သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

သမၼတကို ဘယ္သူက ေရြးမွာလဲ


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း (၆၆၄) ဦး ရွိတဲ့အနက္ တဝက္ေက်ာ္ (သို႔မဟုတ္) (၅၁) ရာခိုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံသူဟာ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရၿပီး အစိုးရ ဖြဲ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ NLD ပါတီ သမၼတအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အနည္းဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ (၃၃၃) ဦး (သို႔မဟုတ္) (၅၁) ရာခိုင္ႏႈန္းရဲ ႔ ေထာက္ခံမႈ လုိအပ္ပါတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔ တျဖစ္လဲ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကေတာ့ အနည္းဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆၇) ဦး သို႔မဟုတ္ (၂၆) ရာခိုင္ႏႈန္း ရရံုနဲ႔ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆၆) ဦးနဲ႔ေပါင္းရင္ (၅၁) ရာခိုင္ႏႈန္းရၿပီး သမၼတအစိုးရ ဖြဲ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဟာ သမၼတအစိုးရကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္တာ မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ကသာ သမၼတသစ္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ပါတယ္။ သမၼတ မေရြးမီ ဒုသမၼတကို အရင္ေရြးရပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ပါဝင္တဲ့အစုအဖြဲ႔၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ပါဝင္တဲ့အစုအဖြဲ႔ နဲ႔ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔စတဲ့ အဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔ဟာ ဒု-သမၼတ (၃) ဦးကို အရင္ဆံုး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတ ေရြးပြဲက်င္းပၿပီး မဲအမ်ားဆံုးရတဲ့ ဒုသမၼတ က သမၼတ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုးရသူက ဒုသမၼတ (၁) ျဖစ္လာၿပီး၊ မဲအနည္းဆံုးရသူက ဒုသမၼတ (၂) ျဖစ္လာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆၆) ဦး ရွိေနတာမို႔ က်န္ကိုယ္စားလွယ္ (၄၉၈) ဦးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မညီမွ်တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားတာမို႔ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ေထာက္ခံတဲ့ပါတီဟာ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုမရလည္း အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္မယ့္သေဘာ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၄၄၀) ဦးမွာ NLD ဟာ အနည္းဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ (၂၂၁) ဦး သို႔မဟုတ္ (၅၁) ရာခိုင္ႏႈန္းရမွ ဒုသမၼတ တင္ေျမွာက္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကေတာ့ အနည္းဆံုးကိုယ္စားလွယ္ (၁၁၁) ဦး သို႔မဟုတ္ (၂၆) ရာခိုင္ႏႈန္းရရံုနဲ႔ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေပါင္းၿပီး ဒုသမၼတကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့အမတ္ (၃၃၀) မွာ NLD ဟာ အနည္းဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ (၂၂၁) ဦး သို႔မဟုတ္ (၆၇) ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရမွ ဒုသမၼတကို တင္ေျမွာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္စားလွယ္ (၆၆၄) ဦးရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာမွာ NLD ဟာ အနည္းဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ (၃၃၃) ဦး သို႔မဟုတ္ (၅၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမွသာ အစိုးရ ဖြဲ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆၇) ဦး သို႔မဟုတ္ (၂၆) ရာခိုင္ႏႈန္းရရံုနဲ႔ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ေပါင္းၿပီး အစိုးရဖြဲ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒုသမၼတ တင္ေျမွာက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ NLD ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနည္းဆံုး (၆၇) ရာခိုင္ႏႈန္းႏိုင္ဖို႔လိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း က်င္းပတဲ့ သမၼတေရြးပြဲမွာ (၅၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမႈရမွသာ အစိုးရ ဖြဲ႔ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကေတာ့ (၂၆) ရာခိုင္ႏႈန္းရရံုနဲ႔ အစိုးရ ဖြဲ႔ႏိုင္မယ့္အေျခအေန ရွိပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၃၀) သာရွိၿပီး သမၼတ အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရက (၃၃၃) ဦး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအားလံုး ႏိုင္ရင္ေတာင္ NLD ဟာ အစိုးရ မဖြဲ႔ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္တဲ့ပါတီကို အစိုးရဖြဲ႔လို႔မရေအာင္ လုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ NLD ဟာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ ႔ ေထာက္ခံခ်က္ လိုအပ္ပါတယ္။ အႀကံ့အဖန္မလုပ္ရင္ ႀကံ့ဖြံ႔ တျဖစ္လဲ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဟာ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ဖို႔ အလားအလာ မရွိပါဘူး။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဟာ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားပါတီ ျဖစ္ေနတာမို႔ လူထုဆႏၵမဲရဖို႔ အခက္အခဲရွိတယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးၾသဇာခံ ေနျပည္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၄) ခုစလံုးမွာ NLD ႏိုင္သြားတာဟာ အာဏာရပါတီအတြက္ အလြန္စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဟာ မသမာနည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ (၁၆၇) ေနရာ အႏိုင္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆၆) ဦးေပါင္းရင္ (၃၃၃) ဦး ျဖစ္သြားၿပီး အစိုးရ ဖြဲ႔ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ က်န္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ (၃၃၁) ေနရာကို NLD နဲ႔ အျခားပါတီေတြက ရရွိပါလိမ့္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားစုကို အႏိုင္ရေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို မရႏုိင္ေအာင္ တမင္လုပ္ထားတဲ့စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္သူက အစိုးရမဖြဲ႔ႏိုင္ဘဲ လႊတ္ေတာ္က တင္ေျမွာက္တဲ့ သမၼတကသာ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတေလာင္းျဖစ္မယ့္ ဒုသမၼတ (၃) ဦးကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာမွာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တန္းတူရည္တူ ျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္က တင္ေျမွာက္သူဟာ ဒုသမၼတေနရာကို အၿမဲတမ္းရေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သားအမတ္ေတြထဲမွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လစ္လပ္ေနတာ ေတြ႔ရွိရေပမယ့္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ အၿမဲတမ္း ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ရွိေနတာဟာ တပန္းသာတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္နဲ႔ သမၼတအစိုးရ ဖြဲ႔ခ်ိန္ဟာ (၄) လေလာက္ ကြာျခားတာမို႔ ၾကားကာလမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။

XS
SM
MD
LG