သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း


၂၀၁၄ က ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရနဲ႔ အိမ္အေၾကာင္း သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မအစီရင္ခံစာကို ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔က ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ နွစ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ (၂၇၈) စာမ်က္ႏွာ အစီရင္ခံစာကို သန္းေခါင္စာရင္းအတြဲ (၂) လို႔ေခၚၿပီး ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လမွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ (၅၇) စာမ်က္ႏွာပါ ေရွ ႔ေျပးလူဦးေရစာရင္းကိုေတာ့ အတြဲ (၁) လို႔ ေခၚပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္တခုစီရဲ ႔ အစီရင္ခံစာ (၁၅) ခု ပါဝင္တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း အတြဲ (၃) ကိုေတာ့ ေရွ ႔ႏွစ္အေစာပိုင္းေလာက္မွာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက ကူညီလို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ် (Australia), ဖင္လန္ (Finland), ေနာ္ေဝ (Norway), ဆီြဒင္ (Sweden), ဂ်ာမဏီ (Germany), အီတလီ (Italy), ဆြစ္ဇလန္ (Switzerland), ၿဗိတိန္ (Britain), အေမရိကန္ (America) တုိ႔ကလည္း နည္းပညာ၊ ေငြေၾကးနဲ႔ ပစၥည္းကိရိယာေတြလည္း ကူညီေထာက္ပံ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မဆလေခတ္ (၂၆) ႏွစ္မွာ အထက္လူႀကီးႀကိဳက္ေအာင္ စာရင္းလိမ္ျပတာေတြ မ်ားလြန္တဲ့အတြက္ ျမန္မာအစိုးရရဲ ႔ စာရင္းဇယားကို ကမာၻမွာ အယံုအၾကည္ မရွိၾကပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ (၂၃) ႏွစ္မွာ စာရင္းဇယား ထုတ္ျပန္ေၾကညာတာမ်ဳိး မလုပ္ဘဲ ထင္သလိုလုပ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့အေျခအေနကို ခန္႔မွန္းရံုသာ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ သန္းေခါင္စာရင္းကို ပထမဦးဆံုး ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီစာရင္းလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ လူဦးေရ၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး စတဲ့ အေျခအေနေတြကို မွန္ကန္စြာ သိရွိနားလည္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အႏွစ္ (၅၀) စစ္အာဏာရွင္ ႀကီးစိုးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လူမႈစီးပြားေရး ကြာဟမႈနဲ႔ မညီမွ်မႈေတြကို သန္းေခါင္စာရင္းက ျပသတာမို႔ ျပႆနာေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျပဳပါတယ္။ စာရင္းေကာက္ယူတဲ့ သီတင္းႏွစ္ပတ္မွာ စာရင္းေကာက္ခံသူ တသိန္းေက်ာ္ဟာ ႏုိင္ငံတဝွမ္းက အိမ္ေထာင္စုစုေပါင္း (၁၁) သန္းေက်ာ္၊ လူဦးေရ (၉၈) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေတြ႔ဆံုၿပီး စာရင္းျပဳစုႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ ျပႆနာေပၚတဲ့ ရခိုင္၊ ကခ်င္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ေဒသအခ်ဳိ ႔မွာ စာရင္းမေကာက္ယူႏုိင္တဲ့အတြက္ လူဦးေရ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ခန္႔မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ေဖာ္ျပတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ လူဦးေရစုစုေပါင္း (၅၁) သန္းခြဲမွာ ခန္႔မွန္းတဲ့လူဦးေရ တသန္းႏွစ္သိန္းေက်ာ္လည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ခန္႔မွန္းတဲ့ လူဦးေရ တသန္းေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေလးေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ေကအုိင္ေအ လက္ေအာက္က ေက်းရြာ (၉၇) ရြာမွာ စာရင္းမေကာက္ႏုိင္ပါဘူး။ ေကအင္ယူ တပ္မဟာ (၅) ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ဖာပြန္ၿမိဳ ႔နယ္က ေက်းရြာအခ်ဳိ ႔မွာ စာရင္းေကာက္ယူခြင့္ မရတဲ့အတြက္ ေကအင္ယူ ေပးပို႔တဲ့ လူဦးေရ (၇) ေသာင္းနီးပါးကို ခန္႔မွန္းေခ်အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူဦးေရ သန္း (၅၀) နဲ႔ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ကိုသာ စာရင္းေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၃၀) ေက်ာ္ မဆလေခတ္ (၁၉၈၃) မွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ လူဦးေရးထက္စာရင္ (၄၆) ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းမွာ လူဦးေရ (၇) သန္း ရွိတာမို႔ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္လူဦးေရ (၁၄) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ရန္ကုန္တုိင္းမ်ာ ေနထိုင္ပါတယ္။ ဧရာဝတီတုိင္းနဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းမွာ လူဦးေရ (၆) သန္းေက်ာ္စီရွိၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လူဦးေရ (၆) သန္းနီးပါး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ (၅) သန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဒီတုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ (၅) ခုမွာ တိုင္းျပည္လူဦးေရ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေနထုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿမိဳ ႔ေနလူဦးေရဟာ ရန္ကုန္တုိင္းမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ ဧရာဝတီတုိင္းမွာ ၿမို ႔ျပေနထုိင္သူ (၁၄) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး မႏၱေလးတုိင္းမွာေတာ့ (၃၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ တျပည္လံုး ၿခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ လူတရာမွာ (၃၀) သာ ၿမိဳ ႔ျပမွာ ေနထုိင္ၾကၿပီး ေက်းလက္မွာ ေနထုိင္သူ (၇၀) ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းတခုတည္းမွာသာ ၿမိဳ ႔ေနလူဦးေရ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေတာေနလူဦးေရ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနပါတယ္။

