သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး


ဗဟိုဘဏ္၊ ေနျပည္ေတာ္

ျမန္မာျပည္မွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ (၂၅) ခုထဲက အခ်ဳိ ႔ကို မၾကာမီ လုပ္ခြင့္ေပးလိမ့္မယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့အဆင့္ကို မေရာက္ေသးပါဘူး။ အႏွစ္ (၅၀) ေလာက္ စစ္အာဏာရွင္ေတြေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းကို ယံုၾကည္လာေအာင္ အေတာ္ႀကိဳးပမ္းရပါလိမ့္မယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းေခတ္မီေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လုိေၾကာင္း Carnegie Endowment of International Peace က သုေတသီ Vikram Nehru က ဇြန္လအစီရင္ခံစာမွာ တင္ျပပါတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ ကမာၻ႔ဘဏ္မွာ အႏွစ္ (၃၀) အမႈထမ္းခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ခံရၿပီး အႏွစ္ (၃၀) ၾကာမွ ျပန္လည္တည္ေထာင္ခြင့္ရတဲ့ ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းဟာ အက်ပ္အတည္း၊ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြထုတ္စက္သံုးမႈ၊ ေငြအပ္ႏံွမႈ၊ ေငြလႊဲမႈ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြဖလွယ္မႈ၊ ဘဏ္ခြဲ တိုးပြားလာမႈ စတာေတြကိုၾကည့္ရင္ ျမန္မာဘဏ္လုပ္ငန္းေလာကဟာ အလွ်င္အျမန္ တုိးတက္ေနတာကို ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္ဆိုေတာ့ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ (၄) ခုထက္ပိုၿပီး အလုပ္ရႈပ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးေလာကဟာ ေသးေသးေလးပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံပိုင္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး (၃) ႀကိမ္တုိင္ ေငြသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို အယံုအၾကည္နည္းေနၾကပါတယ္။ ဘ႑ာေရးစနစ္ ခိုင္မာေစခ်င္ရင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို အဓိက ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ရပါလိမ့္မယ္။ ေငြေပးေခ်မႈ၊ ေငြလြဲမႈနဲ႔ အျခားေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥေတြမွာ တိက်မွန္ကန္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အလြန္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္လာဖို႔ဟာ အေျပာလြယ္ေပမယ့္ လက္ေတြ႔လုပ္ရာမွာ အလြန္ခက္ခဲပါတယ္။ သည္းခံၿပီး အၿမဲတမ္း ႀကိဳးပမ္းဖို႔ လိုအပ္သလို အစိုးရ၊ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြရဲ ႔ သေဘာထားနဲ႔ အက်င့္ဓေလ့ကိုလည္း ေျပာင္းပစ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိလာေအာင္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီရယူၿပီး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေငြစာရင္းရွင္းတဲ့အခါ ေငြစကၠဴအထပ္ႀကီးေတြ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ၿပီး စက္နဲ႔ ေရတြက္ေနရတာမို႔ အခ်ိန္ကုန္လူပန္း ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း စာရင္းရွင္းတာနဲ႔ ေငြလႊဲရာမွာ ကြန္ျပဴတာအသံုးျပဳလုပ္ႏိုင္ရင္ အမ်ားႀကီး လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္လာပါလိမ့္မယ္။ အခုမွ JICA ဂ်ပန္ေအဂ်င္စီရဲ ႔ အကူအညီနဲ႔ ကြန္ျပဴတာ ေငြရွင္းစနစ္ တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္လုိ႔ ေရွ ႔ႏွစ္မွစၿပီး သံုးႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာစနစ္သံုးမွသာ ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔ ေငြေပးေခ်မႈကို အျမန္ဆံုးရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘဏ္ေတြအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေငြေခ်းႏုိင္ေအာင္ ဗဟိုဘဏ္က အားေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိ မလုပ္ႏုိင္မွသာ ၾကားဝင္သင့္ပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းေလာကမွာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ေပၚေပါက္လာေအာင္လုပ္ဖို႔ ဗဟိုဘဏ္မွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ မရွိေသးတဲ့အတြက္ တုိက္ရိုက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွတဲ့ ႏုိင္ငံျခားကုမၼဏီေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားမွာရွိတဲ့ဘဏ္ကတဆင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းက လုပ္ငန္းကို ေထာက္ပံ့ေနရပါတယ္။ ဒီအတိုင္းေရရွည္ဆက္သြားရင္ ေခတ္မီဘဏ္လုပ္ငန္း အတတ္ပညာရယူဖို႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ၿပီး အတတ္ပညာရယူလိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းက်င့္သံုးမႈဟာ အားနည္းေနပါေသးတယ္။ အားေကာင္းၿပီး ရွင္သန္လာဖို႔ဆုိတာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ၾကာတတ္ပါတယ္။ အေျခမခိုင္ေသးမီ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကို လက္ခံရင္ ျပည္တြင္းဘဏ္ကို သံုးသူေတြ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကို ေရာက္သြားႏိုင္တာမို႔ ေငြေၾကးစနစ္တခုလံုး အႏၱရာယ္ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကို လက္ခံရာမွာ သတိထားသင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျပည္တြင္းက ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ ဖက္စပ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေရး အေျခခိုင္လာရင္ ဖက္စပ္ဘဏ္ေတြ မ်ားျပားလာႏုိင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္သက္သက္ကိုသာ လက္ခံမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ လုပ္ဖို႔လုိပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူကိုသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကို ကိုင္တြယ္ခြင့္ ေပးသင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းက ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲနဲ႔ ျပည္ပက ႏုိင္ငံျခားဘဏ္တုိ႔ရဲ ႔ ဆက္သြယ္မႈကိုလည္း ဗဟိုဘဏ္က သတိထားရပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ေတြ အပါအဝင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ေတြ ပူးေပါင္းႏုိင္ရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကုန္သြယ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးစတဲ့ စီးပြားေရးက႑ေတြမွာ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ၿပီးမွ ေငြေရးေၾကးေရး ဘ႑ာေရးက႑ကို ျပဳျပင္သင့္ေပမယ့္ အေျခအေနအရ ျမန္မာျပည္မွာ တၿပိဳင္တည္း လုပ္ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္နဲ႔ အခြန္ေတာ္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေရးဟာ ဘ႑ာေရးက႑ ေခ်ာေခ်ာမြတ္မြတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာက ပါဝင္ပါတယ္။ အသံုးစရိတ္နဲ႔ အခြန္ဆိုင္ရာလမ္းစဥ္ဟာ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို ဖိစီးေနသလို မျဖစ္ဖို႔လဲ အေရးႀကီးေၾကာင္း Carnegie Endowment for International Peace မွာ အမွဳထမ္းေနတဲ့ ကမာၻ႔ဘဏ္ စီးပြားေရးပညာရွင္ေဟာင္း Vikram Nehru က သံုးသပ္ထားတာကို အက်ဥ္းခ်ဳံး တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

XS
SM
MD
LG