သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

site logo
ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အေရွ ႔ေတာင္ပိုင္းက ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈမ်ား


ျမန္မာလယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မွ လယ္သူမႀကီးမ်ား
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျပဳျပင္ေရးလုပ္ေနေၾကာင္း ေျပာေနတုန္း ကရင္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူး နဲ႔ တနသၤာရီတုိင္းေတြမွာ ေဒသခံေတြ အတင္းအဓမၼေရႊ ႔ေျပာင္းခံေနရေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ရဲ ႔ ရပ္တည္ရာေပ်ာက္ဆံုးျခင္း ဆိုတဲ့ မတ္လအစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီမွ ၂၀၁၂ ႏိုဝင္ဘာလအထိ (၂) ႏွစ္နီးပါး ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ေရးထားတဲ့ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါတယ္။ သယံဇာတထုတ္ယူေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ စက္မႈစီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ေျမယာသိမ္းပိုက္ၿပီး ေဒသခံေတြကို နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႏွင္ထုတ္ေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

အစိုးရနဲ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး အပစ္အခတ္ရပ္ထားေပမယ့္ ေဒသခံေတြရဲ ႔ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေန မရွိေသးဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတြ ႀကီးစိုးခဲ့တဲ့ နယ္ေျမျဖစ္တာမုိ႔ အစိုးရတပ္ (သို႔) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နဲ႔ ပုဂၢလိကကုမၼဏီေတြ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္တဲ့ စီမံခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ မဝ့ံမရဲ ျဖစ္ေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္အခါမွာ ေဒသခံေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္စနစ္ကို က်င့္သံုးသင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။

လယ္ေျမအသိမ္းခံေနရတာကို ေဒသခံလယ္သမားေတြ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစိုးရထုတ္ျပန္တဲ့ ဥပေဒသစ္ေတြအတိုင္း မွတ္ပံုတင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေတာ့လည္း ဌာနဆိုင္ရာေတြကို လာဘ္ေပးရတဲ့အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလြန္တယ္လိုိ႔ ဆိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လယ္ယာဥပေဒသစ္ဟာ ေဒသခံေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ေျမယာျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ဆုိပါတယ္။ အရပ္သားဟာ ေဒသခံေတြ ႀကံဳေတြေနတဲ့ ေျမယာဥပေဒေတြမွာ ပုဂၢလိပိုင္ဆုိင္မႈေတြကို ရွင္းျပတာမ်ဳိး ရွိေပမယ့္ အစိုးရပိုင္တာက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘိုးဘြားဘီဘင္ရိုးရာ အစဥ္အလာအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္အသံုးျပဳတဲ့ ဓေလ့ (သို႔) ဘိုးဘြားပိုင္ေျမကို အစိုးရေျမယာဥပေဒက အသိအမွတ္မျပဳပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ လယ္ယာလုပ္ကိုင္လာသူကို ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ေပးသင့္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈ မ်ားျပားလာပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး သိမ္းယူတာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမယာသိမ္းယူမႈကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ လယ္ယာေျမ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ၂၀၁၂ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ဖားအံ့နဲ႔ သံေတာင္ၿမိဳ ႔နယ္ကို ဒီ ေကာ္မရွင္လာသြားၿပီး မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို တုိင္းၾကားဖို႔ အားေပးစကားေျပာပါတယ္။ ဒီလို အေရးယူေဆာင္ရြက္တာကို ခ်ီးမႊမ္းရမွာျဖစ္ေပမယ့္ တုိင္းၾကားတာကို ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း မရွိျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကအင္ယူ (သို႔) စီးပြားေရးကုမၼဏီကို တိုင္စာေပးပို႔တာမ်ဳိး လုပ္ၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ ႔ေနရာမွာဆိုရင္ လယ္သမားေတြစုေပါင္းေဆြးေႏြးၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈကို ဆန္႔က်င္တာမ်ဳိးေတြ လုပ္လာၾကပါတယ္။

ေျမယာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မေက်နပ္မႈနဲ႔ နစ္နာမႈေတြ တုိင္ၾကားခြင့္ေပးထားတာကိုၾကည့္ရင္ အစိုးရဟာ ေျမယာျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ ဆႏၵရွိတာကို ေဖာ္ျပရာေရာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမယာျပဳျပင္ေရးရဲ ႔ အျမင့္ဆံုးဦးတည္ခ်က္ဟာ တုိင္းသူျပည္သားေတြရဲ ႔ ဥစၥာပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ဖုိ႔သာ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေတြမွာ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္တာဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ မိမိေဒသအက်ဳိးရွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္။ ဥပေဒအရ စံသတ္မွတ္ခ်က္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားတာကို ျပည္သူအသံုးျပဳခြင့္ မရဘူး၊ လက္ေတြ႔မက်င့္သံုးႏိုင္ဘူး၊ ေဒသခံေတြနဲ႔ မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုရင္လည္း ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မတရားတဲ့ ေျမယာကိစၥ ေျဖရွင္းတဲ့အဆင့္ဆင့္မွာ ေဒသခံရြာသားေတြ ပါဝင္ႏိုင္ေလ အက်ဳိးရွိေလျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာျပည္ထဲက ေျမအားလံုးဟာ အစိုးရပိုင္မ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းေတြကို လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အစိုးရက ခြဲတမ္းခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။ တႀကိမ္မွာ ဧကငါးေထာင္လုပ္ခြင့္ ေပးႏိုင္ၿပီး ဧကငါးေသာင္းအထိ ခြင့္ျပဳႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ ေျမယာေဝငွတဲ့ကိစၥမွာ ေဒသခံလယ္သမားေတြဟာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ မရွိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ လယ္ယာထြက္ကုန္ကို တရားမွ်တစြာ အက်ဳိးခံစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ လယ္သမားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒကို ျပဌာန္းရမယ္လို႔ အေျခခံဥပေဒမွာ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ လယ္ယာက႑ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေထာင္ႏိုင္တယ္လို႔ လယ္ယာေျမဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားတာကို အလားအလာေကာင္းအျဖစ္ သံုးသပ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မွာ ေဒသခံကို ဂရုမစိုက္ဘဲ တဖတ္သက္လုပ္တာမ်ားပါတယ္။ အစိုးရစီမံကိန္းတုိင္းလိုလိုမွာ ေဒသခံေတြ နစ္နာဆံုးရႈံးေနတာမုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ဘယ္လိုအက်ဳိးသက္ေရာက္သလဲဆိုတာကို သိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဒသခံေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔လိုေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
XS
SM
MD
LG