သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ရသံုးေငြစာရင္း ျပႆနာ


တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ အစိုးရရဲ ႔ ရသံုးေငြစာရင္းဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေပၚလစီ Fiscal Policy ဟာ အေရးပါတဲ့ အေျခခံတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရေတြဟာ ရတဲ့ေငြနဲ႔ သံုးတဲ့ေငြ မွ်တေအာင္ သံုးေလးရွိပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရကေတာ့ ရတဲ့ေငြထက္ပိုၿပီး သံုးစြဲလာတာ အႏွစ္ (၅၀) ေက်ာ္ လာပါၿပီ။ ေငြလိုတိုင္း ရိုက္ထုတ္သံုးစြဲေနတဲ့အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ေငြေၾကးေဖာင္းၾကြၿပီး က်ပ္ေငြဟာ တန္းဖိုးမရွိတဲ့ ေငြစကၠဴ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းၾကြႏႈန္း ျမင့္မားတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ အစိုးရ အသံုးစရိတ္ အၿမဲတမ္း လိုေငြျပတာ မေကာင္းတဲ့ လကၡဏာပါ။

စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ျဖစ္လာတဲ့ အစိုးရ ရသံုးေငြစာရင္းကုိ ဘယ္လို စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ဘယ္လို စည္းစနစ္နဲ႔ က်င့္သံုးေနတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့စာတမ္းကို ေဒါက္တာေဇာ္ဦး နဲ႔ သုေတသီ (၈) ဦးကေရးၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ဇြန္လက ADB အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ထုတ္ေဝပါတယ္။ ၂၀၁၁ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနက စာတမ္းတင္သြင္းၿပီး ဆက္တိုက္ လိုေငြျပေနမႈ အေျခအေနေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရေငြ နဲ႔ သံုးေငြ ညီမွ်တဲ့ Balanced Budget ျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းတယ္လို႔ ဆိုေပမယ့္ အေကာင္အထည္ ေပၚႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ အမ်ားႀကီး လိုပါေသးတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ စီးပြားေရးနဲ႔ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို စစ္အစိုးရရဲ ႔ ရသံုးေငြစာရင္းမွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ ႔ စရိတ္စကဟာ တုိင္းျပည္ရဲ ႔ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစရိတ္ (၂) ခုေပါင္းထက္ ပိုမ်ားေနပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးထက္ စစ္ေရးကို ဦးစားေပးတဲ့ ႏိုင္ငံဟာ အေရွ ႔ေတာင္အာရွမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံတည္းသာ ရွိပါတယ္။ အခြန္စည္းၾကပ္ေရး အားနည္းမႈ၊ အခြင့္ထူးခံမႈ နဲ႔ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြေၾကာင့္ အစိုးရမွာ ဝင္ေငြ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီး၊ ဘယ္ေလာက္ သံုးတယ္ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိႏိုင္ပါဘူး။ အစိုးရ ဝင္ေငြမ်ားလာေအာင္ အခြန္စည္းၾကပ္တဲ့စနစ္ကို ျပဳျပင္တာမ်ဳိး ရွိသလို၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈကို ဆြဲေဆာင္တဲ့အေနနဲ႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ဗဟိုဘဏ္ကို (၂၀၁၃) မွာ တည္ေထာင္ၿပီး လိုေငြျပမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ ဗရမ္းဗတာ ျဖစ္လာတာကို မွန္ကန္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေနဆဲျဖစ္ပံု ရပါတယ္။ စစ္အသံုးစရိတ္ဟာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ထက္ ပိုမ်ားေနတုန္းပါ။ ဘတ္ဂ်က္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ (၂၀၁၂) မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပမယ့္ မပြင့္လင္းတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဌာနနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အမည္မသိ အျခားစာရင္းဆိုၿပီး ျပထားတာက (၁၃,၄၀၀) ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ စာရင္းဇယားကို အကုန္လံုး ေၾကညာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ ဓါတ္ေငြ႔ေဒၚလာကို အတိအက် မသိႏိုင္ဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ ၂၀၁၃ မွာ ဓါတ္ေငြ႔ေဒၚလာသန္း (၃၆၀၀) ရတယ္လို႔ ဆိုတာမုိ႔ အခုဆိုရင္ ပိုမ်ားဖို႔သာ ရွိပါတယ္။ သယံဇာတ ေရာင္းလို႔ရတဲ့ ဝင္ေငြကို လိမၼာပါးနပ္စြာ အသံုးျပဳၿပီး လူမႈေရးနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးမွာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွဖို႔ လုိပါတယ္။

အစိုးရကို အသံုးစရိတ္ ရွာေပးသူထဲမွာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြ အဓိက ပါဝင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ ရွိေပမယ့္ ဗမာအစိုးရ ရရွိတဲ့ အခြန္ပမာဏဟာ (၂၀၁၃) မွာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈရဲ ႔ (၆) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါတယ္။ အာဆီယံ (၁၀) ႏိုင္ငံထဲမွာ ဗမာအစိုးရရဲ ႔ ဝင္ေငြ အခ်ဳိးအစားဟာ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ့အခြန္စည္းၾကပ္မႈဟာ ရႈပ္ေထြးည့ံဖ်င္းတဲ့အတြက္ ရသင့္သေလာက္ မရႏိုင္ပါဘူး။ အစိုးရကေတာ့ (၂၀၁၈) မွာ တိုင္းျပည္အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈရဲ ႔ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေတာ္ စည္းၾကပ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အသံုးစရိတ္ လိုေငြျပမႈကို အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈရဲ ႔ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္ေလာက္ထားမယ္လုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ လိုေငြကို ေခ်းငွားတဲ့နည္းေတြနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းမွာမို႔ ေငြစကၠဴ ရိုက္ထုတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလကစၿပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ရသံုးခန္႔မွန္းေခ် ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနက ေရးဆြဲခ်မွတ္ပါတယ္။ ေဒသဆိုင္ရာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမီတဲ့ ေငြစာရင္းစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္သိမႈနဲ႔ သိသာျမင္သာမႈက အေရးႀကီးပါတယ္။ သယံဇာတက ရတဲ့ေငြကို ေဖာ္ျပဖို႔အတြက္ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ အရပ္သားအဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း လုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဆင့္အတန္းရွိၿပီး သိသာျမင္သာတဲ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဟာ အားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ရသံုးေငြစာရင္းကို မွန္ကန္စြာျပႏုိင္တဲ့ အစိုးရကိုသာ ယံုၾကည္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ဘ႑ာေရး ျပဳျပင္မႈ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနတုိင္း ျပဳျပင္ေရးမူဝါဒကို လိုက္နာဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဟာ ၾကားကေန ကန္႔လန္႔ကန္႔လန္႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဌာန ေငြစာရင္းဟာ စစ္ေရးလွ်ဳိ ႔ဝွက္ခ်က္လို႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဌာန အသံုးစရိတ္ကို စစ္ေဆးသူနဲ႔ ျပည္သူေတြ သိသင့္ပါတယ္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဟာ ကာကြယ္ေရးဌာန အနားေတာင္ မကပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကာကြယ္ေရးဌာနဟာ အစိုးရလက္ေအာက္ခံ မဟုတ္ဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနလို ျဖစ္ေနတာဟာလည္း ဘ႑ာေရးစနစ္ ျပဳျပင္မႈကို ျပက္ရယ္ျပဳသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

XS
SM
MD
LG