သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ပဋိပကၡနဲ႔ သတင္းမီဒီယာ အခန္းက႑


ethnic media conference
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပဋိပကၡေလ်ာ့နည္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သတင္းမီဒီယာ ဘယ္လိုအခန္းက႑က ပါဝင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာကို ေလ့လာတဲ့ Media and Conflict in Myanmar ဆိုတဲ့ စာတမ္းကို လြန္ခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလက ထြက္လာပါတယ္။ ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ United States Institute of Peace က ဝါရင့္သုေတသီေတြျဖစ္တဲ့ Theo Dolan နဲ႔ Stephen Gray ျပဳစုတဲ့စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေရးအစီအစဥ္ေတြေၾကာင့္ အက်ုိးအျမတ္ခံစားရသူထဲမွာ သတင္းမီဒီယာဟာ ထင္ရွားပါတယ္။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မရွိေတာ့တာေၾကာင့္ အရင္က မၾကားဘူးတဲ့ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြကို သိရွိလာၾကပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တဖက္သတ္ဝါဒျဖန္႔တဲ့ အစိုးရမီဒီယာ အေတြ႔အႀကံဳသာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုဟာ လြတ္လပ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရာမွာ ျပႆနာ အနည္းအမ်ားရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာတမ္းရွင္ေတြဟာ စာနယ္ဇင္းအေျခအေနကို ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပပါတယ္။ အစုိးရနဲ႔ ျပည္သူအၾကားက ပဋိပကၡ၊ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡနဲ႔ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြမွာ သတင္းမီဒီယာရဲ ႔ အခန္းက႑ကို သံုးသပ္ထားပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးစိုးမႈေၾကာင့္ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူလူထုအၾကား ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးလာပါတယ္။ ျပည္သူက ဒီမုိကေရစီ၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ လြတ္လပ္မႈကို လုိလားပါတယ္။

ျပည္သူ႔ျပႆနာကို အစိုးရက မေျဖရွင္းႏိုင္လုိ႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲေတြ မ်ားလာပါတယ္။ ျပည္သူ႔ယံုၾကည္မႈကို ရယူရလိမ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္လုိ႔ အစိုးရက ျပဳျပင္ေရးလုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ တာဝန္သိမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ သတင္းမီဒီယာက ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ အေရးယူေရး၊ တရားမွ်တစြာ သယံဇာတ ခြဲေဝေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားေရးမွာ သတင္းမီဒီယာက ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ျမန္မာမႈျပဳတာဟာ ပဋိပကၡျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ တုိင္းရင္းသားေတြက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္လုိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားရဲ ႔ မေက်နပ္ခ်က္နဲ႔ ခံစားခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေရးနဲ႔ ဖယ္ဒရယ္အေရးကို သတင္းမီဒီယာက အကူအညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ (၂) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးအုပ္စု ပဋိပကၡေတြမွာ သတင္းမီဒီယာအခန္းက႑ကို အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အရင္ကလည္း ဗုဒၶဘာသာ နဲ႔ မြတ္စလင္ အုပ္စုပဋိပကၡရွိခဲ့ေပမယ့္ သတင္းျပန္႔မႈနည္းပါးတာမုိ႔ အခုလို ပဋိပကၡ ျပန္႔ႏံွ႔သြားတာဟာ လူမႈေရးပဋိပကၡကို ပိုၿပီးျပင္းထန္ေစပါတယ္။ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးပဋိပကၡမွာ ျပည္တြင္းမီဒီယာက ဗုဒၶဘာသာဖက္ကို ဦးစားေပးၿပိး ျပည္ပမီဒီယာဟာ မြတ္စလင္ ဒုကၡေရာက္တာကို အဓိကေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အၾကမ္းဖက္မႈမျဖစ္ေအာင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ နဲ႔ မြတ္စလင္ လက္တြဲတာကို ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ မြတ္စလင္ ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ မိတီၳလာက သံဃာေတာ္တပါးအေၾကာင္းဟာ ေရးစရာသတင္းေကာင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။

ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းရာမွာ ျမန္မာ့သတင္းမီဒီယာမွာ ကူညီႏိုင္စြမ္းရွိရဲ ႔လားဆုိတာ ဆန္းစစ္ထားပါတယ္။ အစုိးရသတင္းစာကို အယံုအၾကည္ နည္းေနတုန္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူယံုၾကည္မႈရတဲ့ ပုဂၢလိကစာေစာင္ေတြ ရွိလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်တဲ့ စာနယ္ဇင္းျဖစ္လာေအာင္ သတင္းသမား အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ပဋိပကၡသတင္းကို ေရးသားရာမွာ အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္ေနတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းက ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ေနရာကို မသြားႏိုင္မႈနဲ႔ စဥ္စားခ်င့္ခ်ိန္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ကိစၥကို မဆန္႔က်င္ရဲတဲ့အတြက္ ျပႆနာေရွာင္တဲ့ သတင္းသမားေတြ မ်ားေနပါတယ္။ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ ဦးဝိရသူကို ေဝဖန္ရဲတဲ့ ျမန္မာသတင္းသမား မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီး ဓမၼဓိဌာန္က်က် လိမၼာပါးနပ္စြာ တင္ျပႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။

သတင္းအတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္လာေအာင္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပူးတြဲၿပီး သင္တန္းေပးတာေတြ ရွိေပမယ့္ ယာယီအစီအစဥ္က မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ သင္တန္းေပးမယ့္အစား ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ခြဲက ဦးစီးၿပီး စနစ္တက်စိစဥ္တဲ့ သင္တန္းမ်ဳိး လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သတင္းသမား လြတ္လပ္မႈကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ဥပေဒကို ရုတ္သိမ္းသင့္တယ္လို႔ မီဒီယာဖက္က ယူဆပါတယ္။ မႏွစ္ကေတာ့ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္း ထြက္လာပါတယ္။ ဥပေဒျဖစ္သြားရင္ ၁၉၆၂ ဥပေဒရုတ္သိမ္းၿပီးသား ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ေဒသမွာ အစိုးရတပ္က သတင္းခ်ဳပ္ကိုင္သလို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြက ၾသဇာအာဏာသံုးၿပီး သတင္းကို လိုသလိုသံုးတာမ်ုိးလည္း ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္ေတြမွာ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာရွိဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ပညာေပး အစီအစဥ္ေတြ ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ရင္ ဗမာနဲ႔ တုိင္းရင္းသား နားလည္မႈ ပိုရလာမယ္လို႔လည္း ျမင္ၾကပါတယ္။ ကရင္နဲ႔ မြန္သတင္းဌာနေတြ ရွိလာတာ အားတတ္စရာ ျဖစ္ေပမယ့္ သတင္းသမားနဲ႔ အရပ္သားအဖြဲ႔ေတြ ပါဝင္ေနတာကို အစုိးရဖက္က အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဆက္ဆံဖို႔အတြက္ သင္တန္းေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔လည္း သတင္းသမားေတြဖက္က ယူဆေၾကာင္း မီဒီယာနဲ႔ ပဋိပကၡစာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
XS
SM
MD
LG