သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျမန္မာ့သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ


စစ္အစိုးရ တက္ခါစမွာ ျမန္မာျပည္ဧရိယာ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သစ္ေတာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ ႔ ဝဘ္ဆိုဒ္မွာ သစ္ေတာဖံုးတဲ့ဧရိယာဟာ (၄၇) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ FAO ေခၚ ကုလသမဂၢရိကၡာနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႔ရဲ ႔ ၂၀၁၅ ျမန္မာ့သစ္ေတာသယံဇာတ အကဲျဖတ္ခ်က္ Forest Resource Assessment (FRA) အစီရင္ခံစာမွာ သစ္ေတာဧရိယာ (၄၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ ႔ကေတာ့ သစ္ေတာဧရိယာဟာ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။

၁၉၉၀ ကစၿပီး ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာဧက (၁) သန္းေက်ာ္ ျပဳန္းတီးေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဘရားဇီ နဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားၿပီးရင္ တတိယ ေတာအျပဳန္းဆံုးဟာ ျမန္မာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဧရိယာ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ႏွစ္စဥ္ေတာျပဳန္းေနတယ္လို႔ FRA အကဲျဖတ္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ကိုေတာ့ သစ္ေတာဧရိယာ အတိုးပြားဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ ေဖာ္ျပပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၅) ႏွစ္မွာ သစ္ေတာဧရိယာ ဧက (၄) သန္းနီးပါး တရုတ္ျပည္မွာ တုိးပြားလာတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္အစိတ္အတြင္း သစ္ေတာဧက (၂၅) သန္းေက်ာ္ ျပဳန္းတီးသြားပါတယ္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈနဲ႔ သစ္ေတာအဆင့္အတန္း က်ဆင္းမႈ တာဆီးႏိုင္ဖို႔ ေတာနိမ့္ေတာပ်က္ကို ျပန္လည္ျပဳစုပ်ဳိေထာင္ၿပီး သစ္ေတာစိုက္ခင္းသစ္ေတြ တည္ေထာင္ေနတယ္လို႔ သစ္ေတာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝဘ္ဆိုဒ္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္စဥ္သစ္ေတာစိုက္ခင္း တည္ေထာင္တဲ့ႏႈန္းဟာ ဧက (၈) ေသာင္းနီးပါးသာ ရွိပါတယ္။ ေတာျပဳန္းတဲ့ႏႈန္းရဲ ႔ (၈) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကိုသာ ျပန္လည္တည္ေထာင္ႏိုင္တဲ့သေဘာျဖစ္လို႔ ေတာျပဳန္းမႈကို မတားဆီးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေရာက္ေနပါတယ္။ အစိုးရသစ္ထုတ္ယူတဲ့ ပမာဏ တိုးပြားလာမႈ၊ သစ္ခိုုးထုုတ္မႈ၊ စိုုက္ပ်ဳိးေျမတိုုးခ်ဲ႕မႈ၊ ဆည္တည္ေဆာက္မႈ၊ ကားလမ္း တိုုးခ်ဲ႕မႈ၊ ၿမိဳ႕ရြာတိုုးခ်ဲ႕မႈ၊ ထင္းသံုုးတဲ့ပမာဏ တိုုးပြားလာမႈ၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားျပားလာမႈ၊ ေရႊ ႔ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္က်င့္သံုးမႈ၊ ေတာမီးေလာင္မႈ စတာေတြေၾကာင့္ ေတာျပဳန္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ကိုလုိက္ၿပီး ေတာျပဳန္းတဲ့ဧရိယာ အခ်ဳိးအစား ကြာျခားသြားပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ အမ်ားဆံုး ေတာျပဳန္းေပမယ့္ က်ယ္ဝန္တာမို႔ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျပဳန္းပါတယ္။ ဒုတိယလုိက္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာေတာ့ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာျပဳန္းသြားပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းမွာ (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ (၆၆) ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာျပဳန္းသြားပါတယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ အဖ်ားခံတဲ့ ေရေဝးကုန္းတန္းနဲ႔ ေရေဝးေရလဲေဒသက သစ္ေတာေတြျပဳန္းကုန္လို႔ မိုးရာသီမွာ ေရႀကီးၿပီး ေႏြရာသီမွာ ေရရွားတဲ့ ျပႆနာကို ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ ေစ်းကြက္ေခတ္ စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းမႈဒဏ္ကို ျမန္မာ့သစ္ေတာေတြ ခံေနရပါတယ္။ ေရကိုထိန္းထားႏိုင္တဲ့ သစ္ေတာေတြ မရွိေတာတဲ့အတြက္ ေတာင္တန္းေဒသမွာ ေျမၿပိဳမႈနဲ႔ သဘာဝေရကန္ က်ဳိးပ်က္မႈေတြ ျဖစ္ပြားရပါတယ္။

ေတာျပဳန္းသြားတဲ့ ဆိုးက်ဳိးကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေရာ ေတာေနတိရစာၦန္ေတြေရာ ခံစားၾကရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတခုက ေျမအသံုးခ်မႈ ေပၚလစီနဲ႔ စီမံကိန္းကင္းမဲ့ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၄ မတ္လမွာထုတ္တဲ့ Report to the UN Convention on Biodiversity အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဆီထြက္အုန္းနဲ႔ ပီေလာပီနံကို စီးပြားျဖစ္စိုက္ခင္းေတြ ထင္သလို တိုးခ်ဲ႔တာကိုလည္း ေတာျပဳန္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၁၉၈၈ မွာ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧကသန္း (၂၀) ရွိရာက ေနာက္အႏွစ္ (၂၀) ၾကာတဲ့အခါ ဧကသန္း (၃၀) ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေျမအသံုးခ်ေရးေပၚလစီကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သစ္ေတာဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ ေျမစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကို (၂၀၁၃) က်မွ ဖြဲ႔စည္းရတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သစ္ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္ရရွိေရးစတဲ့ လတ္တေလာ အက်ဳိးခံစားရမယ့္ ကိစၥေတြကိုသာၾကည့္ၿပီး လုပ္တာက မ်ားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေရေဝးကုန္းတန္း ကာကြယ္ေရး၊ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးစတဲ့ ေရရွည္အက်ုိးရွိမယ့္ကိစၥေတြကို ျမန္မာက စိတ္မဝင္စားဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈဟာ သတၱေလာကတခုလံုးကို အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢကို ၂၀၁၄ မတ္လက အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ တင္သြင္းတဲ့ စာမ်က္ႏွာ (၈၀) အစီရင္ခံစာမွာ အစိုးရရဲ ႔ လစ္ဟင္းခ်က္နဲ႔ ခ်ဳိ ႔ယြင္းခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပတာဟာ ထူးျခားပါတယ္။

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ဳိးစံုေပၚမွာ ဘယ္လို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္ဆိုတာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာတာမ်ဳိးလည္း ျမန္မာျပည္မွာ မရွိေသးပါဘူး။ ေတာမျပဳန္းဘဲ သစ္ေတာထုတ္ယူႏိုင္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္ခုတ္လွဲစနစ္ကို ၁၉၂၀ ကစၿပီး က်င့္သံုးလာခဲ့ေပမယ့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ခုတ္သင့္တာထက္ပိုၿပီး ခုတ္ၾကတဲ့အတြက္ ၂၀၁၃ ကစၿပီး ေရြးခ်ယ္ခုတ္လွဲစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အာဏာရွင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊလက္ထက္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ ထင္သလိုလုပ္ခဲ့တာကို အခုမွျပန္ၿပီး အဖက္ဆယ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနပံု ရပါတယ္။

XS
SM
MD
LG