သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

logo-print
ေနာက္ဆုံးရသတင္း

တရားမွ်တစြာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိုးတိုးတက္ေရး


burma-garment-economy

အာဆီယံ (ASEAN) ဆယ္ႏိုင္ငံရဲ ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၉၀) က (၉၉) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ အမ်ားဆံုးေပးႏိုင္ၿပီး တုိင္းျပည္ရဲ ႔ အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခန္းက ပါဝင္ပါတယ္။ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္း တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟာ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းရဲ ႔ အဓိကဦးတည္ခ်က္တခုပါ။ ဒါကို တရားမွ်တစြာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (Equitable Economic Development) လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၉၉) ရာခိုင္ႏႈန္းက မတိုးတက္ဘဲ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ တိုးတက္ႀကီးပြားေနရင္ မတရားဘူးလို႔ေျပာတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရး အာဆီယံ (၁၀) ႏွစ္ စီမံကိန္းကို ၂၀၀၄ မွာ ေရးဆြဲတာမုိ႔ ဒီႏွစ္ဟာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဌာန္းေရး၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး၊ အတတ္ပညာရရွိေရး စတာေတြကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းဟာ ဘာလဲဆိုတာကို အရင္ဆံုး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ျမွင့္တင္ဖို႔ရည္ရြယ္တဲ့ လုပ္ငန္းကို လိုအပ္သလို ကူညီႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာရဲ ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကို အာဆီယံစီးပြားေရး သုေတသနဌာန ဇြန္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ ASEAN SME Policy Index အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၉၀ မွာ ျပဌာန္းတဲ့ ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒနဲ႔ လက္ရွိအစိုးရရဲ ႔ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပံု ကြဲျပားပါတယ္။ စစ္အစိုးရဟာ နီးစပ္တဲ့ ခရိုနီေတြရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားျမွင့္တင္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့ပါတယ္။ ရႈပ္ေထြးတဲ့စည္းမ်ဥ္းေတြ မၾကာခဏ ျပဌာန္းမႈ၊ လုပ္နည္းလုပ္ထံုးၾကန္႔ၾကာမႈ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ၊ အခြင့္ထူးခံစားမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ စတာေတြဟာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္။ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနကို ၂၀၁၂ ေရာက္မွ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္တာကိုၾကည့္ရင္ စစ္အစိုးရရဲ ႔ လစ္ဟင္းမႈနဲ႔ လ်စ္လ်ဴရႈမႈေတြကို သိႏိုင္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ က ၂၀၁၂ အထိ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္မွ မည္မည္ရရ လုပ္ႏိုင္တာကို ျပစရာမရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီနဲ႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို မႏွစ္ကမွ ဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ျပဌာန္းေရး၊ ေငြေၾကးကူညီပံ့ပိုးေရး၊ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္ကူညီေရး၊ လိုအပ္တဲ့လူသားအရင္းအျမစ္ ျပဳစုပ်ဳိေထာင္ေရး စတာေတြကို ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ဥစၥာပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ၊ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရာမွာ စရိတ္သက္သာမႈ၊ စီးပြားေရး ခန္႔မွန္းႏိုင္မႈနဲ႔ သေဘာတူခ်က္ကို ကာကြယ္ႏုိင္မႈ စတာေတြရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းၿပီးရင္ေတာင္ သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ရပါလိမ့္မယ္။ ခ်က္ခ်င္းအက်ဴိးခံစားႏုိင္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးရဲ ႔ (၉၉) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား ပုဂၢိလကလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို အလုပ္ေပးထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ လုပ္သားအမ်ားဆံုး ပါဝင္တဲ့ လုပ္ငန္းက႑မွာ ဥပေဒမရွိမႈ၊ အရင္းအႏီွးနဲ႔ အတတ္ပညာရွားပါးမႈ၊ လူသားအရင္းအျမစ္နဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံု အားနည္းမႈ စတဲ့ ျပႆနာေတြကို ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ ဥပမာ ျမင္းၿခံၿမိဳ ႔က လုပ္ငန္းရွင္ (၂၀၀) ေက်ာ္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲကို စစ္တမ္းေကာက္တဲ့အခါမွာ (၉၀) ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမလံုေလာက္မႈ၊ အရင္းအႏီွး အားနည္းမႈ၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ႀကီးမားမႈ နဲ႔ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႀကီးမႈ စတာေတြကို ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ေဖေဖၚဝါရီလ (၃) ရက္ေန႔ထုတ္ မဇၹ်ိမစာေစာင္မွာ ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုကိုႀကီး က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အစိုးရဆီမွာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၁) သိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့အနက္ (၉၉) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အႀကီးစားလုပ္ငန္း (၇၂၁) ခုရွိၿပီး မွတ္ပံုမတင္တဲ့ အေသးစားလုပ္ငန္းကလည္း သိန္းနဲ႔ခ်ီ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အတတ္ပညာ တိုးတက္မႈနဲ႔ တီထြင္မႈ စြမ္းရည္တုိးတက္မႈကို အစိုးရက လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့တာမို႔ ဒီလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္ေရးမွာ အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ အျခား အာဆီယံႏိုင္ငံေတြမွာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးလုပ္လာတာ ၾကာၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာ အခုမွ အစပ်ဳိးရံုပဲ ရွိပါေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့အေသးစား နဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြဟာ အာဆီယံေဒသ စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကို အသံုးခ်ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေျခအေန မရွိေသးဘူးလို႔ ကုလသမဂၢ ESCAP အရာရွိေတြျဖစ္တဲ့ Masato Abe နဲ႔ Madhurjya Kumar Dutta တို႔ရဲ ႔ ေဖေဖၚဝါရီလစာတမ္းမွာ သံုးသပ္ထားပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးနဲ႔ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္ လူဦးေရ (၁၀၀၀) မွာ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္း (၉) ခုကေန (၂၇) ခုအထိ ရွိတာေတြ႔ရေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ (၃) ခုသာ ေတြ႔ရေၾကာင္း ESCAP စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အႏွစ္ (၅၀) ေက်ာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အာဏာျပခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံမွာ တရားမွ်တစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ဖို႔ ခက္ခဲေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

XS
SM
MD
LG