အလုပ္လက္မဲ့ အမ်ားဆံုးဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္က ဒုတိယ၊ မြန္ျပည္နယ္က တတိယ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ မေကာင္းတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္သူ (၂) သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ (၇၀) ရာခုိင္ႏႈန္းက ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ေနပါတယ္။ အေရအတြက္နဲ႔ဆိုရင္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ တသန္းခြဲ၊ မေလးရွားမွာ (၃) သိန္း၊ တရုတ္ျပည္မွာ (၉) ေသာင္း၊ စကၤာပူမွာ (၈) ေသာင္း၊ အေမရိကန္မွာ (၃) ေသာင္းခြဲ၊ အိႏိၵယမွာ (၂) ေသာင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ (၁) ေသာင္း၊ ဂ်ပန္မွာ (၈) ေထာင္နဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေတြမွာ (၅) ေသာင္းေလာက္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိမ္ေထာင္စု (၁၁) သန္းရွိတဲ့အနက္ ဝါးအိမ္နဲ႔ေနတဲ့ မိသားစု (၄) သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး တဲ့အိမ္မွာေနတဲ့ မိသားစုက (၄) သိန္းေလာက္ရွိတာေၾကာင့္ ဆင္းရဲတဲ့ အိမ္ေထာင္စု ေလးသန္းခြဲ ရွိတယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စု (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ဆင္းရဲသားေတြပါ။ သစ္သားအိမ္မွာေနတဲ့ မိသားစုဦးေရကလည္း ေလးသန္းခြဲေလာက္ ရွိပါတယ္။ ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္းနဲ႔ တိုက္ခံအိမ္မွာေနတဲ့ အိမ္ေထာင္စုက ႏွစ္သန္းနီးပါး ရွိပါတယ္။ ဒီအိမ္ေထာင္စုေတြရဲ ႔ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲမႈ၊ ေသာက္သံုးေရနဲ႔ မိလႅာစနစ္ စတာေတြကိုလည္း သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

XS
SM
MD
LG