ ဥပေဒကို ျပဌာန္းမယ္ဆိုရင္လည္း သန္းေခါင္စာရင္းဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခန္းက ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
XS
SM
MD
LG